Projektering Teknisk Isolering

Stöd för projektering av byggprojekt

Dessa sidor är en hjälp för dig som arbetar inom förskrivande led. Här har vi samlat information som förenklar ditt arbete med våra produkter.

Projektering Brandskydd av VVS-installationer

När det gäller brandisolering av VVS-installationer är det viktigt att föreskriva godkända lösningar. Från och med 1 januari 2020 ska samtliga godkännanden vara testade enligt EN1366-1, nu gällande europeiska provningsmetoder och klassificeringsstandarder. Produkterna i vårt sortiment för brandisolering av ventilationskanaler - PAROC HVAC FIRE - är både testade och certifierade enligt de nya reglerna.

Isoleringsfirmornas förening, IF, enades i slutet av 2019 med Boverket, RISE, Byggherrarnas förening och mineralullstillverkare om en mjuk övergång från tidigare gällande typgodkännanden till de nya enligt EN1366-1. Detta innebar att  projekt som projekterades eller påbörjades innan årsskiftet 2019/2020  kunde färdigställas med produkter godkända enligt då gällande typgodkännanden.

Denna övergångsperiod är nu över och nya projekteringar skall baseras på våra nya typgodkännanden för produkterna i sortimentet PAROC Hvac Fire. Detta för att få en godkänd konstruktionslösning.

Vi tillhandahåller flera verktyg för att underlätta för dig. Du är också välkommen att kontakta oss för mer hjälp. 

Projekteringsstöd för brandskydd av VVS-installationer >

Beräkningsprogram Hvac Fire Calculator >

Lösningar för brandskydd av VVS-installationer >

Typgodkännande C000893 enligt standard EN1366-1 > 

Övriga certifikat och godkännanden >

Kontakta Teknisk support >

BIM plug-in för Revit

Nu introducerar Paroc ett verktyg som möjliggör ett intelligent, automatiserat urval av isolerlösningar. Verktyget fungerar som ett användbart och lättanvänt insticksprogram till Autodesk Revit®. Från och med nu krävs det bara ett klick för att automatiskt lägga till lämpliga installationslösningar och dimensioner, i enlighet med gällande tekniska krav och föreskrifter. 

Beskrivningstexter

Nedan finner du beskrivningsexempel och AMA-koder enligt AMA VVS & Kyla 19, avseende ventilation- och rörisolering. Texten under respektive kod kan markeras och kopieras. Beskrivningen kan då användas i de programhandlingar ni producerar.

AMA VVS & Kyla 19 för rörisolering, beskrivningtext

Kod              Text                                             
   
RBA.14  Sammansatt termisk isolering med ytbeklädda rörskålar av mineralull på rörledning.
 

Isolervara
PAROC Hvac Section AluCoat T
PAROC Hvac Bend AluCoat T (prefabricerad isolering för rörböjar)
Värmekonduktivitet vid medeltemperatur 50°C, λ¬≤0,037 W/m°C.

Montering
Montering ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.  
Längs- och tvärskarvar pressas samman så att inga springor och spalter uppstår och den längsgående överlappande tejpen försluts. Rörskålen säkras sedan med bandning, spirallindning med förzinkad ståltråd alternativt med tejp. Vid kondensisolering tejpas alla skarvar med PAROC Tejp AluCoat (rörskålens längsgående skarv tejpas med den överlappande tejpen).

   
RBB.21  Termisk isolering med rörskålar av mineralull på rörledning. 
 

Isolervara
PAROC Hvac Section AluCoat T
PAROC Hvac Bend AluCoat T (prefabricerad isolering för rörböjar)
Värmekonduktivitet vid medeltemperatur 50°C, λ¬≤0,037 W/m°C

Montering
Spirallindning eller bandning.   
Längs- och tvärskarvar pressas samman så att inga springor och spalter uppstår och den längsgående överlappande tejpen försluts. Rörskålen säkras sedan med bandning, spirallindning med förzinkad ståltråd alternativt med tejp.

   
RBB.22  Termisk isolering med nätmattor av mineralull på rörledning. 
 

Isolervara
PAROC Vent Mat Comfort
PAROC Hvac Fire Mat Comfort

Montering
Syförfarande eller klamring.  

   
RBB.221  Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie på rörledning. 
 

Isolervara
PAROC Vent Mat AluCoat  

Montering
Syförfarande eller klamring.  

   
RBB.23  Termisk isolering med lamellmattor av mineralull på rörledning. 
 

Isolervara
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Montering
Spirallindning eller bandning. 

AMA VVS & Kyla 19 för ventilationskanaler, beskrivningstext

Kod               Text                                                         
   
RBI.111       Termisk isolering av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass. 
 

