Hållbarhet är vår viktigaste drivkraftAtt ha med en ”hållbart byggd miljö” i vår mission visar hur stor vikt vi lägger vid hållbarhet.

Långsiktigt framgångsrika affärer är bara möjligt om vi tar vårt individuella ansvar för miljön och samhället på allvar. 

En stor fördel med Parocs kontinuerliga innovation — för kunder, andra intressenter och världen i stort — är den uppmärksamhet vi riktar
mot de miljömässiga aspekterna, såsom energieffektivitet, återvinning och utsläpp. 

Företagens ansvar är inte bara bra för miljön och alla som bor och arbetar i byggnader och strukturer som använder Parocs produkter. Det är också av mycket stor affärsnytta eftersom det är en försäkran till våra partners om hållbar kvalitet, överensstämmelse och säkerhet, sänkta livscykelkostnader, snabbare installation och byggande av partnerskap. 

Vårt ansvar gentemot intressenterna sträcker sig bortom våra produkters påverkan. Vi erbjuder vår personal en säker och trivsam arbetsplats med möjligheter att förverkliga sina personliga mål. Vår långsiktiga framgång kan ge fortsatt och ökad sysselsättning. Vi erbjuder även våra leverantörer och partners inkomster och möjlighet att växa. 

Det är därför som vi anser att Parocs produkter utgör ett viktigt bidrag till ekonomisk, social och miljömässig välfärd; de bidrar till att skydda vår värld, liksom alla och allt i den. 

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Paroc stöder FN:s agenda för hållbar utveckling och målen i denna. Vi har identifierat de mål där Paroc kan påverka mest genom sin egen verksamhet, och vi har kopplat dem till våra egna fokusområden för hållbarhet.

Gå till Parocs hållbarhetsrapporter http://www.paroc.com/about-paroc/focus-on-sustainability/paroc-sustainability-reports