PAROC Cortex

PAROC® Cortex™ - En vindtät och brandsäker lösning för flervåningshus med ventilerade fasader 

Fokus på vindtäta produkter och lösningar ökar både i nyproduktion och i samband med renovering av flervåningshus, det s k miljonprogrammet. Därför har vi på Paroc utvecklat en premiumlösning för ventilerade fasader. 

PAROC Cortex är en stenullsbaserad lösning bestående av en stenullsskiva beklädd med ett icke brännbart vindtätt skikt. Den är avsedd för flervåningshus med ventilerade fasader.

Fortsätt läsa varför du ska välja PAROC Cortex eller klicka på knappen för att komma i kontakt med en av våra experter.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Varför välja PAROC Cortex?

Vindskyddande

Ytskiktet utgör ett effektivt vindskydd som förhindrar luftrörelser som försämrar isoleringens termiska egenskaper. Samtidigt står det emot väder och vind, mögel och röta.

 

Brandsäker 

Produkten är klassad i Euroklass A2–s1,d0 och uppfyller därigenom med automatik kraven i BBR gällande brandspridning inuti väggen i Br1- byggnader (5:55).

Diffusionsöppen 

Membranet är mycket diffusionsöppet, vilket innebär att fukt inte kondenserar på insidan av isoleringsmaterialet utan avdunstar snabbt. Därigenom säkerställs en snabb avdunstning i konstruktionen.

Hållbar produkt 

Förutsättningen för att bygga hållbart är att välja hållbara produkter. PAROC Cortex-produkterna är precis som all PAROC Stenull formstabila och krymper inte oavsett förändringar i temperatur och fuktighet.

Lätta att arbeta med 

Skivorna är lätta att arbeta med och enkla att skära. Jämna kanter gör att springor och spalter undviks. Detta minimerar risken för värmeförlust genom konstruktionen.

Kostnadseffektiv 

Allt i ett lösning med integrerat ytskikt med unika egenskaper. Montaget går därför snabbt och rationellt. Byggtiden och totalkostnaden blir lägre jämfört med traditionella lösningar som kräver flera arbetsmoment.

Fördelar med PAROC Cortex

  • Vindskyddsskivan PAROC Cortex är en obrännbar stenullsskiva med ett integrerat obrännbart ytskikt
  • Skivan är idealisk i samband med nyproduktion eller renovering av ytterväggar av flerbostadshus
  • Den kan användas enskilt eller som tvåskiktsystem kombinerat med PAROC eXtra
  • Produkten är belagd men ett diffusionsöppet, vindtätt membran 
  • Format: 1800x1200 mm
  • Tjocklek: 30 mm
  • Finns även med svart ytskikt