FAQ VVS

I tabellen nedanför finner du de godkända minimumisolertjocklekarna och de olika brandgodkända produkterna från Paroc. Du väljer isolertjocklek baserat på vilken typ av kanal det avser (cirkulär eller rektangulär) och vilken typ av produkt du vill ha (Paroc FireVent Mat=brandnätmatta; Paroc VentMat=värmenätmatta; Paroc Fire Slab 100 R10=brandgodkänd isolerskiva; Paroc Hvac AirCoat=brandgodkänd kanalrörskål).

Läs mer om brandisolering av VVS-installationer i vår brandbroschyr

Vilka isolerlängder krävs för de olika brandmotståndsklasserna vid icke-strömmande brandgaser?

Du väljer isolerlängderna enligt bilderna och tabellerna nedan:

 

 

 

 

 

Du hittar dessa och mer i Pocketguide, Energiklok VVS-isolering på sidor 25-27.

Läs mer om brandisolering av VVS-installationer i vår brandbroschyr

 
Vilken isolertjocklek behövs för att uppfylla brandkravet EI 15/EI 30/ EI 60/ EI 90/EI 120 vid en rörgenomföring?

Du kan välja mellan olika isolertjocklekar enligt tabellerna nedan som visar vilka isolertjocklekar som är godkända för de olika brandklasserna beroende på bl.a. rörmaterial. T.ex. tjocklekarna för EI 120 gäller även EI 15/EI 30/EI60 och EI 90.

Du hittar mer detaljerade tabeller och monteringsanvisningar för brandisolering av rörgenomföringar i certifikatet SC0683-15.

Läs mer om brandisolering av VVS-installationer i vår brandbroschyr.

 

 

Totalt maximalt 60mm större än rörskålens ytterdiameter.

Monteringsanvisningar för brandisolering av rörgenomföringar hittar du i certifikatet SC0683-15.

Läs mer om brandisolering av VVS-installationer i vår brandbroschyr.

 

 

Hålrummet drevas med komprimerad PAROC stenull. Stenullen täcks sedan med en obrännbar tätning exempelvis gipsbruk alternativt cement.

Monteringsanvisningar för brandisolering av rörgenomföringar hittar du i certifikatet SC0683-15.

Läs mer om brandisolering av VVS-installationer i vår brandbroschyr.

 

 

Brandisolering för ventilationskanaler
Du får fram vikter med eller utan kanalvikt i vårt nyaste beräkningsprogram Paroc FireVent Calculator här. Välj kanaltyp, brandklass, längd på kanal och kanaldiameter så får du fram de godkända produkterna tillsammans med isolertjocklek. Välj ett av alternativen. Under "Fler parametrar" kan du sedan lägga till kanalens vikt samt upphängningsavstånd. Du får fram vikter per meter och kanalsträcka samt belastningen per upphängning. 

Läs mer om de olika produkterna

Brandisolering vid rörgenomföring
I tabellen nedan finner du vikter per löpmeter för Paroc Hvac Section AluCoat T, den brandgodkända rörskålen vid rörgenomföringar. Vikterna är ungefärliga. Läs också mer i Pocketguide, Energiklok VVS-isolering på sida 42.
 

Finns det produkter som både är brandklassade och kan användas som kondensisolering? 

Brand- och kondensisolering för ventilationskanaler
Produkterna Paroc FireSlab 100 AluCoat R10, en brandgodkänd (EI 60) isolerskiva för rektangulära kanaler, och Paroc Hvac AirCoat, en brandgodkänd (EI 30) kanalrörskål för cirkulära kanaler, har båda ett diffusionstätt aluminiumfolieytskikt och kan användas som kombinerad brand- och kondensisolering. 

Det är viktigt vid kondensisolering att se till att folieytan är hel och att alla skarvar tejpas noggrant för att fukten i den omgivande luften inte kommer i kontakt med ullen. 

Brand- och kondensisolering vid rörgenomföring
Paroc Hvac Section AluCoat T, den brandgodkända rörskålen vid rörgenomföringar, har ett aluminiumfolieytskikt som gör att du får en diffusionstät isolering när du tejpar skarvarna noggrant med Paroc Tejp AluCoat. 

Det är viktigt vid kondensisolering att se till att folieytan är hel och att alla skarvar tejpas noggrant för att fukten i den omgivande luften inte kommer i kontakt med ullen. 

 
 
Jag ska både brand- och kondensisolera en ventilationskanal. Hur gör jag?

Läs svaret på frågan Finns det produkter som både är brandklassade och kan användas som kondensisolering? för att hitta en produkt som är både brandklassad och diffusionstät. 

Paroc Fire Slab 100 R10 upp till EI 60
Paroc Hvac AirCoat upp till EI 30

Vid brandklasser som inte täcks av ovan två lösningar och som kräver även kondensisolering ska du komplettera brandisoleringen (följ tabellen nedan) med Paroc Hvac Lamella Mat AluCoat 30mm.

Vid brand- och kondensisolering där två produkter används läggs brandisoleringen alltid mot kanalen. Kondensisolering läggs sedan på brandisoleringen så att ytskiktsfolien är mot den omgivande luften. 

Det är viktigt vid kondensisolering att se till att folieytan är hel och att alla skarvar tejpas noggrant för att fukten i den omgivande luften inte kommer i kontakt med ullen. 

 
 

Vilken isoleringsnivå från AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1 ska jag välja?

Beroende på bl.a. vilka energikrav som finns för byggnaden kan olika nivåer rekommenderas. Generellt rekommenderar Paroc isoleringsnivå B i de flesta projekt. Är det fråga om ett plusenergiprojekt kan även nivå A bli aktuell.

AMA VVS 16

 

Vilken isoleringsnivå i AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1 motsvarar de vanligaste serierna i AMA VVS & Kyl 12 RB/1?

De mest använda isolertjocklekarna enligt serietabellen i AMA VVS & Kyl 12 RB/1 ligger närmast isoleringsnivå B i AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1.

AMA VVS 16

VV, VVC, VS, FV, KV, KB
För varma och kalla tappvattenrör, VVC, värmerör och köldbärare välj PAROC Hvac Section AluCoat T. Vid isolering av kalla rör se till att folieytan är hel och att skarvarna blir noggrant tejpade med PAROC Tejp AluCoat.

Ventilation
Följ nedan tabell när du väljer produkt för isolering av ventilationskanaler. 

Industriapplikationer
Följ nedan tabell när du väljer isolering för industriapplikationer.

Mer information om varje produkt hittar du på hemsidan