Isoleringslösningar för kallvind

Nedan kan du se några exempel på effektiva lösningar för sadeltak baserade på skivor, lösullsisolering samt skivor i kombination med lösull. Under standardstommarna hittar du information om lösningar för passivhus.

Skapa ventilation från takfötterna med en vindavledare och lämna en ventilationsspalt på minst 10-20 mm. Detta gäller generellt på alla konstruktioner nedan.

Isolera varmvind? Läs mer här om isoleringslösningar för vind och snedtak >

a) Med skivor

På kallvindar gör det stora utrymmet mellan innertaket och yttertakets stomme att man kan installera ett energieffektivt isoleringslager. Installera isoleringsskivorna i ett eller flera lager utan luftspalter eller sprickor mellan intilliggande komponenter. Generellt behövs inget vindskydd ovanpå isoleringen eftersom luftflödet är så litet att forcerad konvektion inte påverkar isoleringens prestanda.
Vindsbjälklag, skiva
 Isoleringslösning med U-värde
Produkt  Isolertjocklek, mm

 PAROC eXtra / Natura Lana
(homogent lager)

170   195  2x120 2x145  2x170
 PAROC eXtra (ram) 170 170  170 170  170
 Total isolertjocklek 340  365  410  480  510 
 U-värde, W/m2K 0.11 0.10  0.09 0.08  0.07

 

b) Med lösullsisolering

Lösullsisolering är en effektiv metod för takisolering. Installationen kräver att man använder sig av en lösullsmaskin. Endast specialutbildade entreprenörer får utföra installationen. Lösullsisolering kan installeras på höjder upp till 40 m. Vindavledaren säkerställer ventilationen på kallvinden och gör anslutningen mellan ytterväggen och taket mer lufttät.

Insulation of attic, BLT

Denna konstruktion följer samma principer som ovan. Lutningen på bjälklaget kan variera mellan 15 och 30 grader. Det är speciellt viktigt att tänka på att vindavledaren förlängs samt säkerställa att lösullen inte glider neråt. Detta kan anordnas genom att glespanelen placeras ovanför plastfolien eller att kortlingar placeras mellan takstolarna varannan meter.

Ryggåstak
 Isoleringslösning med U-värde
Produkt  Isolertjocklek, mm
 PAROC BLT / XIL 
(homogent lager)
130 230  330

430

 480
 PAROC BLT / XIL (ram) 170 170  170 170 170 
 Total isolertjocklek 300  400  500  600  650 
 U värde, W/m*K 0.13 0.10  0.08 0.07  0.06

c) Med skiva och lösullsisolering

Använd skivor och lösull för att skapa dubbla isoleringslager. De robusta PAROC eXtra / Natura Lana stenullsskivorna skapar en bra grund som lösullen kan fästa på, vilket gör skivorna särskilt väl lämpade för användning i sadeltak. PAROC-skivor isolerar under byggnadsstadiet, särskilt på vintern, och när takarbetet har avslutats kan Paroc-godkända entreprenörer installera lösull ovanpå skivorna.

 

Vindsbjälklag, skiva, lösull
 Isoleringslösning med U-värde
Produkt  Isolertjocklek, mm
 PAROC BLT / XIL 
(homogent lager)
255 355 455  555 605
 PAROC eXtra / Natura Lana (ram) 45 45 45  45  45
 Total isolertjocklek 300  400  500  600  650 
 U värde, W/m*K 0.13 0.10 0.08

 0.07

 0.06


Passivhuslösning

Taken på passivhus liknar taken på standardhus – enda skillnaden är att isoleringslagret är tjockare. Välj vindsbjälklag som möjliggör användning av den nödvändiga isoleringstjockleken. Samtidigt blir intrycket av fasaden bättre om stödhöjden för vindsbjälklagen ökas något. 

Vind, passivhus, skiva
  Flerfamiljshus  
Rekommenderat U-värde   W/m*K  0.06 - 0.09
 d1  mm  195 - 390
 d2  mm  170
 d3  mm  45
 Total isoleringstjocklek  mm   410 - 605

I lösningen nedan används både PAROC eXtra eller Natura Lana tillsammans med PAROC Lösull:


Vind, passivhus, skiva, lösull 
 

Flerfamiljshus  

Rekommenderat U-värde   W/m*K  0.06 - 0.09
 d1  mm  285 - 485
 d2  mm  170
 d3  mm  45
 Total isoleringstjocklek  mm   500 - 700


Den tredje lösningen är att enbart använda lösullsisolering, den normalt snabbaste sättet att isolera en vind.
 
Vind, passivhus, lösull

  Flerfamiljshus  
Rekommederat U-värde   W/m*K  0.06 - 0.09
 d1  mm  500 - 750
 d2  mm  45
 Total isoleringstjocklek  mm   545 - 795
Enligt definitionen av passivhus som har utfärdats av Passivhusinstitutet bör det årliga uppvärmnings-, kylnings- och primära energibehovet inte överstiga vissa värden. Även om bra termisk isolering spelar en viktig roll när det gäller att uppnå passivhusstandarden kan det inte ensamt säkerställa efterlevnad. Kraven för andra byggkomponenter och -enheter kan fastställas med hjälp av diverse beräkningsverktyg, som PHPP (planeringspaket för passivhus), som finns på www.passiv.de . I Sverige är kraven för passivhus fastställda i en specifikation som produceras under den svenska energimyndighetens program för passiv- och lågenergihus. Läs mer på www.energimyndigheten.se  

 

Beräkningsparametrar (Enligt EN 6946):
Glespanel 22x100 mm, cc300 λU = 0.14 W/mK d = 22 mm R = 0.16 m2K/W
Gipsskiva λU =0.25 W/mK d = 13 mm R = 0. 052 m2K/W
PAROC eXtra / Natura Lana λU = 0.036 W/mK

PAROC BLT / XIL λU = 0.041 W/mK    
Trä λU = 0.14 W/mK    
Övergångsmotstånd Rsi + Rse = 0.21 m2K/W
 Ru = 0,20 m2K/W  

U-värdeskorrektioner: -

Träregelstomme 45x170mm, cc1200 mm. 5% regelandel.