Isolering ventilationsrör och ventilationsutrustning

Med rätt val av isolering kan man förhindra energiförluster av ventilationsaggregat och kanalkomponenter. PAROC stenull reducerar oönskade ljud som kan uppstå från ventilationsutrustningen.

Paroc rekommenderar skivor och mattor vid denna sådan applikation. Vanligtvis isoleras utrustningen vid tillverkningen så att ingen ytterligare isolering behöver monteras på plats, men ibland kan du behöva tilläggsisolering och även kondensisolering.

Isolering ventilationsutrustning och ventilationsrör

För invändig isolering av ventilationsaggregat rekommenderar Paroc följande lösning:

  • PAROC InVent-skivor med G5-ytskikt som enkelt kan rengöras.

Kondensisolering

För ventilationsaggregat där mediatemperaturen understiger den omgivande luftens temperatur finns det risk att kondens bildas på anläggningens utsida. Paroc lamellmattor och skivor med ett ytskikt av aluminiumfolie är lämpliga för detta ändamål. För att täta skarvarna rekommenderas Paroc AluCoat tape.