PAROC Academy - Webinarier och E-learning

Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet

Paroc har över 80 års erfarenhet av isolering och en stor kunskapsbank som vi delar gärna med oss av. Här hittar du våra webinarier och digitala utbildningar inom olika områden. Registrera dig för att lyssna på webinarier eller för att delta i eLearning! 

PAROC WEBINARIER

PROJEKTERINGSANVISNINGAR FÖR BRANDSKYDD AV KONSTRUKTIONER - Christian Löfvenholm, som är rådgivare för föreskrivande led Byggisolering, går igenom hur du brandskyddar olika typer av konstruktioner.

Så brandskyddar du konstruktioner av stål

Webinariets längd: 9:30

Så brandskyddar du cellplastisolering

Webinariets längd: 15:23

PAROC CALCULUS
 - Här guidas du i en rad beräkningar för teknisk isolering. Presentatör är Ina Kytö, teknisk rådgivare. 

Introduktion till PAROC Calculus

Webinariets längd: 9:33

Beräkna isolertjocklek för kalla installationer för att förhindra kondensbildning

Webinariets längd: 6:17 

Beräkna frystider vid isolering av rör i kalla utrymmen

Webinariets längd: 8:08

Beräkna isolertjocklek för varma kanaler i kalla utrymmen

Webinariets längd: 7:24

Kombinera kanalsektioner och beräkna temperaturförändring

Webinariets längd: 9:24

Snart kommer fler webinarier!

PAROC ACADEMY E-LEARNING

Grundläggande om isolering

Kursen tar ca 15 minuter att genomföra och består av fem avsnitt med tillhörande frågor. Syftet med denna kurs är att få en övergripande uppfattning om vad isolering är samt varför man ska isolera. 

Så bygger du med PAROC Klimatskiva

Kursen fokuserar på PAROC Klimatskiva, WAS 35tt och isolerlösningen Klimatväggen som kan användas vid både nyproduktion och renovering. Kursen ger en övergripande uppfattning om vad Klimatskivan är och hur du kan använda den. 

Kursen tar ca 15 minuter att genomföra.  

Isolering & Brandskydd

Stenull är en obrännbar isolering och kan därför hjälpa till att rädda liv, skydda egendom och miljö i händelse av en brand. Den här kursen ger dig en introduktion i hur isolering kan fungera som brandskydd.

Kursen innehåller tre utbildningsavsnitt med kontrollfrågor och tar ca 15 minuter att genomföra.

Isolering & Fuktskydd

PAROC Stenull är ett av de isoleringsmaterial som har bäst prestanda när det gäller fukt. I den här kursen får du lära dig mer om hur isolering kan fungera som fuktskydd. 

Kursen innehåller tre avsnitt med tillhörande kontrollfrågor. Den tar ca 15 minuter att genomföra.  
PAROC Stenull är ett av de mest fuktsäkra isoleringsalternativen.

Energirenovera med PAROC Klimatskiva ZERO

PAROC Klimatskiva ZERO hjälper dig att skapa energieffektiva konstruktioner. I den här kursen får du lära dig mer om hur tilläggsisolering är vägen till NNE. 

Kursen innehåller tre avsnitt med tillhörande kontrollfrågor. Den tar ca 15 minuter att genomföra.  
Installation av PAROC Klimatskiva ZERO