PAROC Hvac Thermal Support

PAROC Hvac Thermal Support är en distansrörskål med samma goda produktegenskaper som våra övriga rörskålar. Produkten är optimerad för upphängning av rör och försedd med ett kraftigt ytskikt, som är både tjockare och grövre än våra vanliga ytskikt, för att öka slitstyrkan och eliminera risken för hål.

Produktblad

 
Uppdaterad 6 okt 2020

Högsta användningstemperatur
EgenskapVärdeEnligt
Högsta användningstemperatur*250 °C EN 14707

*Värden angivna av tillverkaren

Dimensioner

Dimensioner
TjocklekInnerdiameterRörskål, längd
20-100 mm15-162 mm80-100 mm
enligt standard EN 13467enligt standard EN 13467enligt standard EN 13467

Förpackning

Förpackning
Wellpappkartong

Brandegenskaper

Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering*A2L - s1, d0 (EN 13501-1)

*Värden angivna av tillverkaren

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Beständighet av brandegenskaper gentemot hög temperatur
Brandegenskaperna förändras inte med hög temperatur. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket förblir konstant eller minskar med hög temperatur.
Beständighet av värmemotstånd gentemot åldring/nedbrytning
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.

Högsta användningstemperatur
EgenskapVärdeEnligt
Högsta användningstemperatur*250 °C EN 14707

*Värden angivna av tillverkaren

Dimensioner

Dimensioner
TjocklekInnerdiameterRörskål, längd
20-100 mm15-162 mm80-100 mm
enligt standard EN 13467enligt standard EN 13467enligt standard EN 13467

Förpackning

Förpackning
Wellpappkartong

Brandegenskaper

Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering*A2L - s1, d0 (EN 13501-1)

*Värden angivna av tillverkaren

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Beständighet av brandegenskaper gentemot hög temperatur
Brandegenskaperna förändras inte med hög temperatur. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket förblir konstant eller minskar med hög temperatur.
Beständighet av värmemotstånd gentemot åldring/nedbrytning
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.

Högsta användningstemperatur
EgenskapVärdeEnligt
Högsta användningstemperatur*250 °C EN 14707

*Värden angivna av tillverkaren

Dimensioner

Dimensioner
TjocklekInnerdiameterRörskål, längd
20-100 mm15-162 mm80-100 mm
enligt standard EN 13467enligt standard EN 13467enligt standard EN 13467

Förpackning

Förpackning
Wellpappkartong

Brandegenskaper

Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering*A2L - s1, d0 (EN 13501-1)

*Värden angivna av tillverkaren

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Beständighet av brandegenskaper gentemot hög temperatur
Brandegenskaperna förändras inte med hög temperatur. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket förblir konstant eller minskar med hög temperatur.
Beständighet av värmemotstånd gentemot åldring/nedbrytning
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.