Paroc, Nibe och Elitfönster i samarbete för framtidens bostäder

23 okt 2013

Paroc, Nibe och Elitfönster har tillsammans skapat Sveriges första koncept för energirenovering av småhus; renZERO™. Ett samarbete mellan tre ledande aktörer för framtidens bostäder.

renZERO™-project pilot, Länsmansvägen 32– Samarbetet är helt unikt i branschen och vi har definitivt tagit fram ett koncept som kommer att göra mycket för framtidens bostäder och vårt klimat, säger Anders Olsson, projektledare för renZERO™.

På Länsmansvägen 32 i Stockholm genomför man just nu ett pilotprojekt där man testar renZERO™-konceptet på ett enfamiljshus från 1945. Målsättningen är att ta husets energianvändning från 128 kwh/m2 till 25 kwh/m2 vilket motsvarar nivån för ett nybyggt passivhus. 

Läs mer i pressmeddelandet >>