Isolering och tilläggsisolering för vägg och fasad

isolering och tilläggsisolering av vägg och fasad
Väggarna i en byggnad fungerar som skydd. De skyddar mot kyla, nederbörd, hårda vindbyar, buller och brand. Bra ytterväggar med rätt isolering är en förutsättning för ett sunt och behagligt inomhusklimat.

Att isolera är som att ge huset varma kläder och är en mycket god investering. Du får en lägre uppvärmningskostnad och samtidigt en behagligare boendemiljö. Du får också en värdestegring av huset. När det är dags att åtgärda fasaden är det alltid lönsamt att tilläggsisolera samtidigt. Om fasaden är vacker och värd att bevara kan du istället isolera på insidan. Då kan du också ta ett rum i taget och variera isolertjockleken beroende på rum och önskat resultat.

Materialval vid isolering och tilläggsisolering av vägg och fasad

Isolering spelar en allt viktigare roll för att möta ökade krav på energieffektivitet i byggnader och installationer och välisolerade konstruktioner är ett av de mest effektiva sätten att spara energi. Samtidigt kan tjocka lager med brännbar isolering t ex i fasaden öka brandbelastningen markant i en byggnad och valet av isoleringsmaterial får därför en allt större betydelse för byggnadens samlade brandsäkerhet. Materialvalet är avgörande för att skapa hållbara, bekväma, säkra och sunda bostäder och arbetsmiljöer både när det gäller nyproduktion och renovering. PAROC Stenull är en naturligt hållbar, brandsäker och energieffektiv isolering. Det gör den till ett bra val.

Vad är tilläggsisolering?

Att tilläggsisolera innebär att tillföra ytterligare isolering. Det finns en rad olika fördelar med att tilläggsisolera. Tilläggsisolering gör att energikostnaderna blir lägre, det ger dig en bättre kontroll över temperaturen i bostaden och det förbättrar inomhusmiljön. Det är alltid lämpligt att tilläggsisolera om fasaden skall bytas ut, eller om fastigheten skall bygga till. Det är en god investering som räknas hem på kort tid. En välgjord tilläggsisolering kan också förhindra uppkomsten av fuktskador, vilket annars kan få allvarliga konsekvenser för husets konstruktion. 

Vi har vägglösningar för olika typer av byggnader. Nedan finns ett urval av de vanligast förekommande typerna. 

Träregelstomme 
Stålregelstomme 
Betongstomme 
Massiv trästomme
Innerväggar