Teknisk isolering för VVS-installationer

Installationer för värme, ventilation och sanitet (VVS) har till uppgift att göra våra hus till bekväma, säkra och sunda bostads- och arbetsmiljöer. Men för att skapa energieffektiva byggnader räcker det inte att enbart montera rör och ventilationskanaler. Vi behöver också aktivt fokusera på VVS-skalet. Det vill säga en effektiv isolering av alla VVS-installationer. Något som är extremt viktigt för att energieffektivisera och minska utsläpp av växthusgaser. 

Skapa ett effektivt VVS-skal med teknisk isolering

För att installationerna ska ge största möjliga utbyte med låga energiförluster och underhållskostnader måste de isoleras på rätt sätt. Teknisk isolering för hälsa, säkerhet, miljö och ekonomi. Genom att välja rätt produkt för rätt applikation förlängs VVS-systemets livslängd och underhållsbehovet minskar. 

Ledningar för varma rör, kalla rör, rör för komfortkyla, rök- och avgaskanaler samt rör för dagvatten och avlopp ska av olika anledningar isoleras. Genom isolering minskas värmeförlusten, frysning förhindras liksom brandspridning och kondensbildning. VVS-system innehåller också andra komponenter som ska isoleras. Avloppsrör, dagvattenrör, rök- och avgaskanaler isoleras oftast för att säkerställa funktionen. Genom att isolera alla delar av ditt system med PAROC-produkter för teknisk isolering skapar du inte bara ett effektivt VVS-skal, du förbättrar också brandsäkerheten, minskar oönskat ljud och förhindrar skador till följd av kondens och frysning.