Isolering för Putsade fasader

PAROC FatioImage

PAROC Fatio (Tjockputsskiva)

Tjockputsskiva PAROC Fatio är en skiva av obrännbar stenullsisolering och används som isolering i putsade fasader med tjockputs i befintliga och nya byggnader. Isolerskivan har mycket goda egenskaper för värmeisolering och alkalibeständighet. Den absorberar inte fukt och reagerar inte på temperaturförändringar. Med Fatio kan man skapa ett slätt putsbärande skikt för tjockputs, samtidigt som ljudisoleringen förbätras och risken för brandspridning minimeras. Skivorna monteras med den röda märkningen mot den bärande väggen och fästs mekanisk med putsfästen.

PAROC Fatio PlusImage

PAROC Fatio Plus (Tjockputskiva)

Tjockputsskiva PAROC Fatio Plus är en skiva av obrännbar stenullsisolering och används som isolering i putsade fasader med tjockputs i befintliga och nya byggnader. Isolerskivan har mycket goda egenskaper för värmeisolering och alkalibeständighet. Den absorberar inte fukt och reagerar inte på temperaturförändringar. Med Fatio plus kan man skapa ett slätt putsbärande skikt för tjockputs, samtidigt som ljudisoleringen förbätras och risken för brandspridning minimeras. Skivorna monteras med den röda märkningen mot den bärande väggen och fästs mekanisk med putsfästen.

PAROC Linio 10Image

PAROC Linio 10 (Putsskiva)

Putsfasadskivan PAROC Linio 10 är en skiva av obrännbar stenullsisolering som används som isolering i tunnputsfasad i befintliga och nya byggnader. Isoleringsskivan har utmärkta egenskaper för värmeisolering och alkalibeständighet. Den samlar inte fukt och reagerar inte på temperaturförändringar. Med putsfasadskivan kan du enkelt skapa ett slätt grundlager för tunnputs och tjockputs ifall ytan är ojämn på den bärande väggen. Samtidigt förbättrar du ljudisoleringen och ökar ytterväggens brandhärdighet. Skivorna monteras med den röda märkningen mot den bärande väggen med limbruk och mekanisk infästning.


PAROC Linio 15Image

PAROC Linio 15 (Putsskiva)

Putsfasadskivan PAROC Linio 15 är en skiva av obrännbar stenullsisolering som används som isolering i tunnputsfasad i befintliga och nya byggnader. Isoleringsskivan har utmärkta egenskaper för värmeisolering och alkalibeständighet. Den samlar inte fukt och reagerar inte på temperaturförändringar. Med putsfasadskivan kan du enkelt skapa ett slätt grundlager för tunnputs och tjockputs ifall ytan är ojämn på den bärande väggen. Samtidigt förbättrar du ljudisoleringen och ökar ytterväggens brandhärdighet. Skivorna monteras med den röda märkningen mot den bärande väggen med limbruk och mekanisk infästning.


PAROC Linio 80Image

PAROC Linio 80 (Putslamell Fasad)

Putslamell Fasad PAROC Linio 80 är en lamell av obrännbar stenullsisolering som används som isolering i tunnputsfasader i befintliga och nya byggnader. Lamellen har utmärkta egenskaper för värmeisolering och alkalibeständighet. Den samlar inte fukt och reagerar inte på temperaturförändringar. Med Putslamell Fasad kan du enkelt skapa ett slätt grundlager för tunnputs, förbättra ljudisoleringen och öka väggarnas brandhärdighet. Lamellerna monteras med limbruk. Separat mekanisk infästning behövs normalt inte (kontrollera systemägarens instruktioner).