Industriskivor

Isoleringsskivor för industri är väl lämpade för värmeisolering av industritankar och annan industriell utrustning tack vare sin utmärkta tryckhållfasthet. Skivorna används för både utomhus- och inomhusisolering av tankar samt isolering av tanktak.
PAROC Pro Slab 35Image

PAROC Pro Slab 35

PAROC Pro Slab 35 är en skiva av stenull. Värmeisolering av varmvattenberedare, expansionskärl, industriprodukter. Godkänd för cisternisolering enl. SSG 7591. Formatet 1500x600 är speciellt anpassad för cisterner.


PAROC Pro Pipe Slab 100Image

PAROC Pro Pipe Slab 100

Skiva av stenull, med frästa spår på en sida. Kan levereras med ytskikt av armerad aluminiumfolie. Värmeisole ring av cisterner, tankar och stora rörledningar. De frästa spåren anpassas för aktuell cisterndiameter. Godkänd för cisternisolering enligt SSG 7591.

PAROC Pro Roof Slab 20 kPaImage

PAROC Pro Roof Slab 20 kPa

PAROC Pro Tank Roof Slab 20 kPa, skiva av obrännbar stenull. Den är mycket stark och klarar en last på 50 kPa i samband med installation och underhåll. Uppfyller i kombination med PAROC Pro Tank Roof Slab 80 kPa kraven enligt SSG 7591 som cisterntakisolering.


PAROC Pro Slab 200Image

PAROC Pro Slab 200

PAROC Pro Slab 200 är en skiva av stenull. Kan levereras med ytskikt av stapelfiberväv (N1). Används vid värmeisolering av cisterntak m m.


PAROC Pro Roof Slab 80 kPaImage

PAROC Pro Roof Slab 80 kPa

PAROC Pro Tank Roof Slab 80 kPa är en skiva av obrännbar stenull. Uppfyller i kombination med PAROC Pro Tank Roof Slab 20 kPa kraven enligt SSG 7591 som cisterntakisolering.