PAROC Hvac Bend AluCoat T

PAROC Hvac Bend AluCoat T

PAROC Hvac Bend AluCoat T är en prefabricerad isolering för rörböjar, tillverkat av obrännbar stenull. Isolering av kallvattenledningar och rörledningar för komfortkyla om fogtätning utförs enligt våra dokumenterade montage anvisningar. Produkten har ett ytskikt av armerad aluminiumfolie och med överlappande självhäftande tejp med skyddsremsa i längsgående slits.

Produktblad

 
Uppdaterad 5 jul 2018

Certification Number
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Designation Code
MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)250-WS1-MV2-CL10

Type-Examination (Module B) certificate No. VTT-C-12177-15-17

Maximal temperatur på ytskiktet 80°C.

PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200 °C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000 °C.

Dimensioner

Dimensioner
ThicknessInner Diameter
20 - 100 mm15 - 168 mm
enligt standard EN 13467enligt standard EN 13467
Dimensionsstabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Maximum Service Temperature - Dimensional Stability250 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14707)

Förpackning

Package Type
Wellpappkartong
Single Package Size
Wellpappkartong 300 x 600 x 1200 mm, 300 x 600 x 600 mm
Pallet Size
1200 x 1200 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassA2L - s1, d0EN 14303:2009 (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Thermal Conductivity in 10 °C, λ100,033 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 50 °C, λ500,037 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 100 °C, λ1000,044 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 150 °C, λ1500,053 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 200 °C, λ2000,064 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 250 °C, λ2500,077 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Dimensions and TolerancesT8 för ytterdiameter < 150 mm, T9 för ytterdiameter ≥ 150 mm EN 14303:2009+A1:2013

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Water Absorption, Short Term WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472)
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
Water Vapour Diffusion ResistanceMV2 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469)

Avgivning av korrosiva ämnen:

Spårbara mängder av vattenlösliga joner och pH värdet
EgenskapVärdeEnligt
Chloride Ions, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Beständighet

Durability of Reaction to Fire Against Ageing/Degradation
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Durability of Reaction to Fire Against High Temperature
Brandegenskaperna förändras inte med hög temperatur. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket förblir konstant eller minskar med hög temperatur.
Durability of Thermal Resistance Against Ageing/Degradation
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.
Durability of Thermal Resistance Against High Temperature
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.

Ytskikt

Facing Material
Armerad aluminiumfolie. Självhäftande tejp

Certification Number
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Designation Code
MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)250-WS1-MV2-CL10

Type-Examination (Module B) certificate No. VTT-C-12177-15-17

Maximal temperatur på ytskiktet 80°C.

PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200 °C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000 °C.

Dimensioner

Dimensioner
ThicknessInner Diameter
20 - 100 mm15 - 168 mm
enligt standard EN 13467enligt standard EN 13467
Dimensionsstabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Maximum Service Temperature - Dimensional Stability250 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14707)

Förpackning

Package Type
Wellpappkartong
Single Package Size
Wellpappkartong 300 x 600 x 1200 mm, 300 x 600 x 600 mm
Pallet Size
1200 x 1200 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassA2L - s1, d0EN 14303:2009 (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Thermal Conductivity in 10 °C, λ100,033 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 50 °C, λ500,037 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 100 °C, λ1000,044 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 150 °C, λ1500,053 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 200 °C, λ2000,064 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 250 °C, λ2500,077 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Dimensions and TolerancesT8 för ytterdiameter < 150 mm, T9 för ytterdiameter ≥ 150 mm EN 14303:2009+A1:2013

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Water Absorption, Short Term WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472)
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
Water Vapour Diffusion ResistanceMV2 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469)

Avgivning av korrosiva ämnen:

Spårbara mängder av vattenlösliga joner och pH värdet
EgenskapVärdeEnligt
Chloride Ions, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Beständighet

Durability of Reaction to Fire Against Ageing/Degradation
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Durability of Reaction to Fire Against High Temperature
Brandegenskaperna förändras inte med hög temperatur. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket förblir konstant eller minskar med hög temperatur.
Durability of Thermal Resistance Against Ageing/Degradation
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.
Durability of Thermal Resistance Against High Temperature
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.

Ytskikt

Facing Material
Armerad aluminiumfolie. Självhäftande tejp

Certification Number
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Designation Code
MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)250-WS1-MV2-CL10

Type-Examination (Module B) certificate No. VTT-C-12177-15-17

Maximal temperatur på ytskiktet 80°C.

PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200 °C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000 °C.

Dimensioner

Dimensioner
ThicknessInner Diameter
20 - 100 mm15 - 168 mm
enligt standard EN 13467enligt standard EN 13467
Dimensionsstabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Maximum Service Temperature - Dimensional Stability250 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14707)

Förpackning

Package Type
Wellpappkartong
Single Package Size
Wellpappkartong 300 x 600 x 1200 mm, 300 x 600 x 600 mm
Pallet Size
1200 x 1200 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassA2L - s1, d0EN 14303:2009 (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Thermal Conductivity in 10 °C, λ100,033 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 50 °C, λ500,037 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 100 °C, λ1000,044 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 150 °C, λ1500,053 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 200 °C, λ2000,064 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Thermal Conductivity in 250 °C, λ2500,077 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Dimensions and TolerancesT8 för ytterdiameter < 150 mm, T9 för ytterdiameter ≥ 150 mm EN 14303:2009+A1:2013

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Water Absorption, Short Term WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472)
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
Water Vapour Diffusion ResistanceMV2 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469)

Avgivning av korrosiva ämnen:

Spårbara mängder av vattenlösliga joner och pH värdet
EgenskapVärdeEnligt
Chloride Ions, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Beständighet

Durability of Reaction to Fire Against Ageing/Degradation
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Durability of Reaction to Fire Against High Temperature
Brandegenskaperna förändras inte med hög temperatur. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket förblir konstant eller minskar med hög temperatur.
Durability of Thermal Resistance Against Ageing/Degradation
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.
Durability of Thermal Resistance Against High Temperature
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.

Ytskikt

Facing Material
Armerad aluminiumfolie. Självhäftande tejp