<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5MDD4K" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Broschyrer

Här kan du ladda ned våra senaste broschyrer i PDF-format.Om du har behov av tryckta broschyrer ber vi dig kontakta oss via mail. I mappen Arkiv finns gamla versioner av våra broschyrer. Utgivningsdatum framgår av broschyrens framsida. Vänligen observera att innehållet i dessa broschyrer inte är uppdaterat efter angivet datum.

 • Paroc Sustainability report
  Paroc Group rapporterar om sitt hållbarhetsarbete en gång per år. Rapporten uppfyller GRI:s riktlinjer (Global Reporting Initiative) och beskriver vår syn på hållbarhet och vår ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan på våra intressenter, samhällen och världen i stort.
  5 mar 2018
 • PARAFON Catazine pdf, 6974 kb

  Att skapa en behaglig ljudmiljö är en konst i sig. För att ge dig både information och inspiration har vi skapat ett catazine, en blandning mellan en katalog med tydlig och klar information om produkter och lösningar, och ett magasin sprängfyllt med inspiration och härliga bilder. 
   
  23 feb 2017
 • Undertak med inbyggt brandskydd

  Genom att göra ett medvetet produktval redan i konstruktionsfasen och välja brandstansat bärverk och brandbeständiga material kan brandsäkerheten tryggas för både människor och egendom. Paroc erbjuder en K210-klassad undertakslösning med PARAFON CLASSIC i kombination med det brandstansade bärverket Prelude 24 XL2 från Armstrong. Här får du brandsäkerheten på köpet.

  26 okt 2015
 • Parafon Step, koncept för både direktmontage och nedpendlat utförande

  PARAFON Step pdf, 1451 kb

  Det kreativa och innovativa konceptet PARAFON Step har utvecklats tillsammans med arkitektkontoret Bornstein Lyckefors. Här presenteras konceptets båda varianter, i direktmonterat utförande, kallat PARAFON Step Direct, och i pendlat utförande, kallat PARAFON Step for Grids.
  11 jan 2018
 • Parafon Royal
   

  PARAFON Royal pdf, 899 kb

  Vi ser en ökad efterfrågan på eleganta akustikprodukter för enkel och snabb förbättring av ljudmiljön, dels i offentlig miljö där arkitektur och rumsutformning ställer höga krav på god ljudabsorption och estetik, men även i hemmiljöer. PARAFON ROYAL är en undertaksskiva för diktmontage där alla ytor och kanter på stenullskärnan är täckta med ett ytskikt av glasfiber. Detta ger en elegant, slät yta och bibehållen takhöjd.
  Tack vare kärnan av stenull dämpar PARAFON ROYAL buller mycket effektivt och direktlimningen gör att den är mycket enkel att installera. PARAFON ROYAL leveras också som frihängande baffel.

  7 okt 2014
 • Bärverk Armstrong

  Bärverk Armstrong pdf, 49878 kb

  Paroc erbjuder dig som kund och beställare ett komplett utbud av Armstrongs bärverkssystem. Vi kan erbjuda lösningar till alla delar i dagens krävande konstruktionsmiljöer.

  23 feb 2016
 • Bärverk Armstrong

  Paroc erbjuder dig som kund och beställare ett komplett utbud av Armstrongs produkter. Den här broschyren ger en översikt över produktsortimentet.

  3 apr 2013
 • Bärverk Armstrong

  Paroc erbjuder dig som kund och beställare ett komplett utbud av Armstrongs produkter. Den här broschyren ger en översikt över produktsortimentet.

  3 apr 2013
 • Produktkatalogen presenterar vårt breda sortiment som omfattar lösningar för alla typer av traditionell byggisolering. Våra produkter används främst för värme-, brand- och ljudisolering av ytterväggar, tak, golv och källare samt i bjälklag och mellanväggar.

