PAROC Stenull stöter bort fukt

PAROC Stenull stöter bort fukt

 

Inom byggnadsvetenskapen talar man om fyra olika fukttransportmekanismer och deras effekt på byggnader; transport av bulkfukt, fukt som transporteras av luft (konvektion), diffusion och kapillärfukt. Fuktkontroll är grundläggande för korrekt funktion och hållbarhet hos alla byggnader.

 

PAROC Stenull ger det mest mångsidiga fuktskyddet

 • Absorberar inte fukt från den omgivande luften. Förblir torr även i fuktig miljö.
 • Absorberar inte flytande vatten.
 • Torkar mycket snabbt i normal rumstemperatur.
 • Bibehåller sina termiska egenskaper och dimensioner efter fuktexponering.
 • Fungerar som fuktbroms i underjordiska lösningar.
 • Blockerar inte fukt till konstruktioner – är ett diffusionsöppet material (μ = 1) som medger transport av vattenånga genom den.

Håller konstruktioner torra

 • Möjliggör betydligt snabbare torkning av betongkonstruktioner än ogenomträngliga isoleringsmaterial.
 • Samlar inte fukt i konstruktionerna och avslöjar därför snabbt möjliga fuktläckage.
 • Förhindrar att det uppstår kondens i isoleringslagret.

Förhindrar fuktrisker

 • Den kemiska balansen är ogynnsam för korrosion.
 • Innehåller inga flamskyddsmedel som främjar korrosion.
 • Vid tester resistent mot mögeltillväxt (95–100 % relativ luftfuktighet och 22ºC i 28 dagar).
 • Presterar bra även i 2030-klimatförhållanden vid relativ luftfuktighet på RH80% och RH95%.