PAROC Stenull skyddar mot brand

PAROC Stonewool is fire proof

 

Isolering kan öka brandbelastningen hos en byggnad markant, och valet av isoleringsmaterial har därför stor inverkan på byggnadens samlade brandsäkerhet. Den säkraste lösningen i alla typer av konstruktioner är att använda obrännbar isolering i klass A1 eller A2-s1, d0.

PAROC Stenull

  • Är obrännbar.
  • Är klassificerad i Euroclass A1 – den högsta europeiska brandklassen för byggmaterial.
  • Bibehåller sina brandskyddande egenskaper upp till 1 000 ºC.
  • Kan skydda strukturer från att kollapsa vid brand i upp till 4 timmar.
  • Förhindrar brandspridning.
  • Skyddar brännbart material i upp till 60 minuter.
  • Behöver inget underhåll – skyddar under byggnadens hela livslängd.
  • Ger människor extra tid för att utrymma byggnaden.
  • Kan användas i extrema förhållanden som marin industri och kraftverk.
  • Avger endast mycket lite rök vid en brand.