Isolering för Källartak

PAROC CGL 20cyImage

PAROC CGL 20cy (Putslamell Undertak)

Taklamellen PAROC CGL 20cy är obrännbar stenullsisolering för befintliga och nya källartak. Med takisoleringslamellen kan du enkelt isolera källartak, skapa bra ljudabsorbering i lokalen och öka brandskyddet mellan våningarna. Limmade lamellisoleringsskikt med avfasade kanter ger struktur på underlaget för takytan. Lamellens synliga yta är grundmålad för att färgen ska fästa bättre. Ytan kan färdigbehandlas genom sprutmålning.