Isolering av VVS-utrustning

VVS-system, särskilt uppvärmnings- och pannrumsutrustning, har ofta stora ytor och genererar höga temperaturer. Genom att värmeisolera hålls värmen kvar i systemet och förhindrar värmeläckage. På så sätt kan du effektivt spara energi och minska energikostnaderna.

Beroende på utrustningens storlek, form och temperatur har Paroc produktersom är anpassade till följande applikationsområden:

  • Värmeväxlare 
  • Pannor
  • Varmvattenberedare
  • Ventilationsutrustning

Produkter med ett ytskikt av aluminiumfolie fungerar utmärkt vid värmeisolering men avsedd framförallt vid kondensisolering.

VVS-utrustning isolerad med PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat  På bilden ser du VVS-utrustning som är isolerad med PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat för att förhindra kondens.