  19 jun 2017
 • Paroc Klimatskiva ZERO

  Klimatskiva™ ZERO pdf, 3466 kb

  Klimatskiva ZERO, PAROC WAS 35, är ett självbärande system som kan monteras på utsidan av värande stommar av massivt trä, KL-trä, betong, lättbetong, tegel samt träregelstommar. Systemet fungerar lika bra för energirenovering och nybyggnation och bygger på en ny och innovativ infästningsmetod med horisontella och vertikala fasadskruvar.
  18 apr 2018
 • Paroc Basis - en grundläggande isolering för fuktsäkra byggnader
  När grunden skall isoleras bör valet av isoleringsmaterial säkerställa att grunden inte suger vatten, är dränerande och torkar både nedåt och uppåt. Allt för att undvika fukt- och frostskador. Paroc har ett väl beprövat program av stenullsprodukter för isolering av grunder och källarväggar. Stenullsprodukter är, förutom att de är obrännbara, både kapillärbrytande och dränerande – och behåller sina goda isoleregenskaper över tid.
  11 jan 2018
 • Energieffektivisering kan vara brandsäker

  Energieffektivisering av byggnader är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen när det gäller energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Ökade isolertjocklekar kan drastiskt öka brandbelastningen i en konstruktion och därmed äventyra brandsäkerheten om isoleringen helt eller delvis utgörs av ett brännbart material. Men energieffektivisering kan vara brandsäker. Låt oss berätta hur.

  12 mar 2015
 • Zero tolerance to energy leaks

  Energieffektivisering av byggnader är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen när det gäller energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Hjälp till med ett av planetens viktigaste uppdrag - Energirenovering!

  17 feb 2016
 • Vi har mer än 80 års erfarenhet av att utveckla innovativa och hållbara isolerlösningar och vi har nu samlat vår kunskap om energiklok och hållbar byggisolering i en smidig pocketguide för att hjälpa dig skapa hållbara lösningar i din vardag.

  16 maj 2018
 • PAROC Sonus pdf, 255 kb

  Behovet av enskildhet och komfort ökar allt eftersom miljön omkring blir mer och mer bullrig. PAROC Sonus ger effektiv ljudisolering och kan användas både i väggar och bjälklag för att minska störande ljud från grannar eller utifrån samt i bjälklag för reduktion av stegljud från våningen ovanför.
  16 jan 2018
 • PAROC Blowing wool
  Isolera enkelt, effektivt och miljömässigt riktigt med PAROC Lösull. Att tilläggsisolera med lösull på vindsbjälklaget är en mycket effektiv isoleringsmetod. Installationen går snabbt och effektivt, och ofta har investeringen betalat sig redan efter några år. Satsningen ger också utdelning direkt; värmen kan vridas ner och inomhusmiljön blir skön och behaglig. Det är helt enkelt som att sätta mössa på huset!
  9 sep 2016
 • Paroc Fatio, Paroc Linio
  Energikloka och hållbara putsade fasader med Paroc Fatio och Paroc Linio.
  14 apr 2014
 • En putsad fasad är en traditionell och tilltalande fasad som ger ett effektivt och hållbart klimatskydd när den kombineras med rätt värmeisoleringslösning. Stenull som isoleringsmaterial supporterar och förstärker en stenväggs egenskaper. Materialvalet är mycket viktigt när du vill skapa en energieffektiv, brandsäker och hållbar yttervägg.
  8 maj 2017
 • Rätt material och rätt lösning blir viktigare och viktigare för att skapa hållbara, energieffektiva och brandsäkra byggnader. Inte minst när det gäller takisolering. PAROC PROOF är samlingsnamnet för vårt breda sortiment av isolerlösningar för låglutande tak – alla producerade i vårt obrännbara material PAROC Stenull.

