Innovaprojektet – ett nytt och innovativt sätt att renovera flerfamiljshus på ett energieffektivt sätt

Renovation to passive house level with timber-frame elements in InnovaI Innovaprojektet renoverades ett typiskt flerfamiljshus från 1970-talet för att möta den finska passivhusstandarden. Det innebär att behovet av uppvärmningsenergi efter renoveringen är som högst 25 kWh/m²a. Flerfamiljshuset i fyra våningsplan, byggt 1975, ligger i Peltosaari i Riihimäki (Finland) och har 33 hyreslägenheter och en förskola.

 

Innovaprojektet inleddes i början av 2010. Syftet var att motivera hyres- och bostadsrättsföreningar att utföra energieffektiva förbättringar. I projektet undersöktes innovativa metoder och lösningar för energieffektiva förbättringar på det befintliga byggnadsbeståndet.

I augusti 2010 valdes ett fyravånings hus med 33 hyreslägenheter i Riihimäki, byggt 1975, ut för Innova renoveringslösning. De befintliga fasaderna var prefabricerade sandwichelement i betong, vilket är karakteristiskt för detta område.
The Paroc Innova Project - a new, innovative method to carry out energy efficient renovations on multi-storey buildings  The Paroc Innova Project - a new, innovative method to carry out energy efficient renovations on multi-storey buildings The Paroc Innova Project - a new, innovative method to carry out energy efficient renovations on multi-storey buildings
Flerfamiljshuset på Saturnuksenkatu 2 i Riihimäki före renovering. Under renoveringsarbetet sätts de prefabricerade elementen på plats med en kran. Denna nya renoveringsmetod gör att huset snabbt når passivhusstandarden.
                                                        

The Paroc Innova Project - a new, innovative method to carry out energy efficient renovations on multi-storey buildings

The Paroc Innova Project - a new, innovative method to carry out energy efficient renovations on multi-storey buildings

De prefabricerade elementen
färdigställs i fabriken.

Renoveringen omfattar nya dörrar och fönster, balkonger, extra värmeisolering och nytt ventilationssystem med effektiv värmeåtervinning. Ventilationsenheten är utrustad med filter för att förhindra att även små mängder ventilationsluft och inomhusluft tränger in i den roterande värmeväxlaren.

Husets yttermått mätes med hjälp av lasermätning och utifrån det beräknades måtten på byggelementen. Den utvändiga betongpanelen och värmeisoleringen på de gamla ytterväggarna demonterades och ersattes av vertikala fasadelement med en ramkonstruktion i trä. Ventilationskanalerna, fönstren och balkongdörrarna installerades i elementen, som det första lagret på fasaderna av putsade gipsskivor. Elementen transporteras liggande och vänds med hjälp av kranen. Ett modellelement testades på elementfabriken innan tillverkningen påbörjades.

Mindre tid på byggarbetsplatsen

Den nya renoveringsmetoden innebär mindre tid på byggarbetsplatsen. Enligt planeringen ska hela konstruktionsfasen vara klar inom fem månader, vilket är hälften av tiden jämfört med motsvarande renoveringsarbeten på liknande flerfamiljshus i Peltosaari-området. Ombyggnation innebär också en möjlighet att uppgradera husets arkitektur.  
 New facade

Bild: Kimmo Lylykangas Arkitekter. 
Länk: Kimmo Lylykangas Arkitekter webbsida

 Innova facade
Fasaden i mars 2012. Foto: Jukka Sevon, Paroc OY

De nya fasadmaterialen är putsade gipsskivor, fibercementskivor (förskola) och träpanel (balkonger). Den tredimensionella ytan på fasaden med putsade gipsskivor och användningen av olika färger visar hur lägenheterna är uppdelade bakom fasaden. Syftet med byggnadsdesignen var att uppgradera fasaderna men att bevara en del av byggnadens ursprungliga karaktär.

Förbättrad renoveringsteknik

Det valda renoveringssystemet förbättrar en teknik som har använts i ombyggnationsprojekt i flera europeiska länder. I Finland introducerades metoden genom forskningsprojektet TES – Energy Facade som är ett samarbete mellan Aalto-universitetet, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU, Norge) och Technische Universität i München (Tyskland, koordinator) under 2008–2009 [2]. Innovaprojektet är den första kända användningen på ett befintligt hus i Finland.

Innovaprojektet stöds av ARA (Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet i Finland), Sitra (Jubileumsfonden för Finlands självständighet) och TEKES (den finska utvecklingscentralen för teknologi och innovationer) samt flera industripartners, däribland Recair, Ensto, Lammin Ikkuna och Paroc som projektägare och koordinator. Expertrådgivning och bevakning efter slutförd renovering utfördes av VTT (Finlands teknologiska forskningscentral). Arkitekten SAFA Kimmo Lylykangas ansvarade för själva arkitekturen och lösningen. Han har också deltagit aktivt i TES-projektet i Europa.

The Paroc Innova Project - a new, innovative method to carry out energy efficient renovations on multi-storey buildings 

PAROC Innova-lösning

Stommens lager:  
- Gammal inre beklädnad
- PAROC UNM 37pz, 100 mm
- PAROC XMW 060
- Fanérträbalk som isolerats med PAROC eXtra plus, 300 mm
- Cementbaserade byggskivor
- PAROC FAL 1 gipsbaserat isolermaterial, 50-100 mm

U-värde 0.10 W/m2K

Struktur av träelementet som använts i Innova-
renoveringsprojektet och kontaktyta mot den gamla stommen.

Minskade koldioxidutsläpp

Lösningen för energirenovering av modellhuset i Riihimäki till passivhusnivå som användes i Innovaprojektet minskar koldioxidutsläppen med upp till motsvarande 75 ton per år för den aktuella hustypen. Detta motsvarar 11 varv runt jorden i en medelstor bil.