Teknisk isolering för VVS-installationer

Installationer för värme, ventilation och sanitet (VVS) har till uppgift att göra våra hus till bekväma, säkra och sunda bostads- och arbetsmiljöer. Men för att skapa energieffektiva byggnader räcker det inte att enbart montera rör och ventilationskanaler. Vi behöver också aktivt fokusera på en effektiv isolering av alla VVS-installationer, vilket är extremt viktigt för att energi-effektivisera och minska utsläpp av växthusgaser. 

Minska värmeförlusten med teknisk isolering från PAROC

För att installationerna ska ge största möjliga utbyte med låga energiförluster och underhållskostnader måste de isoleras på rätt sätt. Genom att välja rätt produkt för rätt applikation i vårt sortiment för teknisk isolering, förlängs VVS-systemets livslängd och underhållsbehovet minskar. 

Ledningar för varma och kalla rör, rör för komfortkyla, rök- och avgaskanaler samt rör för dagvatten och avlopp ska av olika anledningar isoleras. Med hjälp av rätt teknisk isolering minskas värmeförlusten och risken för frysning, samtidigt som brand-spridning och kondensbildning förhindras. Säkerställ funktionen för alla komponenter i ditt VVS-system genom att isolera med PAROC-produkter för teknisk isolering. På så sätt skapas ett effektivt VVS-skal med bättre brandsäkerhet, reducering av oönskat ljud och färre skador på grund av kondens och frysning plus att rätt isolering för VVS kan minska värmeförluster.

Allt inom lösningar för teknisk isolering - VVS

 

Teknisk isolering är benämningen på isolering av rör och ventilationskanaler och används idag både inom industrin och i byggnader.

Med bättre teknisk isolering kan vi minska klimatpåverkan och samtidigt få lägre kostnader för vår energianvändning. Dessutom skyddar teknisk isolering mot slitage av installationerna och ger bättre prestanda och energibesparing i industriprocesser.

Teknisk isolering används av flera anledningar bland annat för att:
Minska värme- och kylförluster
Förhindra legionella
Förhindra kondensbildning
Begränsa brandspridning
Dämpa ljud
Skydda omgivning och människor mot bränn- och frostskador
Spara pengar 
Minska miljöpåverkan

Hur teknisk isolering dimensioneras beror på vad man vill åstadkommas med isoleringen. Isolertjockleken kan dimensioneras efter:

vilken energiförluster som kan accepteras
vad som krävs för att motverka legionellatillväxt
vad som krävs för att uppfylla ett brandkrav
vad som behöva för att undvika kondensbildning
vad som behövs för att dämpa ljud
vad som behövs för att skydda omgivningen genom att uppnå en viss yttemperatur på installationen 
hur man förlänger infrysningstiden på rör utomhus 

pocketguide-ti-hvac-se

Till hjälp finns vårt beräkningsprogram Paroc Calculus. Många råd och tips om hur du ska tänka kring dimensionering finns också i vår Pocketguide Energiklok VVS-isolering.