  21 okt 2016
 • Paroc Proof för låglutande tak

  Isolering spelar en allt viktigare roll för att möta ökade krav på energieffektivitet i byggnader och ett välisolerat tak är ett av de mest effektiva sätten att spara energi. Den smidiga Pocketguiden ger tips och vägledning kring hur kraven på brandsäkerhet och kostnadseffektivitet kan mötas. 

  14 feb 2018
 • Paroc Proof taklamellsystem

  PAROC PROOF TAKLAMELLSYSTEM underlättar energieffektivisering vid både renovering och nybyggnation av låglutande tak. Systemet möjliggör tjocka, välisolerade och brandsäkra tak med endast två isolerlager på betongunderlag och tre på stålunderlag. Färre antal lager och taklamellens uppbyggnad gör läggningen snabb och ergonomisk och slutresultatet hållbart.

   

  9 okt 2015
 • Paroc Robster - takisolering på stålunderlag

  PAROC ROBSTER är en unik underskiva med mycket hög tramphållfasthet för underlag av bärande profilerad stålplåt. Med en tunnare skiva och större format går läggningen snabbare. Passar med både taklameller och takskivor. PAROC ROBSTER är gjord av stenull och är därmed brandsäker, fuktsäker och formstabil – viktiga parametrar för hållbart byggande. 

  19 mar 2015
 • Isolering av kalla innertak

  Källare, parkeringsdäck och andra mindre uppvärmda utrymmen i de nedre regionerna av en byggnad har ofta stor potential för energibesparing. Parocs erbjudande innehåller effektiva lösningar i stenull för isolering av kalla innertak, där stenullens egenskaper för värme-, brand- och ljudisolering alla kommer väl till pass.

  12 jun 2013
 • Bygg så här 1
  Det är effektivt att börja med vinden om man vill spara energi. Varm luft stiger. Och med dålig vindsisolering blir värmeförlusten onödigt stor. Isolering av vindsbjälklaget är en åtgärd som kostar relativt lite – och som ger påtaglig lön för mödan, med en gång.
  24 apr 2015
 • Bygg så här 2
  Tilläggsisolering som ger mer än energivinst. Att bygga rum på vinden kräver visserligen tilläggsisolering, men finns platsen så är det en lönsam investering, och ett smidigt sätt att få fler rum i huset.
  24 apr 2015
 • Bygg så här 3
  Utvändig isolering ger huset nya varma kläder. Att tilläggsisolera huset är en mycket god investering. Du får en lägre uppvärmningskostnad och samtidigt en behagligare boendemiljö. Du får också en värdestegring av huset. När fasaden behöver åtgärdas är det alltid lönsamt att tilläggsisolera samtidigt.
  24 apr 2015
 • Bygg så här 4

  Isolera inåt om fasaden är vacker och värd att bevara. Invändig isolering kan göras helt i egen takt. Du tar ett rum i taget och behöver inte bekymra dig om väder och vind. En annan fördel är att isolertjockleken kan varieras beroende på typ av rum och önskat resultat.

  20 maj 2016
 • Bygg så här 5
  Varma sköna golv ger trivsam boendemiljö. Att tilläggsisolera golvbjälklaget är en mycket god investering. Du får en lägre uppvärmningskostnad,slipper drag och får en behagligare boendemiljö. Du får också en värdestegring av huset.
  24 apr 2015
 • Bygg så här 6
  Utnyttja källarutrymmena bättre. Om du vill ha lekrum för barnen eller en gillestuga i källaren så kan du isolera källarväggarna för att få det mera komfortabelt och slippa kallras från källarytterväggen.
  20 maj 2016
 • Bygg så här 7
  PAROC® Conci™ är ett komplett sortiment för tätt och energiklokt byggande och innehåller alla komponenter som behövs för att bygga tätt. För några applikationer finns flera alternativ som alla ger ett fullgott resultat.
  24 apr 2015
 • Bygg så här 8
  Ett varmbonat garage eller förråd kan bli arbetsrum. Ett oisolerat garage eller förråd kan utnyttjas mycket bättre om du isolerar det. Med relativt liten arbetsinsats kan utrymmet bli arbetsrum, hobbyrum, verkstad eller pingislokal.
  24 apr 2015
 • Bygg så här 9
  Energieffektivisering av byggnader är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen när det gäller energianvändning och utsläpp av växthusgaser. PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO, gör det möjligt att på ett enkelt sätt skapa ett tjockt och homogent isolerskikt för att minimera energianvändningen. Skivan monteras snabbt och kan användas för olika typer av ytbeklädnad.
  17 aug 2017
 • Bygg så här 10

