Biltema bygger fyra nya anläggningar – väljer produkter från PAROC® för ökad brandsäkerhet

08 mar 2011

Paroc levererar stenullsskivor till fyra nya Biltemavaruhus. Anledningen till att Biltema väljer stenull från Paroc är att materialet är obrännbart och därför ökar brandsäkerheten avsevärt. Ytterligare en anledning är att stenullsisolering är vatten- och fuktavvisande.

 

Biltema väljer Paroc isoleringParoc har under en längre tid sett att det har blivit mer och mer intressant för företag och industrier att bygga energiklokt men också att välja material utifrån miljövänlighet och hållbarhet. Även hög brandsäkerhet och att minska risker för fukt har blivit en viktigare fråga på senare tid.

Biltema har fler än 60 varuhus i Norden och expanderar snabbt. De nya varuhusen, förutom det som redan är färdigställt i Västervik, ligger i Värnamo, Motala och Växjö och väntas vara klara under sommaren 2011.

– Vi väljer att isolera med stenullsskivor för att vi prioriterar brandsäkerheten. Det handlar dels om säkerheten när varuhuset är öppet, då det är viktigt att byggnaden håller för utrymning av kunder och medarbetare, dels om att en brand inte ska kunna totalförstöra hela varuhuset. Beslutet togs gemensamt av oss och Biltema, säger Henrik Arnell, projektansvarig Buffin Real Estate AB, som är förvaltare av Biltemas fastigheter. 

Läs mer i pressmeddelandet >>