Böjar och Segment

Böjd stenullsisolering används till såväl byggnadstekniska som industriella rörinstallationer. Rörisolering minskar värmeförlusterna och förbättrar både brandsäkerhet och ljudisolering. Färdigkapade böjar och segment förkortar installationstiden och ger en snygg installation.
PAROC Hvac AirCoat Bend 45Image

PAROC Hvac AirCoat Bend 45

PAROC Hvac AirCoat Bend 45 är en prefabricerad isolering av stenull belagd med armerad aluminiumfolie avsedd för böjar. AirCoat systemet består av isolering för raka kanaler, T-stycken, 45° samt 90° böjar och produkterna levereras för kanaler från 100 mm till 200 mm.

PAROC Hvac AirCoat Bend 90Image

PAROC Hvac AirCoat Bend 90

PAROC Hvac AirCoat Bend 90 är en prefabricerad isolering av stenull belagd med armerad aluminiumfolie avsedd för böjar. AirCoat systemet består av isolering för raka kanaler, T-stycken, 45° samt 90° böjar och produkterna levereras för kanaler från 100 mm till 200 mm.


PAROC Hvac AirCoat T-jointImage

PAROC Hvac AirCoat T-joint

PAROC Hvac AirCoat T-joint är en prefabricerad isolering av stenull belagd med armerad aluminiumfolie avsedd för T-stycken. AirCoat systemet består av isolering för raka kanaler, T-stycken, 45° samt 90° böjar och produkterna levereras för kanaler från 100 mm till 200 mm.

PAROC Hvac Bend AluCoat TImage

PAROC Hvac Bend AluCoat T

PAROC Hvac Bend AluCoat T är en prefabricerad isolering för rörböjar, tillverkat av obrännbar stenull. Isolering av kallvattenledningar och rörledningar för komfortkyla om fogtätning utförs enligt våra dokumenterade montage anvisningar. Produkten har ett ytskikt av armerad aluminiumfolie och med överlappande självhäftande tejp med skyddsremsa i längsgående slits.


PAROC Pro Bend 100Image

PAROC Pro Bend 100

PAROC Pro Bend 100 är en rörskålsböj för små rörböjar tillverkad av obrännbar stenull. Fabrikstillverkade böjar är en bra och snabb isoleringslösning för rörböjar. Är i kombination med PAROC Pro Section en systemlösning. PAROC Pro Bend 100 rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m.


PAROC Pro Bend 140Image

PAROC Pro Bend 140

PAROC Pro Bend 140 är en rörskålsböj för små rörböjar med hög temperatur tillverkad av obrännbar stenull. Är i kombination med PAROC Pro Section en systemlösning. PAROC Pro Bend 140 rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m.


PAROC Pro Segment 100Image

PAROC Pro Segment 100

PAROC Pro Segment 100 är en rörskålsböj för medelstora och stora rörböjar tillverkad av obrännbar stenull. Den här industriellt tillverkade isoleringsdetaljen är den bästa isoleringslösningen för stora rörböjar utan värmebryggor. Är i kombination med PAROC Pro Section en systemlösning. PAROC Pro Segment 100 rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m.


PAROC Pro Segment DL 100Image

PAROC Pro Segment DL 100

PAROC Pro Segment 100 DL är en rörskålsböj med dubbla skikt för medelstora och stora rörböjar tillverkad av obrännbar stenull. Den här industriellt tillverkade isoleringsdetaljen är den bästa isoleringslösningen för stora rörböjar utan värmebryggor. Är i kombination med PAROC Pro Section DL och PAROC Pro Lock en systemlösning. PAROC Pro Segment 100 DL rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m.


PAROC Pro Segment 140Image

PAROC Pro Segment 140

PAROC Pro Segment 140 är en rörskålsböj för medelstora och stora rörböjar med höga temperaturer tillverkad av obrännbar stenull. Den här industriellt tillverkade isoleringsdetaljen är den bästa isoleringslösningen för stora rörböjar utan värmebryggor. Är i kombination med PAROC Pro Section en systemlösning. PAROC Pro Segment 140 rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m.


PAROC Pro Segment DL 140Image

PAROC Pro Segment DL 140

PAROC Pro Segment 140 DL är en rörskålsböj med dubbla skikt för medelstora och stora rörböjar med höga temperaturer tillverkad av obrännbar stenull. Den här industriellt tillverkade isoleringsdetaljen är den bästa isoleringslösningen för stora rörböjar utan värmebryggor. Är i kombination med PAROC Pro Section DL och PAROC Pro Lock en systemlösning. PAROC Pro Segment 140 DL rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m.