Stenull är en hållbar isolering

Våra produkter spelar en avgörande roll i att bekämpa klimatförändringarna.
Ca. 40% av de växthusgaser som genereras av människan kommer från byggnader.

Vår målsättning är att halvera våra koldioxidutsläpp till 2030 och på sikt eliminera vår användning av fossila bränslen. En milstolpe är att använda 100% förnybar el till 2030.

Vi designar våra produkter och lösningar för återvinning och återanvändning. Till 2030 kommer vi att sluta kretsloppet med noll avfall ut från våra fabriker.

Cirkulär ekonomi är en del av vårt DNA

I nya utvecklingsprojekt tillsammans med våra kunder testar vi löpande nya, hållbara produkter och lösningar. 

Hållbara byggnader och samarbeten

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Läs mer om vårt arbete för att göra världen till en bättre plats