PAROC Vent Mat Comfort

PAROC Vent Mat Comfort

PAROC Vent Mat Comfort är en obrännbar stenullsmatta. Används vid värmeisolering och brandskydd i runda och rektangulära ventilationskanaler. Den har ett tunt ytskikt av nonwovenväv samt ett varmförzinkat trådnät.

Produktblad

 
Uppdaterad 12 maj 2015