FAQ VVS

PROJEKT PÅBÖRJADE 2020 OCH SENARE

Vi har nya typgodkända lösningar (C000893) för utvändig brandisolering av ventilationskanaler som täcker både cirkulära och rektangulära kanaler, horisontella och vertikala montage och brand inifrån ut och utifrån in i en kanal. De nya lösningarna ingår i konceptet PAROC Hvac Fire.

Lösningarna som baseras på vårt nya typgodkännande innefattar tunnare isolertjocklekar för att uppfylla en brandmotståndsklass jämfört med tidigare lösningar. Dessutom har vi lanserat ett nytt svart ytskikt (BlackCoat) som ger en enhetlig snygg finish på installationen. 

Följ nedan tabeller för att hitta rätt isolerprodukt och isolertjocklek för cirkulära och rektangulära kanaler. 

FAQ-TI-Firechart

PAROC Hvac Fire Mat Comfort/BlackCoat = brandnätmatta med ytskikt av antingen svart aluminiumlaminatfolie eller non-woven fibervävyta.

Comfort-ytskiktet används normalt vid osynliga montage. BlackCoat-ytskiktet används vid synliga montage där estetiska krav finns. 

PAROC Hvac Fire Slab EI BlackCoat = brandisolerskiva med ett svart diffusionstätt aluminiumlaminatytskikt. Tejpa skarvarna med PAROC Tejp BlackCoat för att kunna använda produkten som kondensisolering.

Ladda ner projekteringsanvisningen för vårt nya koncept PAROC Hvac Fire här >


PROJEKT PÅBÖRJADE FÖRE 2020

Du kan antingen utgå ifrån ovan eller välja lösningar som baseras på vårt tidiga typgodkännande 2395/81 (se nedan).

I tabellen nedan finner du de godkända brandisolerprodukterna och minimitjocklekarna för olika brandklasser både cirkulära och rektangulära kanaler. 

PAROC FireVent Mat = brandnätmatta
PAROC VentMat = värmenätmatta med brandklassning upp till EI 60
PAROC Fire Slab 100 R10 = brandgodkänd isolerskiva, går även att få med diffusionstätt AluCoat-ytskikt (tejpa skarvarna med PAROC Tejp AluCoat för en diffusionstät lösning)
PAROC Hvac AirCoat = brandgodkänd kanalrörskål, fungerar även som kondensisolering med tejpade skarvar (PAROC Tejp AluCoat)

Läs mer om lösningarna baserade på vårt tidigare typgodkännande 2395/81 i vår brandbroschyr här >
 

Följande baseras på instruktioner från Installationsbrandskydd 2008, Brandskyddslaget.

Du väljer isolerlängderna enligt bilderna och tabellerna nedan:

isolerlängder

isolerlängder

brandtekniska klasser tabell

Du hittar dessa och mer i Pocketguide, Energiklok VVS-isolering på sidor 25-27.

Läs mer om brandisolering av VVS-installationer i vår brandbroschyr

Du kan välja mellan olika isolertjocklekar enligt tabellerna nedan som visar vilka isolertjocklekar som är godkända för de olika brandklasserna beroende på bl.a. rörmaterial. T.ex. tjocklekarna för EI 120 gäller även EI 15/EI 30/EI60 och EI 90.

brandklasser rörgenomföring

Du hittar mer detaljerade tabeller och monteringsanvisningar för brandisolering av rörgenomföringar i certifikatet SC0683-15.

Läs mer om brandisolering av VVS-installationer i vår brandbroschyr.

Håltagning vid rörgenomföring

Totalt maximalt 60mm större än rörskålens ytterdiameter.
Monteringsanvisningar för brandisolering av rörgenomföringar hittar du i certifikatet SC0683-15.
Läs mer om brandisolering av VVS-installationer i vår brandbroschyr.

Håltagning vid brandisolering av ventilationskanaler

Spalten mellan konstruktionen och ventilationskanalen får inte överstiga 30 mm.
Monteringsanvisningar för brandisolering av ventilationskanaler hittar du i typgodkännandebeviset C000893.
Läs mer om brandisolering av VVS-installationer i vår brandbroschyr.

Hålrummet drevas med komprimerad PAROC stenull. Stenullen täcks sedan med en obrännbar tätning exempelvis gipsbruk alternativt cement.
Monteringsanvisningar för brandisolering av rörgenomföringar hittar du i certifikatet SC0683-15.
Läs mer om brandisolering av VVS-installationer i vår brandbroschyr.

