Ljudisolering för Byggapplikationer

PAROC NRS 2tImage

PAROC NRS 2t (Stapelfiberskiva)

Isolerskivan PAROC NRS 2t är av obrännbar stenullsisolering och används som ljudabsorberande fyllnadsmaterial för att minska luftljudet i mellanväggar, mellan golvbjälkar och i takbjälklag. Det används även som ljudabsorberande vägg- och takmaterial i tekniklokaler där kraven på det visuella intrycket är låga. Stenullsisolering har olika grad av luftströmningsmotstånd som i hög grad beror på materialets densitet. Generellt sett ökar luftströmningsmotståndet med densiteten och därmed även ljudabsorberingen, särskilt av lågfrekvent ljud. PAROC NRS 2t har en densitet på ungefär 65 kg/m3. Den är mjuk och elastisk. enkel att hantera och montera i olika tillämpningar. Skivan är försedd med naturfärgad glasfiberflor.

PAROC SSB 2tImage

PAROC SSB 2t (Stegljudsskiva)

Stegljudsskivan PAROC SSB 2t är en skiva av obrännbar stenullsisolering som används som ljudabsorberande skikt (fjäder) för att reducera stegljud i flytande golv. Fiberorienteringen i stegljudsskivan är huvudsakligen horisontell i jämförelse med exempelvis en takskiva eller en markskiva. Den horisontella fiberriktningen ger en lägre dynamisk styvhet, vilket betyder bättre ljudisolering mot stötljud. Produktens tryckspänning är 40 kPa, vilket betyder att skivan klarar en last på 4 000 kg/m2 i samband med montering och bruk. PAROC SSB 2t kan användas i både betong- och träkonstruktioner. Stegljudsskivan är täckt av naturfärgad glasfiberflor.