Isoleringslösningar för tak med solceller

Efterfrågan på solceller installerade på låglutande tak har ökat märkbart de senaste åren. Taken ses idag som tänkbara ytor för att skapa framtidens energi på. Solenergi är en förnybar energikälla och ger inte heller några utsläpp när den utvinns.  En investering i en solcellsanläggning ökar också värdet på fastigheten och gör den mer attraktiv vid försäljning.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

PAROC Solar-konceptet är speciellt utformat för att hantera belastningen av både mekaniska fasta och ballasthållna solceller. Lösningen bygger på ett system av takskivor som möjliggör tjocka, välisolerade och brandsäkra tak med få isolerande lager. Färre isolerande lager gör installationen snabb och ergonomisk med ett hållbart resultat.

Långtidsbelastningen från en solcellsanläggning kan vara hög och därför är det viktigt att det nuvarande tätskiktet tål deformationen utan att läckage uppstår med risk för efterföljande skador. Mekanisk fixering måste göras enligt membranleverantörens instruktioner.

Lösning med lameller

För bärande konstruktioner av betong kan det undre lagret isolering tas bort.

U-värden:

 Produkt Isoleringstjocklek, mm
 PAROC ROB 80 30 30 30 30 30 30 30 30
 PAROC ROL 60 200 220 240 270 300 340 390 450
 PAROC ROBSTER 60 30 30 30 30 30 30 30 30
 Total tjocklek 260 280 300 330 360 400 450 510
 U-värde, W/m2K 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08

Beräkningsparametrar (enligt EN 6946): 
PAROC Luft- och ångspärr 020 (XMV 020): λU = 0.33 W / (m · K), d = 0.25 mm R = 0.001 (m² · K) / W 
PAROC ROB 80: λU = 0.038 W / (m · K) 
PAROC ROS 30: λU = 0.036 W / (m · K) 
Profilerad stålplåt: Ej inkluderad i beräkningen
Håldäcksbjälklag (HDF): 265 mm, λ = 0.074W / (m · K)
I
nvändigt övergångsmotstånd (Rsi): 0.10 (m² · K) / W
Utvändigt övergångsmotstånd (Rse): 0.04 (m² · K) / W 

Lastfördelning

Det är viktigt att förstå den fulla effekten av solcellernas påverkan eftersom den varaktiga lasten från solcellsanläggningen kan vara hög. Det kommer också att öka påverkan från vind- och, i vissa regioner, snöbelastning. Det främsta skälet är att det befintliga tätskiktsmembranet måste stå emot deformationen under hela sin livslängd utan att läckage uppstår med risk för efterföljande skador.

Värdena i tabellen nedan är baserade på att deformationen är mindre än 1 % av den totala isoleringstjockleken.

Utbredd last

Linjär last 1 m x 0.1 m

Permissable load on roof

Ytlast (0.4 x 0.4 m)

Permissable load on roof

Punktlast ø 0.15 m

Permissable load on roof
  Utbredd last  Linjär last 1 m x 0.1 m
Ytlast (0,4 x 0,4 m)
Punktlast ø 0,15 m
Produkt  kN/m2 (kg/m2) kN/m (kg/m) kN (kg) N (kg)
PAROC ROB 80 5.5 (550) 1.1 (110) 1.9 (190) 200
PAROC ROL 60  9.0 (900)  1.8 (180)  2.5 (250) -
PAROC ROL 30  4.5 (450)  0.9 (90)  1.4 (140) -
PAROC ROS 60   3.5 (350)  0.9 (90) 1.5 (150)   160
PAROC ROS 30  2.0 (200) 0.4 (40) 0.7 (70) 70