Rörskålar

En rörskål är lämplig för värmeisolering, ljudisolering, brandisolering och kondensisolering av rör för såväl byggnadstekniska som industriella installationer. Rörskålar används bl a vid isolering av varma & kalla rör och rörledningar för komfortkyla. VVS rörskålarna har ett ytskikt av armerad aluminiumfolie.
PAROC Chimney SectionImage

PAROC Chimney Section

PAROC Chimney Section är en obrännbar rörskål av stenull, avsedd för brand- och värmeisolering av skorstenar.


PAROC Hvac AirCoatImage

PAROC Hvac AirCoat

PAROC Hvac AirCoat är en prefabricerad isolering av stenull belagd med armerad aluminiumfolie. Sortimentet består av isolering för raka kanaler, T-stycken, 45° samt 90° böjar och produkterna levereras för kanaler från 100 mm till 200 mm.

PAROC Hvac Combi AluCoat TImage

PAROC Hvac Combi AluCoat T

PAROC Hvac Combi AluCoat T är en rörskål av obrännbar stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie och med överlappande självhäftande tejp med skyddsremsa i längsgående slits. Finns i Combi-utförande för dimensioner 12 – 18 mm, 22 – 28 mm, 32 – 38 mm samt 42 – 48 mm. Användning vid isolering av varma rörledningar, isolering av kallvattenledningar och rörledningar för komfortkyla om fogtätning utförs enligt våra dokumenterade montageanvisningar.


PAROC Hvac Section AluCoat TImage

PAROC Hvac Section AluCoat T

PAROC Hvac Section AluCoat T är en rörskål av obrännbar stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie och med överlappande självhäftande tejp med skyddsremsa i längsgående slits. Användning vid isolering av varma rörledningar, isolering av kallvattenledningar och rörledningar för komfortkyla om fogtätning utförs enligt våra dokumenterade montageanvisningar.


PAROC Hvac Thermal SupportImage

PAROC Hvac Thermal Support

PAROC Hvac Thermal Support är en distansrörskål med samma goda produktegenskaper som våra övriga rörskålar. Produkten är optimerad för upphängning av rör och försedd med ett kraftigt ytskikt, som är både tjockare och grövre än våra vanliga ytskikt, för att öka slitstyrkan och eliminera risken för hål.

PAROC Pro Combi 100Image

PAROC Pro Combi 100

PAROC Pro Combi 100 är en rörskål av obrännbar stenull för industriella rörledningar. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m. Produkten kan levereras med ytskikt av armerad aluminiumfolie.


PAROC Pro Combi 140Image

PAROC Pro Combi 140

PAROC Pro Section 140 är en rörskål av obrännbar stenull för industriella rörledningar och höga temperaturer. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m. Produkten kan levereras med ytskikt av armerad aluminiumfolie.


PAROC Pro Lock 100Image

PAROC Pro Lock 100

PAROC Pro Lock 100 är en rörskål av obrännbar stenull för industriella rörledningar med z-formade skarvar. Vid isolering av rör med dessa rörskålar behövs inga bärande metallkonstruktioner som medför betydande värmebryggor. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m.


PAROC Pro Lock 140Image

PAROC Pro Lock 140

PAROC Pro Lock 140 är en rörskål av obrännbar stenull för höga temperaturer i industriella rörledningar med z-formade skarvar. Vid isolering av rör med dessa rörskålar behövs inga bärande metallkonstruktioner som medför betydande värmebryggor. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m.


PAROC Pro Lock WR 100Image

PAROC Pro Lock WR 100

PAROC Pro Lock WR 100 är en icke-brännbar stenullsrörskål för industriella rörledningar där risken för CUI (korrosion under isolering) finns. PAROC Pro Lock är en unik lösning som ger fördelarna med en tvåskiktsisolering med enskiktsinstallation. PAROC Pro Lock har en Z-låsanslutning i alla periferiella och längsgående leder. Z-låset minskar termiska förluster orsakade av termisk expansion. PAROC WR-produkter är en utmärkt lösning för att minimera risken för CUI och hålla de överlägsna vattenavvisande egenskaperna vid temperaturer upp till 300 °C. PAROC-rörskålar har utmärkt tryckhållfasthet och bär lätt vikten av metallbeklädnad. Därför eliminerar de energiförlusten och värmebryggorna som orsakas av tillagda stöddistanser för beklädnad och minimerar risken för skador på grund av mekaniska stötar.

PAROC Pro Lock WR 140Image

PAROC Pro Lock WR 140

PAROC Pro Lock WR 140 är en icke-brännbar stenullsrörskål för industriella rörledningar där risken för CUI (korrosion under isolering) finns. PAROC Pro Lock är en unik lösning som ger fördelarna med en tvåskiktsisolering med enskiktsinstallation. PAROC Pro Lock har en Z-låsanslutning i alla periferiella och längsgående leder. Z-låset minskar termiska förluster orsakade av termisk expansion. PAROC WR-produkter är en utmärkt lösning för att minimera risken för CUI och hålla de överlägsna vattenavvisande egenskaperna vid temperaturer upp till 300 °C. PAROC-rörskålar har utmärkt tryckhållfasthet och bär lätt vikten av metallbeklädnad. Därför eliminerar de energiförlusten och värmebryggorna som orsakas av tillagda stöddistanser för beklädnad och minimerar risken för skador på grund av mekaniska stötar.

