Brandskydd

Passivt brandskydd

En brand i en byggnad kan leda till dödsfall och stora skador på egendom. Ungefär hälften av försäkringsbolagens årliga utbetalningar är för brandskador. Vattenskador står för ungefär 30 % och inbrott för 20 %. Både själva byggnaden och dess innehåll bidrar till att branden sprids. Med ett systematiskt brandskyddsarbete och rätt brandskydd kan brandrisken minskas avsevärt. Paroc stenull, med sina goda brandegenskaper, är perfekt för brandskyddslösningar.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Förtätningen i våra städer ställer högre krav på brandsäkerhet i byggnader 

Snabbare, högre och närmare varandra – det är framtiden för byggnader i Europa, eftersom städer växer snabbt, samtidigt som utrymmet är begränsat. Det finns många saker att tänka på när man bygger och väljer material: hållbarhet, tekniska egenskaper, kvalitet, budget... och så klart brandsäkerhet.

Brandskydd i byggnader delas in i två typer: aktivt och passivt. Aktivt brandskydd startar när en brand bryter ut, och är t ex brandlarm, automatiska sprinklers, branddörrar och dörrstängare, nödbelysning och ventilationssystem för rök. Dessa system är ganska sårbara: vandalisering av vattenföringsmekanismer, skador på ventiler eller bara bristande underhåll leder alla till skador. För ett verkligt effektivt brandskydd behöver därför byggnader mer än ett brandskyddssystem.

Passivt brandskydd

Passivt brandskydd är i allmänhet inbyggt i byggnaden så att den kan stå emot bränder under en viss tidsrymd. Passivt brandskydd skyddar byggnaden och de som befinner sig i den vid brand genom att dämpa eller förhindra branden från att spridas internt och externt. De bevarar därmed byggnadens stabilitet och utrymningsvägarna.

Passivt brandskydd omfattar bl a brandteknisk indelning och strukturellt brandskydd, bra ingångsvägar för brandmän och säkra och effektiva utrymningsvägar.

Ett förebyggande systematiskt brandskyddsarbete är viktigt för såväl privatpersoner som företag. Målet är att förhindra att en brand utbryter. Skulle olyckan vara framme gäller det att ha lösningar lätt till hands. Hemma i villan eller lägenheten kan det räcka med att ha någon form av släckutrustning, samt att ha brandvarnare uppsatta som man regelbundet kontrollerar och byter batterier i. För organisationer, företag och andra verksamheter kan det systematiska brandskyddsarbetet med fördel integreras i redan befintliga ledningssystem. Läs om systematiskt brandskydd på te x MSB hemsida eller på Brandskyddsföreningens hemsida.

Hållbara byggnader kräver medvetna val

Brandskydd är kanske inte det första du tänker på när du planerar för ett hållbart fastighetsbestånd. Däremot är energieffektivisering säkert med på checklistan. Men ägna brandskyddet en tanke. Med rätt materialval kan du åstadkomma stora skillnader.

De ökade isolertjocklekar som energirenovering innebär kan drastiskt öka brandbelastningen i en konstruktion och därmed äventyra brandsäkerheten om isoleringen helt eller delvis utgörs av ett brännbart material. Den snabba utvecklingen av nya byggmetoder och byggmaterial innebär helt nya utmaningar för byggkonstruktioner när det gäller brandsäkerhet. De teststandarder som används för byggmaterial är delvis föråldrade och lagstiftningen uppdateras inte i tillräckligt snabb takt. Paroc anser att brandsäkerheten i byggkonstruktioner därför komprometteras och har genomfört en undersökning bland 397 brandmän för att undersöka vilka förbättringar som rekommenderas av dem. Resultatet av undersökningen visar på tre faktorer som försvårar brandmännens arbete:

  • Den ökade mängden rökgaser i byggnader (62 %).
  • Den ökade mängden lös egendom i lägenheter (78 %)
  • Användningen av brännbara isoleringsmaterial (66 %)

Läs mer om undersökningen här >>

Vilka byggnadsmaterial du väljer och hur du använder dem för att nå erforderlig nivå på det passiva brandskyddet beror på två faktorer: hur de reagerar på brand och deras brandmotstånd. PAROC stenull är med sin höga smältpunkt ett perfekt material för brandskyddstillämpningar. Det behåller sina egenskaper vid temperaturer upp till 1000 ºC.