Brandtätning mellan ventilationskanal och brandavskiljande konstruktion

Spalten mellan kanalen och väggen ska fyllas med Paroc Stenull och förseglas på båda sidorna med en obrännbar silikatbaserad brandtätningsmassa med en minsta tjocklek på 5 mm.
Monteringsanvisningar för brandisolering av ventilationskanaler hittar du i typgodkännandebeviset C000893.
Läs mer om brandisolering av VVS-installationer i vår brandbroschyr.

Brandisolering för ventilationskanaler
Du får fram vikter med eller utan kanalvikt i vårt nyaste beräkningsprogram PAROC Hvac Fire Calculator.

PAROC Hvac Fire Calculator beräkningsprogram för brandisolering

Välj kanaltyp, brandklass, längd på kanal och kanaldiameter så får du fram de typgodkända produkterna från Paroc tillsammans med isolertjocklek. 
Välj ett av alternativen. 

Under "Fler parametrar" kan du sedan lägga till kanalens vikt samt upphängningsavstånd. Du får fram vikter per meter och kanalsträcka samt materialåtgång och belastning per upphängning. 

Läs mer om lösningarna för utvändig brandisolering här >

Brandisolering vid rörgenomföring
I tabellen nedan finner du vikter per löpmeter för Paroc Hvac Section AluCoat T, den brandgodkända rörskålen vid rörgenomföringar. Vikterna är ungefärliga. Läs också mer i Pocketguide, Energiklok VVS-isolering på sida 42.
 

Luftbehandlingsinstallationer

Brand- och kondensisolering av cirkulära kanaler

Isolering av cirkulär kanal görs med en brandnätmatta, Paroc Hvac Fire Mat. Denna är inte diffusionstät. Du kan komplettera brandisoleringen genom att lägga en isolering med en diffusionstät ångspärr ytterst på brandisoleringen.

Brandisolera alltid närmast mot kanal. Kondensisoleringen läggs alltid ytterst så att ångspärren (folien) hamnar ytterst mot omgivande luft. 

En lämplig kondensisolerprodukt med en diffusionstät ångspärr är PAROC Hvac Lamella Mat Alucoat.

Följande produkter kan användas som både brand- och kondensisolering:

PAROC Hvac Fire Slab EI BlackCoat = brandisolerskiva med ett diffusionstätt ytskikt av svart aluminiumlaminat. Tejpa skarvarna med PAROC Tejp BlackCoat för att kunna använda produkten som kondensisolering.

För mer information, vänligen gå till Vilken brandisolering ska jag välja för en ventilationskanal?

PAROC Fire Slab 100 R10 = brandgodkänd isolerskiva enligt gamla typgodkännandet 2395/81 har ett diffusionstätt AluCoat-ytskikt. Tejpa skarvarna med PAROC Tejp AluCoat för en diffusionstät lösning.
Upp till 60 minuters brandmotstånd enligt nedan tabell. Tjocklekarna baseras på typgodkännandet 2395/81 som har löpt ut och kan enbart användas i projekt påbörjade innan 2020.

isolertjocklek rektangulär

Brand- och kondensisolering vid rörgenomföring

PAROC Hvac Section AluCoat T, den brandgodkända rörskålen vid rörgenomföringar, har ett aluminiumfolieytskikt som gör att du får en diffusionstät isolering när du tejpar skarvarna noggrant med Paroc Tejp AluCoat. 

KOM IHÅG!
 Vid kondensisolering är det alltid viktigt att se till att den yttersta ångspärren är hel och att alla skarvar tejpas noggrant så att fukten i den omgivande luften inte kommer i kontakt med ullen.

Vilken isoleringsnivå från AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1 ska jag välja?

Beroende på bl.a. vilka energikrav som finns för byggnaden kan olika nivåer rekommenderas. Generellt rekommenderar Paroc isoleringsnivå B i de flesta projekt. Är det fråga om ett plusenergiprojekt kan även nivå A bli aktuell.

Vilken isoleringsnivå i AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1 motsvarar de vanligaste serierna i AMA VVS & Kyl 12 RB/1?

De mest använda isolertjocklekarna enligt serietabellen i AMA VVS & Kyl 12 RB/1 ligger närmast isoleringsnivå B i AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1.

AMA VVS 16

VV, VVC, VS, FV, KV, KB

För varma och kalla tappvattenrör, VVC, värmerör och köldbärare välj PAROC Hvac Section AluCoat T. Vid isolering av kalla rör se till att folieytan är hel och att skarvarna blir noggrant tejpade med PAROC Tejp AluCoat.

Ventilation

I vår Pocketguide på sidorna 42-45 finns tabeller som är till hjälp när du väljer produkt för isolering av ventilationskanaler.  

Mer information om varje produkt hittar du på hemsidan.