<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5MDD4K" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Beräkningsprogram

Paroc calculation tools

Beräkningsprogram som hjälper dig avgöra isoleringsbehovet för dina projekt oavsett om det gäller akustik, byggisolering eller teknisk isolering.  

PARAFON SOUND CALCULATOR

Beräkna och jämför hur efterklangstiderna i olika rum varierar beroende på vilken PARAFON® produkt du väljer.  

Kalkylatorn finns både som web-tjänst och som app för nedladdning i App-store och din Play-butik. 

 

Paroc Blue Beam profil Undertak

PAROC Bluebeam Revu, profil UNDERTAK

Mät och mängda materialåtgången direkt i PDF-ritningar!

Bluebeam Revu 12 är ett PDF-program speciellt utvecklat för att passa byggbranschens alla delar. Tillsammans med Bluebeam kan Paroc nu erbjuda dig en anpassad profil för att underlätta arbetet med undertaksritningar.

 

Så här gör du för att få tillgång till programmet:

1. Ladda ned en 30-dagars fri testversion av programmet.  
2. Licensen till programmet köper du sedan av Bluebeam. Då registreras du också för automatiska uppdateringar av verktyget.  
3. Kontakta ansvarig Paroc-säljare för att få profilen PAROC® UNDERTAK.

 
PAROC PROSAVER, beräkningsprogram för proffs 

PAROC® PROSAVER™ - beräkningsprogram för proffs
Hjälper dig beräkna energibesparingen vid en tilläggsisolering av låglutande tak, vindsbjälklag, ytterväggar och källarväggar. 

Med detta beräkningsprogram kan du beräkna den potentiella energibesparingen i kWh och kronor/år samt miljöeffekten i form av minskad CO2. Du kan även beräkna återbetalningstiden på planerad investering.  

Paroc WAS 35PAROC Dimensioneringsverktyg för Klimatskiva ZERO
Lösningen med Klimatskiva ZERO bygger på en ny infästningsmetod med horisontella Fasadskruvar, som tar vindlaster och vinklade Fasadskruvar, som tar vertikal last från fasaden.

Programmet används för att beräkna Fasadskruvarnas längd och dimensionerande laster.

Paroc Bluebeam calculator

PAROC Bluebeam Revu, profil TAK

Mät och mängda materialåtgången direkt i PDF-ritningar!

Bluebeam Revu 10 är ett PDF-program speciellt utvecklat för att passa byggbranschens alla delar. Tillsammans med Bluebeam kan Paroc nu erbjuda dig en anpassad profil för att underlätta arbetet med takritningar.  

Informationsblad (pdf)

Så här gör du för att få tillgång till programmet:
1.  Ladda ned en 30-dagars fri testversion av programmet.  
2.  Licensen till programmet köper du sedan av Bluebeam. Då registreras du också för automatiska uppdateringar av verktyget.  
3.  Kontakta ansvarig Paroc-säljare för att få profilen PAROC® TAK
 
Spara energi genom tilläggsisolering 

PAROC® ENERGISPARAREN™ - Spar energi genom tilläggsisolering
Vilken effekt skulle en tilläggsisolering ha på värmeförbrukningen i din fastighet? Fyll i informationen i beräkningsprogrammet och se hur mycket energi du kan spara. Samtidigt som du minskar din elräkning, förbättras också din boendekomfort!
PV 5.0

Paroc Värmeberäkningsprogram PV 5.0

Värmeberäkningsprogram för beräkning av U-värden i golv, väggar och tak samt hela byggnaden.
Copyright: Paroc AB

Ladda ned programvaran (zip-fil) genom att klicka på länken ovan.

Programbegränsning: PV 5.0 fungerar inte tillsammans med Windows 7 och Windows 8.

 

Manual Paroc Värmeberäkningsprogram

Manual för programvaran (pdf)
 
Beräkningsprogram Teknisk Isolering

PAROC Calculus - beräkningsprogram för teknisk isolering
Denna programvara beräknar isolerlösningar för PAROC Teknisk Isolerings produkter. Beräkningarna baseras på reglerna i EN ISO 12241 "Värmeisolering av installationer".PAROC Calculus finns i två versioner, en webb-baserad och en version för nedladdning med utökad funktionalitet. 

Paroc Calculus

 

Läs mer i produktbladet >>