PAROC Pro Slab 35

PAROC Pro Slab 35 är en skiva av stenull. Värmeisolering av varmvattenberedare, expansionskärl, industriprodukter. Godkänd för cisternisolering enl. SSG 7591. Formatet 1500x600 är speciellt anpassad för cisterner.

Produktblad

 
Uppdaterad 15 aug 2017