GWP-värde för PAROC byggisolering

Med PAROC CO2-Calculator kan du enkelt beräkna GWP-värdet för produkter inom  byggisolering. Global warming potential (GWP) är ett mått på förmågan hos en växthusgas att bidra till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. GWP-värdet anger hur mycket ett kilo av en växthusgas påverkar klimatet i jämförelse med ett kilo CO2. GWP-värdet beror på produktionslinje och produktens tjocklek, vilket beräkningsverktyget tar hänsyn till.

* GWP A1-A3 inkluderar alla bidrag till GWP under produktstadiet, exklusive utsläpp och upptag av biogent kol som tillfälligt lagras i våra träpallar, vilket är nollställt (GWP fossil+luluc).

** GWP A1-C4 inkluderar alla bidrag till GWP under produktstadiet, monteringsstadiet och livslängden, inklusive utsläpp och upptag och utsläpp av biogent kol från våra träpallar (totalt GWP).