Isolera grund

Grunder

Isolering grund

En isolering under platta på mark, i golvbjälklag, i en torpargrund eller utvändigt på en källarvägg är avsedd att förhindra fukt- och mögelproblem, minska energiförbrukningen och skapa förutsättningar för en behaglig inomhusmiljö. Grundkonstruktionen måste kunna stå emot markens skiftande fukt- och temperaturförhållanden och ge skydd åt övriga byggnadsdelar. Grunden ska dessutom bära lasten av byggnaden.