Allt har blivit grönare

02 mar 2012

I sin krönika i Fastighetsförvaltaren nr 2, 2012 konstaterar Anders Olsson, Senior Advisor på Paroc, efter att ha besökt mässan Nordbygg att Allt har blivit grönare.

Omsorgen om miljön ligger helt rätt i tiden och det gäller att spara på energin för miljöns skull, men även för den privata och den statliga plånboken. Byggbranschen kan med rätt stimulanser göra en stor insats på området!


Anders Olsson, senior advisor Paroc

Så var man då på Nordbygg! Egen energi var det inte tal om att spara, en ständig rörelse under två dagar gjorde att midjemåttet minskade ett hål i livremmen, vilket dock inte gjorde ont! Det som slår en när det gäller årets mässa är att allt har blivit grönare. Oavsett vart man vänder sig så är det grönt som gäller.

Energin har blivit grönare, det kommer grönt vatten ur kranarna, gröna alger ska producera energi. Det finns ingen hejd på grönskan. Det enda som inte får vara grönt är våra fasader. Påväxt är förbjudet men det finns naturligtvis produkter som hjälper oss med denna typ av ofrivillig färgsättning.

Energieffektivisera
Jag har bara en fundering: Kan man addera energibesparingarna? För i så fall så skulle min byggnad bli ett plusenergihus av sällan skådat slag! Nu vet vi det inte fungerar på det viset, men det kan ställa till det när man vill energieffektivisera. Om man sparat energi genom att tilläggsisolera sin vind, hur mycket mer kan man spara genom att byta fönster till de mest energieffektiva?

 

Jag har bara en fundering: Kan man addera energibesparingarna? För i så fall så skulle min byggnad bli ett plusenergihus av sällan skådat slag!

 

Risken är att man ser sig blind på den enskilda produkten och inte till helheten. Man kanske ska välja de näst mest energieffektiva fönstret för att åstadkomma det även ur ekonomisk synvinkel bästa lösningen.

Miljonprogrammets renovering
Som en slutkläm på Nordbygg så bevistade jag en paneldebatt där man debatterade hur renoveringen av miljonprogrammet skulle kunna utföras. Och vilka hindren är till renovering. En generell slutsats som de flesta deltagarna var överens om var att finansieringen var den stora stötestenen. En deltagare kunde dock meddela att EU hade strukturfonder som eventuellt skulle kunna utnyttjas. Men det förutsätter att man aktivt söker dessa!

En som satt i panelen var statssekreteraren Ulf Perbo på Socialdepartementet. Han slog med övertygelse fast, att vi kan och ska inte skärpa kraven vid nybyggnad eller renovering utöver de nivåer som är satta i de byggregler som började gälla 1 jan 2012. Om man tagit hänsyn till merparten av de svar som kom in på remissen så hade svaret varit ett annat. Men nu verkar det som om det inte ens blir en proposition av remissen utan ett enkelt brev till riksdagen. Hur det nu ska kunna påverka våra politiker i någon riktning?