  Isolera grunden och få ett behagligt golv och lägre uppvärmningskostnad. Med en isolerad sockel och isolering under betongplattan slipper du fuktproblem och kalla golv. Det kan gälla en tillbyggnad eller ett garage som du vill ha uppvärmt.

  24 apr 2015
 • Produkter Paroc Teknisk Isolering

  Produktkatalogen presenterar vårt breda sortiment med lösningar för isolering mot värme, brand, ljud och kondens i byggnader (VVS), industriella processer, fartyg- och off-shore samt specialförädlade produkter (OEM).

  16 maj 2018
 • Paroc brandisolering för VVS-installationer
  Vid projektering och utförande av luftbehandlings- och rörinstallationer vidtas nödvändiga åtgärder för att förhindra brand- och rökspridning. PAROC Stenull är obrännbar och uppfyller kraven i den högsta brandklassen - Euroklass A1. Lösningar i denna vägledning uppfyller de krav som ställs på brandsäkrade ventilationskanaler och rörgenomföringar upp till EI 120.
  20 okt 2017
 • HVAC Insulation

  VVS-isolering pdf, 2673 kb

  Teknisk isolering säkerställer energiprestanda, minskar energianvändningen, ökar installationens livslängd och ger lägre underhållskostnader eftersom den också skyddar installationen. I denna broschyr presenterar vi våra lösningar för energieffektiv VVS-isolering och hoppas att det blir ett verktyg som hjälper dig att göra medvetna och hållbara val.

  30 maj 2017
 • Pocketguide

  För att uppnå EU:s klimatmål behöver även installationer isoleras tillräckligt för att spara energi och minska miljöbelastningen. Paroc har under mer än 75 år utvecklat innovativa och hållbara isolerlösningar och vi har nu samlat vår kunskap om energiklok och hållbar rör- och ventilationsisolering i denna pocketguide för att hjälpa dig att skapa hållbara lösningar.

  22 dec 2017
 • PAROC Hvac Combi pdf, 590 kb

  PAROC Hvac Combi Alucoat T är rörskålen som passar flera rördimensioner. PAROC Hvac Combi AluCoat T har en unik stjärnformning vilket gör att den kan användas för olika rördimensioner och över t ex kopplingar. Kombirörskålen förenklar arbetet med att isolera rörledningar avsevärt och ger en högeffektiv isolering som skyddar mot värme, brand, ljud och kondens.

  28 nov 2016
 • PAROC Hvac AirCoat pdf, 697 kb

  Ventilationen är ett av de viktigaste systemen i en byggnad och en väl genomförd isolering är av största vikt för att säkerställa energieffektiv funktion. PAROC Hvac AirCoat är en helhetslösning för isolering av cirkulära ventilationskanaler vilket ger en högeffektiv isolering i bara ett skikt. PAROC Hvac AirCoat är godkänd för utvändig isolering av ventilationskanaler i brandklass EI 30 för 50 och 120 mm tjocklek.

  27 okt 2017
 • Paroc Hvac GreyCoat

  PAROC GreyCoat är ett nytt ytskikt för PAROC Hvac-produkter som är fritt från PVC och ger ett snyggt resultat utan att du behöver använda ytterligare målning eller beklädnad. Den snabba och enkla monteringen gör att du sparar både tid och pengar. Serien PAROC Hvac GreyCoat omfattar ett stort urval isoleringsprodukter för olika typer av VVS-installationer.

