Rörledningar är en integrerad del i VVS-system. Genom att isolera dina rörledningar kan du sänka energiförbrukningen och driftkostnaderna. För att kunna hålla önskad vattentemperatur, med rätt marginaler, behöver rörledningarna isoleras.

Genom att hålla rätt temperatur kan också risken för legionella minimeras. Enligt råd och anvisningar i Boverkets byggregler bör installationer utformas så att tappkallvatten kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 °C. Problemet med att varm- och kallvatten inte håller önskade temperaturer beror ofta på bristfällig isolering av rören. Läs mer om rörisolering mot legionella >

Vid isolering av rör rekommenderas PAROC-produkter som har ett ytskikt av armerad aluminumfolie, även kallad AluCoat. PAROC är unika med en komplett systemlösning med PAROC Hvac Section AluCoat T, Hvac Bend AluCoat T samt Paroc Tejp AluCoat

Energiklok rörisolering sparar pengar!

Fördelar med PAROCs rörisolering: 

  • Obrännbart material 
  • Låga värmeförluster och driftkostnader 
  • Uppfyller lambda-kraven för isolernivåerna i AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1
  • Snabb installation 
  • Komplett system med rörisolering och tillbehör 
  • Stora miljövinster