PAROC Stenull stöter bort fukt

PAROC Stenull stöter bort fukt

 

Inom byggnadsvetenskapen talar man om fyra olika fukttransportmekanismer och deras effekt på byggnader; fukt som transporteras av luft via konvektion, diffusion av vattenånga, via kapillärsugning samt genom tyngdkraft. Fuktkontroll är grundläggande för korrekt funktion och hållbarhet hos alla byggnader.

 

PAROC Stenull ger det mest mångsidiga fuktskyddet

 • Absorberar inte fukt från den omgivande luften. Förblir torr även i fuktig miljö.
 • Absorberar inte flytande vatten.
 • Torkar mycket snabbt i normal rumstemperatur.
 • Bibehåller sina termiska egenskaper och dimensioner efter fuktexponering.
 • Har ingen kapillär vattenabsorption.
 • Blockerar inte fukt till konstruktioner – är ett diffusionsöppet material (μ = 1) som medger transport av vattenånga genom den.

Håller konstruktioner torra

 • Möjliggör betydligt snabbare torkning av betongkonstruktioner än ogenomträngliga isoleringsmaterial.
 • Samlar inte fukt i konstruktionerna och avslöjar därför snabbt möjliga fuktläckage.
 • Förhindrar att det uppstår kondens i isoleringslagret.
PAROC Stenull motstår fukt
PAROC Stenull samlar inte fukt i konstruktioner

Förhindrar fuktrisker

 • Den kemiska balansen är ogynnsam för korrosion.
 • Innehåller inga flamskyddsmedel som främjar korrosion.
 • Vid tester resistent mot mögeltillväxt (95–100 % relativ luftfuktighet och 22ºC i 28 dagar).
 • Presterar bra även i 2030-klimatförhållanden vid relativ luftfuktighet på RH80% och RH95%.