PAROC Pro Section 100Image

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Section 100 är en rörskål av obrännbar stenull för industriella rörledningar. Vid isolering av rör med dessa rörsektioner behövs inga bärande metallkonstruktioner som medför betydande värmebryggor. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m. Produkten kan levereras med ytskikt av armerad aluminiumfolie.


PAROC Pro Section DL 100Image

PAROC Pro Section DL 100

PAROC Pro Section 100 DL (DL = Dubbla lager med isolering) är en rörskål av obrännbar stenull i dubbla skikt för industriella rörledningar. Vid isolering av rör med dessa rörskålar behövs inga bärande metallkonstruktioner som medför betydande värmebryggor. Med överlappande isoleringsskikt minskar värmeförlusterna maximalt. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m.


PAROC Pro Section 140Image

PAROC Pro Section 140

PAROC Pro Section 140 är en rörskål av obrännbar stenull för industriella rörledningar och höga temperaturer. Vid isolering av rör med dessa rörskålar behövs inga bärande metallkonstruktioner som medför betydande värmebryggor. Produkten används också som första skikt i lösningar med flera skikt för höga temperaturer. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m. Produkten kan levereras med ytskikt av armerad aluminiumfolie.


PAROC Pro Section DL 140Image

PAROC Pro Section DL 140

PAROC Pro Section 140 DL (DL = Dubbla lager med isolering) är en rörskål av obrännbar stenull i dubbla skikt för höga temperaturer i industriella rörledningar. Vid isolering av rör med dessa rörskålar behövs inga bärande metallkonstruktioner som medför betydande värmebryggor. Med dubbla isoleringsskikt minskar värmeförlusterna maximalt. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m.


PAROC Pro Section WR 100Image

PAROC Pro Section WR 100

PAROC Pro Section WR 100 är en icke brännbar rörskål för industriella rörledningar där risken för CUI (korrosion under isolering) finns. PAROC WR-produkter är en utmärkt lösning för att minimera risken för CUI och hålla de överlägsna vattenavvisande egenskaperna vid temperaturer upp till 300 ° C. PAROC-rörskålar har utmärkt tryckhållfasthet och bär lätt vikten på metallbeklädnader. Därför eliminerar de energiförlusten och värmebryggorna orsakade av extra klädstödsdistanser och minimerar risken för skador på grund av mekaniska stötar.

PAROC Pro Section WR 140Image

PAROC Pro Section WR 140

PAROC Pro Section WR 140 är en icke brännbar rörskål för industriella rörledningar där risken för CUI (korrosion under isolering) finns. PAROC WR-produkter är en utmärkt lösning för att minimera risken för CUI och hålla de överlägsna vattenavvisande egenskaperna vid temperaturer upp till 300 ° C. PAROC-rörskålar har utmärkt tryckhållfasthet och bär lätt vikten på metallbeklädnader. Därför eliminerar de energiförlusten och värmebryggorna orsakade av extra klädstödsdistanser och minimerar risken för skador på grund av mekaniska stötar.

PAROC Pro Section WR DL 100Image

PAROC Pro Section WR DL 100

PAROC Pro Section WR DL 100 är en icke-brännbar lösning i stenulls rörskålar för industriella rörledningar där risken för CUI (korrosion under isolering) finns. Dubbelskiktssystemet minskar termiska förluster orsakade av termisk expansion. PAROC WR-produkter är ett utmärkt verktyg för att minimera risken för CUI och hålla de överlägsna vattenavvisande egenskaperna vid temperaturer upp till 300 ° C. PAROC-rörskålar har utmärkt tryckhållfasthet och bär lätt vikten av metallytbeklädnader. Därför eliminerar de energiförlusten och värmebryggorna orsakade av avståndshållare för ytbeklädnad och minimerar risken för skador på grund av mekaniska stötar.  

PAROC Pro Section WR DL 140Image

PAROC Pro Section WR DL 140

PAROC Pro Section WR DL 140 är en icke-brännbar lösning i stenulls rörskålar för industriella rörledningar där risken för CUI (korrosion under isolering) finns. Dubbelskiktssystemet minskar termiska förluster orsakade av termisk expansion. PAROC WR-produkter är ett utmärkt verktyg för att minimera risken för CUI och hålla de överlägsna vattenavvisande egenskaperna vid temperaturer upp till 300 ° C. PAROC-rörskålar har utmärkt tryckhållfasthet och bär lätt vikten av metallytbeklädnader. Därför eliminerar de energiförlusten och värmebryggorna orsakade av avståndshållare för ytbeklädnad och minimerar risken för skador på grund av mekaniska stötar.