PAROC InVent 45 G5/N1

PAROC InVent 45 G5/N1

PAROC InVent 45 G5/N1 är en skiva av obrännbar stenull med ett ytskikt av kraftig glasfiberväv. På baksidan är den belagd med ett ytskikt av stapelfiberväv. Invändig isolering av rektangulära ventilationskanaler,
luftbehandlingsaggregat och kanalkomponenter. Produkten är godkänd med avseende på mikrobiell tillväxt, rensbarhet och emissioner, Tg. 0489/95.

Produktblad

 
Uppdaterad 12 maj 2015