Isolering för bjälklag

Isolering av golv och bjälklag skapar en god ljudmiljö och varma golv

Olika golv kräver olika isoleringslösningar. Mellanbjälklag måste vara väl isolerade mot buller mellan våningarna. Ventilerade golv (krypgrunder) fungerar som en fasad under byggnaden medan platta på mark har höga krav när det gäller fuktrörelse. En välisolerad golvkonstruktion skapar en god ljudmiljö och håller dina fötter varma under kalla vinterdagar.

Golvisolering

Det finns flera anledningar till varför man skall isolera golvet. Välisolerade golv spar energi, har en ljuddämpande effekt och ger härligt varma och sköna golv som ökar komforten i huset. Oavsett vilket som är ditt främsta mål med isolering av golvet kan vi hjälpa dig.

Vi har flera konstruktionslösningar för olika typer av byggnader och applikationer. Nedan finns ett urval av de vanligast förekommande ljudrelaterade applikationerna. Välj typ av lösning för att sedan hitta rätt produkt.

Lösningar för isolering av bjälklag

Stegljudsisolering hindrar att ljud överförs mellan rum och lägenheter på olika våningar. PAROC-stenull är mjuk och hård på samma gång. Det betyder att den fungerar som en fjäder mellan golvbrädorna och blockerar ljudvibrationerna från fotsteg och andra rörelser.

Till byggnaders bottenvåningar används vanligtvis tjocka betongplattor. De stöds antingen på grunderna eller läggs direkt på alven. Isoleringen kan ligga ovanför eller under plattan beroende på hur de boende kommer att använda uppvärmningen. Om byggnaden ska användas kontinuerligt bör du montera isoleringen under betongplattan för att använda plattans termiska massa som ett skydd för isoleringen.

På bottenvåningar rör sig fukten i två motsatta riktningar. Diffusion flyttar fukten neråt från det varma rumsutrymmet till den kallare jorden. Kapillärkraften lyfter upp fukten från marken till boytorna oberoende av temperaturskillnaden. Isoleringen måste göra att diffusionsfukten kan röra sig neråt och förhindra den kapillära fukten från att röra sig uppåt genom att skapa en fuktbroms. Dessutom måste isoleringen under golvplattan även kunna bära upp två typer av belastningar: belastningen från gjutningen och de kontinuerliga belastningarna från användningen. Allt detta ställer särskilda krav på isolering under plattor.

Använd Parocs klassiska stenullslösning för att uppfylla de krav som betongplattor på marken medför. Stenull gör att gjuten betong torkar ungefär 30 % snabbare än med andra isoleringsmaterial. Eftersom stenull inte har några kapillärer finns det dessutom inte någon risk för fuktabsorption.

Ventilerade golv eller källarbjälklag är en mycket energieffektiv golvlösning. Det ventilerade utrymmet under golvet gör att du fritt kan välja tjocklek på isoleringen.

En välventilerad golvlösning tar effektivt bort kapillärfukt från marken. Det är viktigt att lufthålen under golvet inte blockeras. Om den naturliga ventilationen är effektiv kommer golvbjälkarna att vara exponerade för ständig luftcirkulation som torkar strukturen och förhindrar eventuell kondens.

Det är också mycket viktigt att ta bort allt organiskt material under de ventilerade golven för att undvika mögeltillväxt i jorden.