Isolering för källartak

Källartak

Tak är utmärkta platser för ljudabsorberande material samt för brand- och värmeisolering. Eftersom de monteras högt riskerar inte de mjuka och absorberande stenullsskivorna och lamellerna att skadas mekaniskt och dessutom får rummet optimal akustik. Samtidigt som du skapar en god ljudmiljö gör du byggnaden mer brandsäker och energieffektiv.

Vi har flera lösningar för olika typer av byggnader och applikationer. Nedan finns ett urval av de vanligast förekommande applikationerna. Välj typ av lösning för att sedan hitta rätt produkt.

Lösningar för isolering av källartak

Källare, bildäck och andra kalla utrymmen under varma byggnader är utmärkta platser för att spara energi och öka livskvaliteten för de boende. Det är enkelt att montera takisolering i källare – till och med i efterhand. Samtidigt som du minskar din totala elräkning höjer du yttemperaturen i våningarna ovanför, gör utrymmet mellan våningsplanen brandsäkert och minskar bullret i källarutrymmet.

Förbättra gamla byggnaders energieffektivitet genom att följa samma instruktioner.