  27 okt 2017
 • Paroc Minihjälp AMA VVS & Kyl 16

  Minihjälp - VVS pdf, 198 kb

  Minihjälpen för nya VVS & Kyl AMA 16.

  23 apr 2018
 • Industrial Insulation

  Industrin står för en stor del av Sveriges utsläpp av växthusgaser och för mer än en tredjedel av den slutliga energianvändningen i Sverige. Genom att investera i förbättrad teknisk isolering kan stora besparingar göras. Läs mer om våra lösningar för hållbar teknisk isolering för industrin.

  7 jul 2017
 • PAROC Minihelp

  Minihjälp för Industri- och processisolering är ett nytt hjälpmedel för dig som jobbar med isolering av rörledningar, ventilationskanaler, rökkanaler och behållare. Den baseras på SSG 7591, utgåva 4 och innehåller en rad tabeller för olika energikravnivåer.

  20 maj 2016
 • Pocketguide för Teknisk isolering inom processindustri

  I varje industriell process eller anläggning vill ägare och driftansvariga försäkra sig om att deras investering ger optimal funktionalitet, effektivitet och – självklart – vinst. Ett enkelt sätt att öka effektiviteten och prestandan hos en process är att säkerställa att den är isolerad på rätt sätt. I Pocketguiden för Industri ger vi värdefulla tips om hur en hållbar energieffektivisering kan genomföras.

  7 jul 2017
 • Många gånger vill man ha en obruten rörisolering genom en brandavskiljande konstruktion. Vi tagit fram en enkel och effektiv lösning med ett brandmotstånd upp till 2 timmar.
  4 maj 2016
 • Multi-layer pipe section solutions

  Information om PAROC isolerlösningar för industrirörskålar 100/140 kg i dubbla lager.

  Obs! Broschyren är på engelska.

  21 feb 2018
 • Rätt isolering kan stoppa legionella
  Legionella är namnet på en bakteriefamilj som sprids via luftaerosoler till exempel vid duschning. Bakterien trivs i vattentemperaturer mellan 20°C och 45°C, och är relativt vanlig i vattenledningar i alla typer av hus, bostäder såväl som offentliga byggnader. Med rätt kunskap går det att eliminera risken för legionellatillväxt vid installation av rör.
  25 apr 2017
 • Komfortkyla

  Kontor, affärer och offentliga byggnader är exempel på lokaler där behovet av uppvärmning är ganska litet. Problemen med att hålla temperaturen nere är desto större. Rör och kanaler för kyla skall inte enbart isoleras mot kondensutfällning. De behöver även isoleras för att undvika en uppvärmning av det kylda mediet. Att producera kyla är upp till tre gånger så dyrt som att producera värme!

  25 apr 2017
 • Energywise Pipe Insulation

  Från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara nära-noll-energibyggnader (NNE, byggnader som har en mycket hög energiprestanda), enligt direktiv från EU. Tillräcklig isolertjocklek på rörledningar för värme och kyla blir därför ännu viktigare för att spara energi och minska miljöbelastningen.

  25 apr 2017
 • Why insulate?

  Varför isolera? pdf, 1586 kb

  Information från vår branschorganisation Swedisol om fördelarna med att isolera.
 • Add moisture-proof insulation
  Skrift från branschorganisationen Swedisol på temat Tilläggsisolera fuktsäkert.  
 • Add extra insulation
  Skrift från branschorganisationen Swedisol på temat Att tilläggsisolera.
 • Good working environment with mineral wool

