Uppdaterad CGL ger lägre U-värde

11 jun 2013

Nu uppdaterar vi putslamellen för undertak, PAROC CGL 20cy. Putslamellen, som används för värmeisolering av undertak i betong i exempelvis källarutrymmen, parkeringsgarage och liknande, har genom utveckling fått sänkt värmekonduktivitet vilket gör produkten ännu mer kostnadseffektiv. För fastighetsägaren betyder det minskade energikostnader och en förbättrad komfort. – Förutom fördelarna i att CGL 20cy nu blir än mer effektiv för värmeisolering så bidrar användning av stenullsprodukter också till förstärkt brandskydd och ökad ljudabsorption, säger Pär Gustavsson, produktchef Paroc Byggisolering.

Cellar ceilingsKällare, parkeringsdäck och andra mindre uppvärmda utrymmen i de nedre våningarna av en byggnad har ofta stor potential för energibesparing. Uppvärmningen och isoleringen är ofta begränsade eller icke existerande, och kan ge flöden av kall luft till byggnadens övre delar.

Den mest kostnadseffektiva lösningen på problemet är isolering av det kalla innertaket; energi sparas, kostnaderna minskas och komforten i de övre regionerna ökar väsentligt.

När ett isolerat innertak har estetiska såväl som tekniska krav så är PAROC CGL 20cy, med den synliga sidan förbehandlad, ett riktigt val. Installation och slutförande är snabb och enkel eftersom produkten limmas direkt mot betong. Förbehandlingen av den synliga ytan förkortar tiden för slutförande och ger en ljusare yta.

PAROC CGL 20cy
Hård brandsäker lamell av stenull med högt värmemotstånd, god resistens mot alkali. Lamellens kanter är fasade och den synliga ytan belagd med kalkbaserad grundning för att underlätta installationen.
Format: 1200 x 200 mm
Tjocklek: 100-200 mm
Deklarerad värmekonduktivitet: 0,037 W/mK