Karriär på Paroc

Paroc skulle inte vara det branschledande företag som det är utan sin professionella, motiverade personal. Det är våra medarbetare som får hjulen att snurra, som strävar efter att hela tiden ta fram nya innovationer, skapa lösningar, ge teknisk support och säkerställa produktkvaliteten och att leveranserna görs i exakt rätt tid.

Det är en kompetensnivå och hängivenhet som inte vore möjlig utan ett kontinuerligt engagemang i vår personal, där vi bedömer styrkor och svagheter, utvecklar och genomför åtgärder som ger medarbetarna möjligheter att utvecklas, som gör att vi kan bygga en enastående kultur och möjliggöra för våra anställda att vara en del i skapandet av en bättre byggd miljö.

Allt detta gör Paroc till en utmärkt miljö för att göra ett förstklassigt arbete; där du tillägnar dig ny kunskap och utvecklas, deltar i en mängd olika utmanande projekt och är del av en internationell gemenskap med proffs som gör skillnad i världen.

Vi erbjuder människor självständigheten att ta ansvar för sitt arbete och förutsättningarna för att prestera, liksom erkännande och belöning för ett väl utfört arbete, vilket vanligtvis innebär att de överenskomna målen har uppnåtts. Att sätta höga krav är ett sätt att göra företaget framgångsrikt och få det att växa. Det skapar även förutsättningar för personlig utveckling och förverkligandet av arbetsrelaterade mål. Vi tror även på att främja innovation och kompetensutveckling genom att ge våra medarbetare nya typer av uppdrag samt personliga utvecklingsplaner.

Genom att bygga vidare på våra nordiska rötter, våra värden och vår strategi fortsätter vi att utveckla en företagskultur som baseras på öppen kommunikation, engagemang, ledarskap, resultat och hållbarhet. Vi förväntar oss att våra medarbetare tar ansvar för det arbete de utför samtidigt som de stöttar kollegorna i sitt team, att de samarbetar för att uppnå mål och delar den respektfulla, vänliga och pragmatiska inställningen.

79 % av vår personal skulle rekommendera Paroc som arbetsgivare (medarbetarundersökning 2017). Även om det inte är perfekt är det en utmärkt grund som vi fortsätter att bygga vidare på genom att ge våra medarbetare möjligheter, erbjuda en utmärkt arbetsmiljö och en viktig roll i skapandet av en bättre byggd miljö.