Rörledning & rörisolering

Rörisolering

Rörledningar är en integrerad del i VVS-system. Genom att isolera rörledningar kan både energiförbrukningen och driftkostnaderna sänkas. För att kunna hålla önskad vattentemperatur, med rätt marginaler, behöver rörledningarna isoleras.

Fördelar med PAROCs rörisolering 

  • Obrännbart material i Euroklass A1 och A2-s1,d0
  • Ger låga värmeförluster och driftkostnader 
  • Komplett system med rörisolering och tillbehör för att möta kraven enligt BTI 1.01 (Branschstandard Teknisk isolering – Termisk isolering av VVS & Kyla) 
  • Lösningar som uppfyller lambda-kraven för Isoleringsnivåerna i AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1
  • Snabb och säker installation
  • Ger stora miljövinster!

Energiklok isolering av rör sparar pengar!

Vid isolering av rör rekommenderas PAROC-produkter som har ett ytskikt av armerad aluminumfolie, även kallad AluCoat. PAROC är unika med en komplett systemlösning med PAROC Hvac Combi AluCoat TPAROC Hvac Section AluCoat TParoc Hvac Bend AluCoat T samt Paroc Tejp AluCoat

Många gånger vill man ha en obruten rörisolering genom en brandavskiljande konstruktion. Detta kan vara t ex vid isolering av kalla rör med risk för kondensutfällning eller tappkallvattenrör i schakt som kan värmas upp när rören passerar genom brandavskiljande betongbjälklag. För att motverka dessa risker har vi tagit fram en enkel och effektiv lösning med ett brandmotstånd upp till 2 timmar.
Läs mer om brandisolerade rörgenomföringar >

Genom att hålla rätt temperatur kan även risken för legionella minimeras. Enligt råd och anvisningar i Boverkets byggregler bör installationer utformas så att tappkallvatten kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 °C. Problemet med att varm- och kallvatten inte håller önskade temperaturer beror ofta på bristfällig isolering av rören.
Läs mer om rörisolering mot legionella >

 

 

VV, VVC, VS, FV, KV, KB

För varma och kalla tappvattenrör, VVC, värmerör och köldbärare, välj någon av våra rörskålar PAROC Hvac Section AluCoat T eller PAROC Hvac Combi AluCoat T. Vid isolering av kalla rör se till att folieytan är hel och att skarvarna blir noggrant tejpade med PAROC Tejp AluCoat.

produktväljare rörisolering tabell

Vilken isoleringsnivå från AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1 ska jag välja?

Beroende på bl.a. vilka energikrav som finns för byggnaden kan olika nivåer rekommenderas. Generellt rekommenderar Paroc isoleringsnivå B i de flesta projekt. Är det fråga om ett plusenergiprojekt kan även nivå A bli aktuell.

Vilken isoleringsnivå i AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1 motsvarar de vanligaste serierna i AMA VVS & Kyl 12 RB/1?

De mest använda isolertjocklekarna enligt serietabellen i AMA VVS & Kyl 12 RB/1 ligger närmast isoleringsnivå B i AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1.

AMA VVS 16

A.9 Rekommendationer på isoleringsklasser för rörinstallationer (BTI)

Standarden uppmanar till att beräkna varje individuellt fall och därefter välja isoleringsklass. Utgå från specifika förutsättningar så som mediatemperatur samt installationernas drifttid och belägenhet. Isoleringsklasserna i tabellen är anpassade för vanligt förekommande temperaturer och drifttider. Isoleringsklasserna beaktar inte brand.

BTI-rorinstallationer-tabell

BTI-rorinstallationer-tabell2

Rörinstallationer utan distansskål

PG-rorinstallationer-utan-distansskal-tabell

Tabellen presenterar isolertjocklekar för att uppfylla krav på U-värde enligt rekommendationer i BTI för vanligt förekommande rörinstallationer. Vid andra förutsättningar hänvisas till vårt beräkningsprogram PAROC Calculus.

Tabellen tar hänsyn till värmebryggor i form av oisolerade upphängningar som ökar värmeförlusten med 15% inomhus enligt EN ISO 12241.

Gråmarkerade områden i tabellen uppmanar till god isoleringssed genom att föreslå ökning av isolertjocklek där risk finns för höga värmeförluster och oavsiktlig uppvärmning av omgivning och närliggande kalla installationer, t.ex. tappkallvatten.

 

Rörinstallationer med distansskål

PG-rorinstallationer-med-distansskal-tabell

Tabellen presenterar min. isolertjocklekar för rörinstallationer upphängda med PAROC Hvac Thermal Support för att uppfylla krav på U-värde enligt rekommendationer i BTI. Vid andra förutsättningar hänvisas till vårt beräkningsprogram PAROC Calculus.

Gråmarkerade områden i tabellen uppmanar till god isoleringssed genom att föreslå ökning av isolertjocklek där risk finns för höga värmeförluster och oavsiktlig uppvärmning av omgivning och närliggande kalla installationer, t.ex. tappkallvatten.