Isolervara 
PAROC Hvac Fire Mat *
PAROC Hvac AirCoat (kanaldiameter ≤ 200 mm)

Montering
Enligt fabrikantens anvisningar,
o PAROC Hvac Fire Mat: se TG bevis C000893
o PAROC Hvac AirCoat: se TG bevis SC0263-15

   
 RBI.121  Termisk isolering av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass.  
 

Isolervara 
PAROC Hvac Fire Slab BlackCoat

Montering 
Enligt fabrikantens anvisningar, TG bevis C000893 

   
 RBI.211  Termisk isolering av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.  
   

Isolervara 
PAROC Vent Mat 
PAROC Hvac AirCoat (kanaldiameter ≤ 200 mm) 
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Montering 
Nätmatta ska monteras med syförfarande eller klamring, samt vid behov genomgående fästdon. Lamellmatta ska monteras med spirallindning eller bandning samt vid behov genomgående fästdon.

   
RBI.221   Termisk isolering av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.  
 

Isolervara 
PAROC Vent Mat
PAROC Hvac Slab
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Montering 
Nätmatta ska monteras med syförfarande eller klamring, samt vid behov genomgående fästdon. Lamellmatta och skiva ska monteras med spirallindning eller bandning samt vid behov genomgående fästdon.  

   
RBA.21 (cirkulär) Sammansatt termisk isolering av mineralull utvändigt på ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass.
 

Isolervara
PAROC Hvac Fire Mat * + PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat
PAROC Hvac AirCoat (kanaldiameter ≤ 200 mm)   

Montering
Enligt fabrikantens anvisningar
o PAROC Hvac Fire Mat: se TG bevis C000893
o PAROC Hvac AirCoat: se TG bevis SC0263-15
Lamellmatta monteras med spirallindning eller bandning. Vid kondensisolering tejpas allas yttre ångbromsens skarvar med PAROC Tejp AluCoat.

   
RBA.21 (rektangulär)  Sammansatt termisk isolering av mineralull utvändigt på ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass.
 

Isolervara 
PAROC Hvac Fire Slab BlackCoat

Montering
Enligt fabrikantens anvisningar. Se TG bevis C000893
Vid kondensisolering tejpas allas yttre ångbromsens skarvar med PAROC Tejp BlackCoat.

   
RBA.22 (cirkulär)  Sammansatt termisk isolering av mineralull utvändigt på ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass. 
  Isolervara*
PAROC Hvac Lamella Mat
PAROC Vent Mat + PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat
PAROC Hvac AirCoat (kanaldiameter ≤ 200 mm) 
   
RBA.22 (rektangulär)  Sammansatt termisk isolering av mineralull utvändigt på ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.
 

Isolervara 
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat
PAROC Hvac Slab AluCoat
PAROC Vent Mat + PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat 

Montering
Enligt fabrikantens anvisningar
o Nätmatta monteras med syförfarande eller klamring, samt vid behov genomgående fästdon.
o Lamellmatta och skiva monteras med spirallindning eller bandning samt vid behov genomgående fästdon
o Vid kondensisolering tejpas alla yttre ångbromsens skarvar med PAROC Tejp AluCoat

   
RBI.4  Termisk isolering invändigt i ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass. 
 

Isolervara
PAROC InVent 45 G5/N1 vid rektangulär kanal

Montering
Enligt fabrikantens anvisningar. TG bevis SITAC 0489/95.  

                                                                                                               

 

* Produkterna finns med olika ytskikt, t ex Comfort och BlackCoat. 

 

 

   
       

Dimensionering termisk isolering rör

Gäller för mineralullsprodukter med värmekonduktivitet λ ≤ 0,037 W/m°C
Tabell: AMA RA RB/1   

Dimensionering av termisk isolering för rör, i enlighet med AMA VVS & Kyl 16

Isoleringsklasser för rör enligt Branschstandard Teknisk Isolering – Termisk isolering av VVS & Kyla (BTI 1.01)

Isoleringsklasserna för rör (R0-R7) definierar krav på U-värde för konstruktionen. Du väljer isoleringsklass utifrån projektspecifika förutsättningar, t.ex. baserat på anläggningens driftform och dimensionerande temperaturer. U-värdet för den valda konstruktionen bör ej överstiga U-värdeskravet för den valda isoleringsklassen.

Nedan presenteras några vanliga rörisolertjocklekar för att möta kravet på U-värde enligt rekommendationerna i BTI 1.01. Hänsyn måste även tas till risk för kondensbildning (KV/KB), risk för temperaturändringar i omgivning (VV/VVC/VS) och risk för Legionella (KV/VV).

Tabellen gäller för mineralullsprodukter med värmekonduktivitet på max λ ≤ 0,037 W/m °C vid 50 °C. 