  God arbetsmiljö pdf, 3260 kb

  Denna information är främst tänkt för dig som arbetar på byggen och andra tillfälliga arbetsplatser, men även för dig som arbetar på fabrik eller på egen hand. Den ger dig tips och råd om hur du arbetar med mineralull på bästa sätt. Informationen kommer från Swedisol som är en förening för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering.
 • Bygg så här 1
  Det är effektivt att börja med vinden om man vill spara energi. Varm luft stiger. Och med dålig vindsisolering blir värmeförlusten onödigt stor. Isolering av vindsbjälklaget är en åtgärd som kostar relativt lite – och som ger påtaglig lön för mödan, med en gång.
  24 apr 2015
 • Bygg så här 2
  Tilläggsisolering som ger mer än energivinst. Att bygga rum på vinden kräver visserligen tilläggsisolering, men finns platsen så är det en lönsam investering, och ett smidigt sätt att få fler rum i huset.
  24 apr 2015
 • Bygg så här 3
  Utvändig isolering ger huset nya varma kläder. Att tilläggsisolera huset är en mycket god investering. Du får en lägre uppvärmningskostnad och samtidigt en behagligare boendemiljö. Du får också en värdestegring av huset. När fasaden behöver åtgärdas är det alltid lönsamt att tilläggsisolera samtidigt.
  24 apr 2015
 • Bygg så här 4

  Isolera inåt om fasaden är vacker och värd att bevara. Invändig isolering kan göras helt i egen takt. Du tar ett rum i taget och behöver inte bekymra dig om väder och vind. En annan fördel är att isolertjockleken kan varieras beroende på typ av rum och önskat resultat.

  20 maj 2016
 • Bygg så här 5
  Varma sköna golv ger trivsam boendemiljö. Att tilläggsisolera golvbjälklaget är en mycket god investering. Du får en lägre uppvärmningskostnad,slipper drag och får en behagligare boendemiljö. Du får också en värdestegring av huset.
  24 apr 2015
 • Bygg så här 6
  Utnyttja källarutrymmena bättre. Om du vill ha lekrum för barnen eller en gillestuga i källaren så kan du isolera källarväggarna för att få det mera komfortabelt och slippa kallras från källarytterväggen.
  20 maj 2016
 • Bygg så här 7
  PAROC® Conci™ är ett komplett sortiment för tätt och energiklokt byggande och innehåller alla komponenter som behövs för att bygga tätt. För några applikationer finns flera alternativ som alla ger ett fullgott resultat.
  24 apr 2015
 • Bygg så här 8
  Ett varmbonat garage eller förråd kan bli arbetsrum. Ett oisolerat garage eller förråd kan utnyttjas mycket bättre om du isolerar det. Med relativt liten arbetsinsats kan utrymmet bli arbetsrum, hobbyrum, verkstad eller pingislokal.
  24 apr 2015
 • Bygg så här 9
  Energieffektivisering av byggnader är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen när det gäller energianvändning och utsläpp av växthusgaser. PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO, gör det möjligt att på ett enkelt sätt skapa ett tjockt och homogent isolerskikt för att minimera energianvändningen. Skivan monteras snabbt och kan användas för olika typer av ytbeklädnad.
  17 aug 2017
 • Bygg så här 10

  Isolera grunden och få ett behagligt golv och lägre uppvärmningskostnad. Med en isolerad sockel och isolering under betongplattan slipper du fuktproblem och kalla golv. Det kan gälla en tillbyggnad eller ett garage som du vill ha uppvärmt.

  24 apr 2015
 • Sustainability
  Hållbarhet står i fokus för allt utvecklingsarbete inom Paroc och vi har de senaste åren deltagit i en rad projekt som handlat om allt från våra produkters miljöpåverkan till hur man bäst bygger riktigt energieffektiva enfamiljshus. Steg för steg arbetar vi nu för att ta ett större ansvar och i den här broschyren hittar du några exempel på steg som vi tagit.
  1 feb 2012
 • Parafon Hygiene

