Isolering för Ventilerade fasader

PAROC WAB 10ttp Image

PAROC WAB 10ttp (Väggboard)

Väggboarden PAROC WAB 10ttp är av obrännbar stenull med pappersförsedd yta för isolering av befintliga och nya ventilerade ytterväggar. Den tunna väggisoleringsskivan kan användas som köldbryggebrytare i ett tvåskiktssystem i kombination med ett annat värmeisoleringsskikt. Med ett tvåskiktssystem kan du skapa ett obrutet värmeisoleringsskikt med förskjutna fogar, vilket ger väggen bättre värmeegenskaper. Väggskivans baksida är försedd med naturfärgad glasfiberflor.


PAROC WAS 25t Image

PAROC WAS 25t (Klimatboard)

Klimatboard™ PAROC WAS 25t är av obrännbar stenull för isolering av befintliga och nya ventilerade ytterväggar. Väggisoleringsskivan kan användas som ett ytterskikt i ett tvåskiktssystem i kombination med ett annat värmeisoleringsskikt. Med ett tvåskiktssystem är det enkelt att skapa ett obrutet värmeisoleringsskikt med förskjutna fogar, vilket ger väggen bättre värmeisoleringsegenskaper. Väggskivan är täckt av naturfärgad glasfiberflor.

PAROC WAS 35 Image

PAROC WAS 35 (Klimatskiva ZERO™)

Klimatskiva ZERO™, PAROC WAS 35, är en hård, brandsäker stenullsskiva med mycket goda egenskaper för värmeisolering. Klimatskiva ZERO™ är utvändig heltäckande isolering för ventilerade ytterväggar med fasadbeklädnad av träpanel eller andra fasadmaterial. Skivan monteras med hjälp av vertikala läkt och Fasadskruv mot befintlig vägg med förskjutna skarvar. Beroende på önskad isolertjocklek kan skivan monteras i ett eller två skikt. Den stora isolertjockleken gör montagearbetet både snabbt och enkelt. En heltäckande isolering på utsidan om en inre stomme i trä skapar goda förutsättningar för en fuktsäker konstruktion.

PAROC WAS 35t Image

PAROC WAS 35t (Klimatskiva 600)

Klimatskiva™ 600 PAROC WAS 35t är av obrännbar stenull för isolering av befintliga och nya ventilerade ytterväggar. Väggskivan kan användas i enskiktssystem där isoleringen och ytskiktet mot ventilationsspalten utgörs av en och samma produkt. Väggskivan är täckt av naturfärgad glasfiberflor på en sida.

PAROC WAS 35tt Image

PAROC WAS 35tt (Klimatskiva)

Klimatskiva™ PAROC WAS 35tt är av obrännbar stenull för isolering av befintliga och nya ventilerade ytterväggar. Väggskivan kan användas i enskiktssystem där isoleringen och ytskiktet mot ventilationsspalten utgörs av en och samma produkt. Väggskivans båda sidor är täckt av naturfärgad glasfiberflor, vilket underlättar hanteringen av produkten.


PAROC WAS 50 Image

PAROC WAS 50 (Skalmurskiva)

Skalmurskivan PAROC WAS 50 är av obrännbar stenull för isolering av befintliga och nya ventilerade ytterväggar. Produkten passar för isolering av väggar med tegelfasad. Den kan användas i samband med nyproduktion eller renovering, enskilt eller som tvåskiktssystem kombinerad med en annan isolering vilket förbättrar konstruktionens värmeisolering.