Rörinstallationer i enlighet med Branschstandard Teknisk Isolering 1.01

 

Erforderligt utrymme för rörisolering enligt AMA VVS & Kyla 19 (nedan mått följer även Branschstandard Teknisk Isolering – Termisk isolering av VVS & Kyla [BTI 1.01])

För att montaget ska kunna bli fullgott måste det finnas tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget.

Vidstående tabeller visar exempel på monteringsmått. 

Tabell: AMA PN/1

Platsbehov rörisolering Dimensionering för Paroc Teknisk isolering

Rörledning som isoleras ska monteras så att avståndet mellan färdigisolerad rörledning och annan rörledning samt mellan färdigisolerad rörledning och vägg- och takyta blir så stort att isoleringsarbetet kan utföras. Ta hänsyn till hinder som t ex korsande rör.

Monteringsmått

Dimensionering för Paroc Teknisk isolering

Dimensionering termisk isolering ventilation

Isoleringsklasser för ventilation enligt Branschstandard Teknisk Isolering – Termisk isolering av VVS & Kyla (BTI 1.01)

Isoleringsklasserna för ventilationskanaler (V0-V6) definierar krav på U-värde för konstruktionen. Du väljer isoleringsklass utifrån projektspecifika förutsättningar, t.ex. baserat på anläggningens driftform och dimensionerande temperaturer. U-värdet för den valda konstruktionen bör ej överstiga U-värdeskravet för den valda isoleringsklassen.

Nedan presenteras isolertjocklekar för att möta kravet på U-värde i respektive isoleringsklass för ventilationskanaler i BTI 1.01. Hänsyn måste även tas till temperaturförändringar i kanalsystemet och ev. risk för kondensbildning.

Isolering av ventilationskanaler

Isolering av ventilationskanaler

Erforderligt utrymme för kanalisolering enligt Branschstandard Teknisk Isolering – Termisk isolering av VVS & Kyla (BTI 1.01).

För att montaget ska kunna bli fullgott måste det finnas tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget.

Vidstående tabeller visar exempel på monteringsmått. 

 

Cirkulära kanaler

Platsbehov cirkulära kanalerPlatsbehov cirkulära kanaler

 

Rektangulära kanaler

HORISONTELLT MONTAGE

Kanalsida < 700 mm
a ≥ 400 mm
b = max 30 mm

Kanalsida ≥ 700 mm
a ≥ 600 mm
b = max 30 mm

Längd- och tvärskarvar klamras/sys

Montering av rektangulära kanaler i horisontellt montage

Kanalsida < 700 mm

a ≥ 400 mm
b ≥ 150 mm

Längd-/tvärskarvar klamras/sys från ett håll.

Kanalsida = 700 – 1200 mm
a ≥ 600 mm
b ≥ 200 mm

Längd-/tvärskarvar klamras/sys från två håll.

Kanalsida ≥ 1200 mm
a, b ≥ 600 mm

Längd-/tvärskarvar klamras/sys från två håll.

För att förhindra nedhängning stiftas isoleringen på kanalens undersida.

Platsbehov rektangulära ventilationskanaler 

VERTIKALT MONTAGE

Stående kanal förses med stift på fyra sidor för att förhindra sammantryckning av underliggande mattor.

Kanalsida < 700 mm
a = 400 mm

Kanalsida ≥ 700 mm
a = 600 mm

Längd-/tvärskarvar klamras/sys.

Platsbehov rektangulära ventilationskanaler

Beräkningsprogram

PAROC Calculus 

Dimensionera energieffektiva och ekonomiska isolerlösningar för olika typer av applikationer för VVS,  processindustri och marina applikationer. 
 
Genom att skapa ett konto får du tillgång till onlinelagring av dina projekt, beräkningar och anpassningar. 
 

PAROC Hvac Fire Calculator


Paroc erbjuder ett brett sortiment av lösningar för brandisolering av både rektangulära och cirkulära kanaler. Programmet hjälper dig att välja rätt lösning samt beräkna lösningens vikt och materialåtgång.

Använd PAROC Hvac Fire Calculator >

Webinarier

Ina Kytö, vår tekniska rådgivare har skapat en rad webinarier där du guidas genom beräkningsprogrammet PAROC Calculus. Webinarierna är mellan 5-10 minuter långa och fokuserar på ett område i taget: 

  • Introduktion till PAROC Calculus.
  • Beräkna isolertjocklek för kalla installationer för att förhindra kondensbildning
  • Beräkna frystider vid isolering av rör i kalla utrymmen
  • Beräkna isolertjocklek för varma kanaler i kalla utrymmen
  • Kombinera kanalsektioner och beräkna temperaturförändring

 

Projekteringsanvisningar

Här kan du ladda ned våra projekteringsanvisningar och projekteringsstöd för olika typer av installationer.