  PARAFON HYGIENE pdf, 466 kb

  PARAFON HYGIENE är vårt konceptnamn för ett brett sortiment högkvalitativa undertaksskivor för tuffa miljöer med höga krav på hygien och god rengöring. Nu utvidgar vi konceptet med två nya produktlinjer; PARAFON PRIME och PARAFON CLEAN för att tillmötesgå ännu tuffare krav på rengöring samt ge ökade valmöjligheter för olika typer av miljöer. Sortimentet erbjuder nu lösningar för allt från kök och matsalar till operationssalar och badanläggningar.
  28 aug 2013
 • Vår serie PARAFON® SINGLE ger dig möjlighet att enkelt hänga ljudabsorbenter fritt från varandra, så att du kan placera dämpning bara precis där den behövs. Eller skapa ett mer spännande innertak genom att vinkla absorbenter och arbeta med dem på olika distans från taket.
  15 apr 2014
 • De flesta ser bara våra undertak nerifrån, men idéhöjden kan många gånger komma uppifrån. Det kan vara bra att veta för dig som designar olika typer av innemiljöer. Paroc Akustik erbjuder akustikskivor i en mängd utföranden, med olika kantutformningar liksom ett brett utbud av bärverk och tillbehör.

  31 okt 2013
 • Klimatskiva ZERO, PAROC WAS 35, är ett självbärande system som monteras direkt på befintlig stomme i trä både i samband med energirenovering och nybyggnation. Lösningen bygger på en ny och innovativ infästningsmetod med horisontella och vertikala fasadskruvar.
  21 aug 2017
 • Konstruera energikloka hus

  För några år sedan antog EU sitt energidirektiv (EPBD) där det ställs krav på sänkt energiförbrukning i byggnader. Vi står nu inför en ny version av EPBD, med ytterligare skärpta krav, vilket också ger byggregler där det ställs högre krav. I slutänden innebär det att alla vi som jobbar med att konstruera och bygga måste veta hur man uppfyller kraven. Den här broschyren innehåller en samling energikloka konstruktioner som vi hoppas du kommer att ha nytta av.

  15 jun 2010
 • Energywise renovation
  I den här broschyren berättar vi mer om, och ger konkreta råd på energiklok renovering. Oavsett var i byggnaden du ska renovera och oavsett omfattning på arbetet.
  15 maj 2010
 • Passive house Granbäck
  Passivhus är inte en framtidsvision. De är redan här. Runt om i landet planeras och byggs passivhus. Vad är då ett passivhus och vad krävs för att en byggnad ska vara ett passivhus? Läs mer i foldern Passivhus Granbäck.
  15 maj 2009
 • renZERO-konceptet
  renZERO är Sveriges första totalkoncept för energirenovering av småhus till nära-noll. renZERO, testades under hösten 2013 i ett pilotprojekt på Länsmansvägen 32 i Skarpnäck, Stockholm. renZERO-konceptet är utvecklat i ett samarbete mellan Paroc, NIBE och Elitfönster och kontrollerat av VTT (Finska Teknologiska forskningscentralen).
  8 apr 2014
 • PAROC Conci

  Paroc Conci pdf, 2347 kb

  Att täta hus skulle medföra fukt och mögelskador är en missuppfattning som tyvärr fortfarande förekommer. I själva verket är det tvärtom, med en bra klimatskärm sjunker inte bara energikostnaderna. Risken för fukt och mögel minskar drastiskt samtidigt som boendekomforten blir bättre, med mindre drag och bättre avvägd ventilation. I den här broschyren beskriver vi hur detta hänger ihop samtidigt som vi presenterar de produkter som behövs för att kunna bygga tätt.

