Boverket skärper energikrav

04 mar 2015
Boverket skärper energikraven med 10% i flerbostadshus och lokaler. En fjärde klimatzon införs och bostadshusen delas upp i två kategorier, småhus och flerbostadshus.

Skärpta energikrav Klimatzoner (Källa: Boverket)
Den 1 mars träder den nya versionen av Boverkets regler för byggande i kraft (BBR 22). Framförallt är det kapitel 9 Energihushållning som ändrats. Delar av klimatzon III blir en ny klimatzon IV bestående av de kustnära landskapen i södra Sverige.

Ytterligare en förändring är att bostäder delas in i småhus och flerbostadshus med olika energikrav.

Energikraven skärps 10 % generellt för flerbostadshus och lokaler i klimatzon I-III och i klimatzon IV blir skärpningen 20%. När det gäller småhus innebär införandet av ytterligare en klimatzon att kraven i zon IV skärps med 10%.

Ändring av byggnad
För att tydliggöra vad som gäller vid ändring av byggnader har Boverket lagt in en vägledning i PBL kunskapsbanken.