VVS nätmattor

Nätmattorna är idealiska för värmeisolering och brandisolering av ventilationskanaler då de är enkla att installera och behåller sin form under hela sin livslängd. Nätmattorna har ett varmförzinkat trådnät och finns med ytskikt av tunn nonwovenväv (Comfort) eller armerad aluminiumfolie (Blackcoat/Alucoat). 
PAROC FireVent Mat AluCoatImage

PAROC FireVent Mat AluCoat

PAROC FireVent Mat AluCoat är en stenullsmatta, på en sida försedd med en armerad aluminium-folie samt ett varmförzinkat trådnät. Användning vid värmeisolering av ventilationskanaler, expansionskärl, behållare mm. Lämplig att använda vid önskemål om estetisk men enkel ytbeklädnad.

Typgodkännande 2395/81 upphörde att gälla 2020-01-01, vänligen se våra PAROC Hvac Fire produkter för brandskydd av ventilationskanaler.


PAROC FireVent Mat ComfortImage

PAROC FireVent Mat Comfort

PAROC FireVent Mat Comfort är en stenullsmatta av obrännbar stenull, på en sida försedd med ett tunt ytskikt av nonwovenväv samt ett varm-förzinkat trådnät. Används vid  värmeisolering av ventilations kanaler, expansionskärl, behållare mm.
Comfortytskiktet används normalt vid osynliga montage.

Typgodkännande 2395/81 upphörde att gälla 2020-01-01, vänligen se våra PAROC Hvac Fire produkter för brandskydd av ventilationskanaler.


PAROC Hvac Fire Mat BlackCoatImage

PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat

PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat är en brandnätmatta med ett varmförzinkat trådnät och en armerad svart aluminiumfolie, även kallat BlackCoat. Mattan används vid brandisolering av ventilationskanaler, värmeisolering av ventilationskanaler, expansionskärl, behållare mm. Lämplig att använda vid önskemål om estetisk ytbeklädnad.

Brandklasser för cirkulära kanaler:
EI 15 = 30 mm, EI 30 = 40 mm, EI 60 = 70 mm, EI 120 = 100 mm

Brandklasser för rektangulära kanaler:
EI 30 = 40 mm, * EI 60 = 70 mm

* Godkännande DBI PHA11694A, övriga lösningar Typgodkännande C000893.


PAROC Hvac Fire Mat ComfortImage

PAROC Hvac Fire Mat Comfort

PAROC Hvac Fire Mat Comfort är en brandnätmatta med ett varmförzinkat trådnät och en tunn nonwoven väv, även kallat Comfort. Mattan används vid brandisolering av ventilationskanaler, värmeisolering av ventilationskanaler, expansionskärl, behållare mm. Comfortytskiktet används normalt vid osynliga montage.

Brandklasser för cirkulära kanaler:
EI 15 = 30 mm, EI 30 = 40 mm, EI 60 = 70 mm, EI 120 = 100 mm

Brandklasser för rektangulära kanaler:
EI 30 = 40 mm, * EI 60 = 70 mm

* Godkännande DBI PHA11694A, övriga lösningar Typgodkännande C000893.


PAROC Vent Mat AluCoatImage

PAROC Vent Mat AluCoat

PAROC Hvac VentMat AluCoat är en obrännbar stenullsmatta. Den används för värmeisolering av cirkulära och rektangulära ventilationskanaler. Ytan är av armerad aluminiumfolie samt ett varmförzinkat trådnät.

Typgodkännande 2395/81 upphörde att gälla 2020-01-01, vänligen se våra PAROC Hvac Fire produkter för brandskydd av ventilationskanaler.


PAROC Vent Mat ComfortImage

PAROC Vent Mat Comfort

PAROC Vent Mat Comfort är en obrännbar stenullsmatta. Används vid värmeisolering av cirkulära och rektangulära ventilationskanaler. Den har ett tunt ytskikt av nonwovenväv samt ett varmförzinkat trådnät.

Typgodkännande 2395/81 upphörde att gälla 2020-01-01, vänligen se våra PAROC Hvac Fire produkter för brandskydd av ventilationskanaler.