Universell Byggisolering

PAROC eXtraImage

PAROC eXtra (Vägg-/Bjälklagsskiva Trä, Väggskiva Trä c450, Stålregelskiva c600, Stålregelskiva c450)

PAROC eXtra är en universal isolerskiva tillverkad av obrännbar stenull och används för värmeisolering, ljudisolering och brandskydd i till exempel väggar, på vindar och golv i alla typer av byggnader. Formaten är anpassade till regelavståndet. Skivan är enkel att hantera, skära och montera i olika tillämpningar. Isoleringen sjunker inte ihop, krymper inte och tappar inte sina isoleregenskaper under produktens livslängd. Skivans höga densitet gör att värme inte överförs genom konvektion och värmemotståndet bibehålls även under mycket kalla vintrar.


PAROC eXtra pImage

PAROC eXtra p (Bjälklagsskiva med vindskydd)

PAROC eXtra p är en universal isolerskiva tillverkad av obrännbar stenull med pappersbeläggning på en sida och används som översta isolerskiktet på vindsbjälklag. Pappret förhindrar att luftströmmar försämrar isolerfunktionen. Formatet anpassat till takstolar med c1200 mm. Skivan är enkel att hantera, skära och montera. Isoleringen sjunker inte ihop, krymper inte och tappar inte sina isoleregenskaper under produktens livslängd. Skivans höga densitet gör att värme inte överförs genom konvektion och värmemotståndet bibehålls även under mycket kalla vintrar.

PAROC eXtra pfImage

PAROC eXtra pf (Snedtakskiva)

PAROC eXtra pf är en universal isolerskiva tillverkad av obrännbar stenull med flamskyddat papper på en sida och används som isolering mellan takstolar i snedtak samt i stödbensväggar. Skivan monteras inifrån i kant med takstolens insida och alltid med pappret utåt. På så sätt skapas en luftspalt mellan isolering och yttertak. Formatet är anpassat till takstolsavstånd c1200 mm. Isoleringen sjunker inte ihop, krymper inte och tappar inte sina isoleregenskaper under produktens livslängd. Skivans höga densitet gör att värme inte överförs genom konvektion och värmemotståndet bibehålls även under mycket kalla vintrar.

PAROC eXtra plusImage

PAROC eXtra plus (Vägg-/Bjälklagsskiva Trä)

PAROC eXtra plus är en universal isolerskiva tillverkad av obrännbar stenull och används för värmeisolering, ljudisolering och brandskydd i till exempel väggar, på vindar och golv i alla typer av byggnader. Formaten är anpassade till regelavståndet. Skivan är enkel att hantera, skära och montera i olika tillämpningar. Isoleringen sjunker inte ihop, krymper inte och tappar inte sina isoleregenskaper under produktens livslängd. Skivans höga densitet gör att värme inte överförs genom konvektion och värmemotståndet bibehålls även under mycket kalla vintrar.


PAROC eXtra plus tImage

PAROC eXtra plus t (SubFloorskiva)

PAROC eXtra plus t är en universal isolerskiva tillverkad av obrännbar stenull och används som värme- och ljudisolering i SubFloor golvregelsystem. Skivan är enkel att hantera, skära och montera i olika tillämpningar. Isoleringen sjunker inte ihop, krymper inte och tappar inte sina isoleregenskaper under produktens livslängd. Skivans höga densitet gör att värme inte överförs genom konvektion och värmemotståndet bibehålls även under mycket kalla vintrar.

PAROC eXtra proImage

PAROC eXtra pro (Vägg-/Bjälklagsskiva Trä)

PAROC eXtra pro är en universal isolerskiva tillverkad av obrännbar stenull och används för värmeisolering, ljudisolering och brandskydd i till exempel väggar, på vindar och golv i alla typer av byggnader. Formaten är anpassade till regelavståndet. Skivan är enkel att hantera, skära och montera i olika tillämpningar. Isoleringen sjunker inte ihop, krymper inte och tappar inte sina isoleregenskaper under produktens livslängd. Skivans höga densitet gör att värme inte överförs genom konvektion och värmemotståndet bibehålls även under mycket kalla vintrar.


