Nya telefonnummer och mailadresser till Kundservice

27 apr 2018

Paroc Kundservice

Som ett led i att förbättra vår service ytterligare uppgraderar vi nu våra telefon- och mailsystem. Detta innebär att vi inför nya telefonnummer och mejladresser till vår kundservice. De individuella telefonnummer som tidigare använts upphör att gälla successivt under året och istället införs ett telefonnummer och en mailadress per affärsområde enligt nedan.

Förändringen träder i kraft den 1 maj, 2018. 

För att kontakta PAROC KUNDSERVICE fr o m den 1 maj:

Akustik:  +46(0)500-46 90 50, akustik.order@paroc.com

Byggisolering: +46 (0)500-46 90 30, byggisolering.order@paroc.com

Teknisk Isolering: +46 (0)500-46 90 40, tekniskisolering.order@paroc.com

 

Obs: För Lösullentreprenörer och Industrikunder sker ingen förändring. Där gäller samma telefonnummer och mailadresser som tidigare.