Rörskålar

PAROC Chimney SectionImage

PAROC Chimney Section

PAROC Chimney Section är en obrännbar rörskål av stenull, avsedd för brand- och värmeisolering av skorstenar.


PAROC Hvac AirCoatImage

PAROC Hvac AirCoat

PAROC Hvac AirCoat är en prefabricerad isolering av stenull belagd med armerad aluminiumfolie. Sortimentet består av isolering för raka kanaler, T-stycken, 45° samt 90° böjar och produkterna levereras för kanaler från 100 mm till 200 mm.

PAROC Hvac Combi AluCoat TImage

PAROC Hvac Combi AluCoat T

PAROC Hvac Combi AluCoat T är en rörskål av obrännbar stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie och med överlappande självhäftande tejp med skyddsremsa i längsgående slits. Finns i Combi-utförande för dimensioner 12 – 18 mm, 22 – 28 mm, 32 – 38 mm samt 42 – 48 mm. Användning vid isolering av varma rörledningar, isolering av kallvattenledningar och rörledningar för komfortkyla om fogtätning utförs enligt våra dokumenterade montageanvisningar.


PAROC Hvac Section AluCoat TImage

PAROC Hvac Section AluCoat T

PAROC Hvac Section AluCoat T är en rörskål av obrännbar stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie och med överlappande självhäftande tejp med skyddsremsa i längsgående slits. Användning vid isolering av varma rörledningar, isolering av kallvattenledningar och rörledningar för komfortkyla om fogtätning utförs enligt våra dokumenterade montageanvisningar.


PAROC Pro Combi 100Image

PAROC Pro Combi 100

PAROC Pro Combi 100 är en rörskål av obrännbar stenull för industriella rörledningar. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m. Produkten kan levereras med ytskikt av armerad aluminiumfolie.


PAROC Pro Combi 140Image

PAROC Pro Combi 140

PAROC Pro Section 140 är en rörskål av obrännbar stenull för industriella rörledningar och höga temperaturer. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m. Produkten kan levereras med ytskikt av armerad aluminiumfolie.


PAROC Pro Lock 100Image

PAROC Pro Lock 100

PAROC Pro Lock 100 är en rörskål av obrännbar stenull för industriella rörledningar med z-formade skarvar. Vid isolering av rör med dessa rörskålar behövs inga bärande metallkonstruktioner som medför betydande värmebryggor. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m.


PAROC Pro Lock 140Image

PAROC Pro Lock 140

PAROC Pro Lock 140 är en rörskål av obrännbar stenull för höga temperaturer i industriella rörledningar med z-formade skarvar. Vid isolering av rör med dessa rörskålar behövs inga bärande metallkonstruktioner som medför betydande värmebryggor. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m.


PAROC Pro Section 100Image

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Section 100 är en rörskål av obrännbar stenull för industriella rörledningar. Vid isolering av rör med dessa rörsektioner behövs inga bärande metallkonstruktioner som medför betydande värmebryggor. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m. Produkten kan levereras med ytskikt av armerad aluminiumfolie.


PAROC Pro Section DL 100Image

PAROC Pro Section DL 100

PAROC Pro Section 100 DL (DL = Dubbla lager med isolering) är en rörskål av obrännbar stenull i dubbla skikt för industriella rörledningar. Vid isolering av rör med dessa rörskålar behövs inga bärande metallkonstruktioner som medför betydande värmebryggor. Med överlappande isoleringsskikt minskar värmeförlusterna maximalt. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m.


PAROC Pro Section 140Image

PAROC Pro Section 140

PAROC Pro Section 140 är en rörskål av obrännbar stenull för industriella rörledningar och höga temperaturer. Vid isolering av rör med dessa rörskålar behövs inga bärande metallkonstruktioner som medför betydande värmebryggor. Produkten används också som första skikt i lösningar med flera skikt för höga temperaturer. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m. Produkten kan levereras med ytskikt av armerad aluminiumfolie.


PAROC Pro Section DL 140Image

PAROC Pro Section DL 140

PAROC Pro Section 140 DL (DL = Dubbla lager med isolering) är en rörskål av obrännbar stenull i dubbla skikt för höga temperaturer i industriella rörledningar. Vid isolering av rör med dessa rörskålar behövs inga bärande metallkonstruktioner som medför betydande värmebryggor. Med dubbla isoleringsskikt minskar värmeförlusterna maximalt. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m.