Paroc lanserar nytt element – unik mix av isolering, lufttäthet och spännvidd

08 jun 2012
Paroc erbjuder nu ett nytt, 300 mm tjockt stenullselement, som svarar på de allt striktare kraven på energieffektivitet. PAROC® elementet 300 mm är det första CE-märkta elementet på marknaden med en kombination av utmärkta U-värden, lufttäthet, hög brandsäkerhet och en större spännvidd.
Tack vare sina energieffektiva egenskaper lever det nya PAROC® elementet 300 mm upp till både ekonomiska och miljömässiga krav. U-värdet ligger på 0,13 (elementtyper AST® T och AST® S) och lufttätheten är q50 < 1 m3/h/m2 som bäst.

Normalt uppgår värmeisoleringskostnaderna för en byggnad till 3–5 % av de totala byggnadskostnaderna. Det nya elementet erbjuder effektiv isolering som kan minska betydligt på uppvärmningskostnaderna, vilket i sin tur innebär att investeringen betalar sig tillbaka snabbare än normalt. En isolering i toppklass höjer också fastighetens återförsäljningsvärde.

Tufft, tryggt och starkt
Eftersom det 300 mm tjocka elementet har en bättre bärförmåga kan spännvidden ökas, vilket minskar på kostnaderna under såväl konstruktions- och monteringsfasen. Ett tjockare element motstår också brand längre än ett tunnare. Brandsäkerhetsklassificeringen är hög (A2-s1, d0 och EI 240), som ger gott om tid för att tryggt evakuera människor, rädda egendom och minimera förluster. Vid händelse av brand är elementet också miljövänligt, då det inte producerar vare sig giftiga gaser eller rök. ITT-tester (Initial Type Testing) på de tekniska egenskaperna genomförs som bäst.