Miljödokumentation

Miljö, hälsa och säkerhet

Miljö, hälsa och säkerhet ligger oss varmt om hjärtat. Parocs isolering används för att skapa energieffektiva byggnader och anläggningar med minimal klimatpåverkan. Dessutom har stenull från Paroc de goda egenskaperna att den minskar buller och skyddar mot både brand och fukt.
Vi dokumenterar produkternas miljö- och hälsoegenskaper i bland annat byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad. Sedan flera år tillbaka är företagets ledningssystem certifierat enligt miljöstandarden ISO 14001.

Vid tillverkning av Paroc stenull används ca 95% vulkanisk sten, normalt diabas. Via vårt system PAROC Rewool återvinner vi det spill som uppkommer vid tillverkning och isoleringsarbete. Detta spill kan t ex bli lösull eller återanvändas i produktionsprocessen. Företaget är anslutet till REPA-registret för återvinning av förpackningar och byggindustrins retursystem för byggpallar; Byggpall.

För husägare och boende bidrar våra produkter till en behaglig inomhusmiljö med varma tak, väggar och golv. Att energiräkningen dessutom minskar är bara positivt!