<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5MDD4K" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Om Paroc

About Paroc

Paroc är en av Europas ledande tillverkare av energieffektiva och brandsäkra isoleringslösningar.

Vårt huvudkontor ligger i Finland och vi har verksamhet i 13 länder, inklusive sju produktionsanläggningar i fem länder. Vi säljer våra produkter till över 40 länder världen över.

Under vår 80-åriga historia har vi byggt upp ett rykte för produkter med hög prestanda, teknisk expertis och hållbarhet hos småhusbyggare, arkitekter, entreprenörer, återförsäljare och industribyggare. I dag är vi marknadsledande sett till marknadsandelar inom såväl byggisolering och teknisk isolering på våra kärnmarknader: Finland, Sverige och Baltikum. Paroc har dessutom en ställning som stark utmanare på marknaderna i Polen, Tyskland, Storbritannien, Norge och Ryssland.


Våra produkter, som går under varumärket Paroc och som levereras i paket med de lättigenkännliga röd-vita ränderna, omfattar byggisolering för värme-, brand- och ljudisolering av ytterväggar, tak, golv, källare, bjälklag och mellanväggar samt teknisk isolering för VVS-system, industriella processer, marin och offshore-industrin och industriell utrustning (OEM)

I slutet av 2016 hade Paroc 1 835 anställda. Paroc ägs av fonder som förvaltas av dotterbolag till CVC Capital Partners, och där ledningen för Paroc och vissa medarbetare äger en minoritetsandel i ett indirekt moderbolag till Paroc.

Läs mer

Läs mer om Paroc på www.paroc.com

Paroc är en trygg och solid samarbetspartner.