  26 mar 2013
 • Paroc Cortex
  Paroc Cortex är en stenullsbaserad lösning avsedd för flervåningshus med ventilerade fasader.
  6 mar 2013
 • Paroc Innova
  Halvera renoveringstiden med PAROC Innova, elementbaserad passivhusrenovering.
  12 mar 2013
 • Ventilated outerwalls
  Ytterväggar är en del av klimatskärmen som skyddar mot väder och vind, ljud och brand. En utvändig heltäckande isolering är effektiv eftersom den ger byggnaden ett heltäckande fuktsäkert isolerskikt utan köldbryggor.
  15 maj 2011
 • Isolering av mellanväggar

  Behovet enskildhet och komfort blir allt större allt eftersom miljön omkring blir mer och mer bullrig. Paroc stenull är mycket användbar i sammanhanget att åstadkomma mer ljudreducerande konstruktioner. Stenullen kan användas i bjälklag för reduktion av stegljud från våningen ovanför. Men kan också användas i väggar för att minska ljud från grannen eller utifrån.

  20 jun 2012
 • Paroc tak med fall

  Paroc Tak med fall pdf, 848 kb

  Information om U-värden, Delta U för fästdon, takfall, ränndalskilar etc i samband med tilläggsisolering.

  1 okt 2010
 • Stegljudsisolering

  Stegljudsisolering pdf, 1102 kb

  Denna broschyr handlar om stegljud och hur vi kan få livet mera bekvämt med bra golvlösningar.
  20 jun 2012
 • Insulation ground
  Rekommendationer för val av material för isolering i mark och för utförande av olika konstruktioner i mark.
  1 jan 2007
 • Ecoprim

  Ecoprim är en extruderad polystyren. Lätta, hårda skivor som ger utmärkt värmeisolering över lång tid. Vidare har Ecoprim extremt goda fuktegenskaper och hög motståndsförmåga mot belastningar. Materialet är också utmärkt i samband med sandwichkonstruktioner. Broschyren omfattar produktdata, applikationsområden och isolerteori om tjälisolering.

  15 okt 2010
 • Tjäl- och frostisolering

  Ecoprim® extruderad polystyrencellplast är ett material som uppfyller de högst ställda kraven på markisolering. I den här broschyren visar vi hur du använder Ecoprim för tjäl- och frostisolering av vägar, flygfält, idrottsanläggningar, VA-ledningar och byggkonstruktioner.

  1 aug 2002
 • PAROC Stenull - ett bergsäkert val
  I en föränderlig värld är en sak stensäker – Stenull från Paroc. Materialet skyddar dessutom mot både brand och fukt. Dessa unika plusvärden har vi samlat under begreppet Paroc Protection.
 • Paroc Protection - Fire safe constructions

  Ökade krav på energieffektivitet hos byggnader har gett isolering en allt viktigare roll. Tjocka lager med isolering kan öka brandbelastningen hos en byggnad markant, och valet av isoleringsmaterial har därför stor betydelse för byggnadens samlade brandsäkerhet. Stenullens främsta syfte är att värmeisolera. Därtill utgör den skydd mot påverkan av fukt och brand. En extra trygghet utan att det kostar extra.

  25 okt 2012
 • Brand- och ljudisolering
  Broschyren innehåller myndighetskrav avseende brandskydd och ljud. Här finner du även typgodkända konstruktioner och teorier kring brand- och ljudisolering.
  15 dec 2007
 • Isolerteori

  Isolerteori pdf, 1497 kb

  Här informerar vi om begrepp och grundläggande funktioner som kan kopplas till ett värmeisolerande material. Dokumentet är indelat i följande områden: Värme, Fukt, Frost, Markisolering, Brand och Ljud

  15 jan 2008
 • PAROC Minihelp

  Tabellen är en översikt över nominell dimension och utvändig diameter på Stålrör samt utvändiga diametrar på Kopparrör, Rostfria rör och Plaströr.

  20 jun 2013
 • PAROC Pro Pipe Slab 100
  Information och produktblad om PAROC Pro Pipe Slab, d.v.s. spårad skiva.
  28 feb 2011
 • CE-merking for Teknisk Isolering

  Mer information om CE-märkningen av Teknisk Isolerings produkter (på engelska).