Juridisk information och Cookies

Användningen av webbplatsen paroc.se regleras av nedanstående villkor. Genom att använda webbplatsen paroc.se medger du att du har läst villkoren och godkänner att följa dem och vara bunden av dem. Paroc Group Oy förbehåller rätten att ändra villkoren när som helst utan föregående meddelande. Läs därför noga igenom villkoren varje gång du använder webbplatsen.

Du och Paroc Group Oy är ense om att eventuella tvister som uppstår på grund av användningen av webbplatsen ska regleras enligt lagarna i Finland.

Immateriella rättigheter

Paroc Group Oy eller tredje part äger upphovsrätter, varumärken och andra äganderätter och licenser för allt innehåll på webbplatsen paroc.se. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges häri är reserverade. Användning av hela eller delar av innehållet på webbplatsen genom kopiering, publicering, distribution, överföring, ändring, lagring eller behandling av innehållet eller delar av det är förbjuden utan föregående uttryckligt skriftligt medgivande av Paroc Group Oy. Du får däremot använda, skriva ut, överföra och tillfälligt lagra allt material på webbplatsen för personligt bruk. Paroc Group Oy behåller fullständig äganderätt och fullständiga immateriella rättigheter till allt innehåll som du kopierar, laddar ned eller skriver ut från webbplatsen. Länkning till webbplatsen, förutom till toppnivån www.paroc.se , är förbjuden utan föregående uttryckligt skriftligt medgivande av Paroc Group Oy. Skicka förfrågningar till paroc.communications@owenscorning.com  

Ansvarsfriskrivning

Webbplatsen är enbart avsedd för information. Om du använder webbplatsen gör du det på eget initiativ och du ansvarar själv för att följa gällande lagar. Materialet och länkarna på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och utgör inte ett erbjudande eller någon form av juridisk eller professionell rådgivning. Paroc Group Oy ger inga garantier, varken uttryckligen eller underförstått, vad avser informationen på den här webbplatsen, inklusive garantier om webbplatsens och materialets tillgänglighet, tillförlitlighet, tidsenlighet eller fullständighet. Paroc Group Oy ansvarar inte för förluster eller skador, varken direkta eller indirekta, som uppstår på grund av användning av den här webbplatsen eller dess innehåll. Om gällande lagstiftning inte medger den föregående ansvarsbegränsningen begränsas Paroc Group Oys ansvar i den största möjliga utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning. Begränsningen gäller även webbplatser från tredje part och deras innehåll som länkas till och från webbplatsen paroc.se. Läs därför användarvillkoren på alla sådana webbplatser innan du använder dem.  

Paroc är ett registrerat varumärke tillhörande Paroc Group. Paroc Groups produktnamn är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Paroc Group. Andra produkt- och företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken eller handelsnamn som tillhör deras respektive ägare. Att du besöker webbplatsen ska inte ses som att du får, underförstått, via estoppel eller på annat sätt, någon licens eller rätt att använda några märken på webbplatsen utan tidigare skriftligt medgivande från Paroc Group eller den tredje part som äger märket. 

Cookies

Paroc använder cookies på webbplatsen. Genom att använda cookies kan du slippa ange samma data varenda gång som du besöker vår webbplats. Cookies hjälper oss att anpassa webbplatsen efter dina behov, exempelvis vilket språk du föredrar eller vad som är intressant för dig.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som lagras på användarens dator och som innehåller information. Det finns två typer av cookies. En typ av cookie är en så kallad permanent cookie som sparar en fil permanent på användarens dator tills filen medvetet tas bort. Den andra typen av cookie kallas sessionscookie som försvinner när användaren stänger av sin webbläsare.

Vad används cookies till?

Sessionscookies skickas mellan användarens dator och Parocs server för att hålla reda på information om användaren, till exempel, vilket användarnamn som används.

Paroc använder följande cookies från tredje part

Google Analytics cookies används för att samla information om hur användaren använder webbplatsen, t.ex. vilka sidor av webbplatsen som användaren besöker oftast. Detta görs för att analysera hur besökaren använder webbplatsen och i sin tur för att förbättra användarupplevelsen. Mer information finns på: Google Analytics Cookie Usage on Websites

SiteCore® -cookies används för att känna igen användaren när användaren återvänder till webbplatsen och för att samla in information om hur webbplatsen används. Detta för att kunna ge den information till användaren som går i enlighet med hans eller hennes intressen. Mer information finns på: SiteCore® Privacy Policy

ClickDimensions-cookies används för att förbättra innehållet på våra sajter och för att ge besökarna en mer relevant helhetsupplevelse av vårt företag och vår webbplats. Dessa cookies kan innehålla information som identifierar dig som person eller som har en koppling till en identifierbar person, inklusive: namn, titel, företagsnamn, jobbfunktion, expertis, postadress, telefonnummer eller e-postadress. Vi kan även samla in annan information som inte kan härledas till dig som person eller som inte direkt kan kopplas till en identifierbar person, t.ex. webbläsar- och enhetsinformation, information insamlad via cookies, pixeltaggar och annan teknik, samt demografisk information.

Om du fyller i ett webbformulär på den här webbplatsen kommer dina uppgifter att sparas i vårt CRM-system och en del av din tidigare sökhistorik på den här webbplatsen kan då bli tillgänglig för vår personal. Detta är för att de ska kunna avgöra vad du är intresserad av och hur vi därmed kan kommunicera med dig effektivare och förbättra vår webbplats. Om du emellertid surfar i privatläge kan du ge oss denna information utan att vi kan se din tidigare sökhistorik. Om du inte vill att vi ska ha tillgång till din personliga information ber vi dig att inte fylla i några webbformulär på denna webbplats.

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser och "dela"-knappar (såsom Twitter, LinkedIn eller Facebook) som inte drivs på Paroc Group Oy räkning. Dessa webbplatser och tjänste- eller appleverantörer kan placera sina egna tredjepartscookies på användarnas datorer, samla in data eller begära personlig information. Utfärdarna av dessa tredjepartscookies har sina egna strikta sekretessregler. Sätt dig in de integritetspolicyer som gäller för dessa webbplatser, tjänste- eller appleverantörer för att förstå hur de samlar in och använder dina personuppgifter.

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller några av våra andra e-marknadsföringsbrev och klickar på en länk i dessa mejl, kan du komma att identifieras på vår webbplats, och en del information om vilka sidor du har besökt på vår webbplats blir då tillgänglig för vår personal. Med hjälp av denna kan de avgöra vad du är intresserad av för att vi ska kunna kommunicera effektivare med dig och förbättra vår webbplats. Om du inte vill att denna typ av information ska sparas kan du säga upp din prenumeration på våra nyhetsbrev eller använda privatläget när du surfar för att undvika spårningstjänster.

Hur kan användaren ta bort cookies?

Användaren kan välja att inte acceptera cookies genom att justera detta i webbläsaren. Om du nekar till cookies kan det innebära att webbplatsen och vissa funktioner inte fungerar som avsett. Den metod som används för att blockera cookies beror på vilken webbläsare som används. Gå till "Hjälp" eller motsvarande meny i den webbläsare du använder för instruktioner.

Nyhetsbrev

Om du vill citera något från nyhetsbrevet, ange Paroc AB som källa. Informationen i nyhetsbrevet är av allmän karaktär och kan inte betraktas som rådgivning eller rekommendation i enskilt fall. Det innebär att vi inte ansvarar för skada som kan uppkomma till följd av fel eller brister i nyhetsbrevets information. Det är inte tillåtet att mångfaldiga material från paroc.se utan utgivarens tillstånd.

 

© Paroc Group Oy. Alla rättigheter reserverade.