PAROC Sonus™Image

PAROC Sonus™ (Mellanväggsskiva)

PAROC Sonus är tillverkad av obrännbar stenull och används som ljudisolering i vertikala och horisontella regelkonstruktioner. Den optimerade vikten gör produkten till ett utmärkt och kostnadseffektivt alternativ för ljudisolering i trä- eller stålregelstommar. Skivan är enkel att hantera, skära och montera. Isoleringen sjunker inte ihop, krymper inte och tappar inte sina isoleregenskaper under produktens livslängd.

PAROC TURF™Image

PAROC TURF™ (Torvtaksskiva)

PAROC TURF ™ Torvtaksskiva är av obrännbar stenullsisolering och används som lastbärande som lastbärande värmeisoleringsskikt på befintliga och nya torvtak. Den vattenavvisande skivan installeras ovanpå ett vattentätt membran i träkonstruktioner i ett eller flera lager. Produktens tryckspänning är 30 kPa, vilket betyder att skivan klarar en last på 3000 kg/m² i samband med montering och bruk.

PAROC UNM 37pzImage

PAROC UNM 37pz (Byggmatta)

Byggmattan PAROC UNM 37pz är tillverkad av obrännbar stenullsisolering och täckt av papper. Den är avsedd att användas som översta skikt vid takisolering. Mattan förhindrar konvektion i vindsisoleringen. Isoleringen sjunker inte ihop, krymper inte och tappar inte sina isoleringsegenskaper under produktens livslängd. Förpackningarna komprimeras så att det åtgår mindre utrymme vid transport och lagring.


PAROC XIA 001 SpaceloftImage

PAROC XIA 001 Spaceloft

PAROC Spaceloft är en flexibel isolermatta av fiberförstärkt aerogel med extremt goda värmeisolerande egenskaper. Spaceloft har också goda brandskyddande och ljudisolerande egenskaper. Spaceloft används som värmeisolering för väggar, golv och tak och för att bryta köldbryggor i konstruktionsdetaljer. Spaceloft är lämplig för användning i nyproduktion, renovering och vid restaurering av historiska byggnader.


PAROC XIS 022aImage

PAROC XIS 022a (Ecopir aluminiumlaminat)

PAROC XIS 022a Ecopir är en skiva i polyisocyanurat (PIR). Skivan är beklädd med diffusionstätt aluminiumlaminat på båda sidor. Skivornas värmekonduktivitet är < 80 mm: λD 0,023 W/mK och > 80 mm: λD 0,022 W/mK, vilket innebär att man med en tunn isolerskiva uppnår maximal isoleringseffekt i väggar och tak.

PAROC XIS 022ajImage

PAROC XIS 022aj (Ecopir aluminiumlaminat spontad)

PAROC XIS 022aj Ecopir är en skiva i polyisocyanurat (PIR). Skivan är beklädd med diffusionstätt aluminiumlaminat på båda sidor. Skivornas värmekonduktivitet är < 80 mm: λD 0,023 W/mK och > 80 mm: λD 0,022 W/mK, vilket innebär att man med en tunn isolerskiva uppnår maximal isoleringseffekt i väggar och tak.

PAROC XIS 022fImage

PAROC XIS 022f (Ecopir fiberlaminat)

PAROC XIS 022f Ecopir är en skiva i polyisocyanurat (PIR). Skivan är beklädd med diffusionstätt aluminiumlaminat på båda sidor. Skivornas värmekonduktivitet är λD 0,022 W/mK, vilket innebär att man med en tunn isolerskiva uppnår maximal isoleringseffekt i väggar och tak.

PAROC XIS 022fjImage

PAROC XIS 022fj (Ecopir fiberlaminat spontad)

PAROC XIS 022fj Ecopir är en skiva i polyisocyanurat (PIR). Skivan är beklädd med diffusionstätt aluminiumlaminat på båda sidor. Skivornas värmekonduktivitet är λD 0,022 W/mK, vilket innebär att man med en tunn isolerskiva uppnår maximal isoleringseffekt i väggar och tak.

PAROC XIS 022gjImage

PAROC XIS 022gj (Ecopir med gipsskiva)

PAROC XIS 022gj Ecopir är en skiva i polyisocyanurat (PIR) med 9 mm gips på ena sidan och diffusionstät alumiuimlaminat på andra sidan. Skivorna har halvspont på långsida och rak kortsida. Skivornas värmekonduktivitet λD 0,023 W/mK innebär att man med en tunn isolerskiva uppnår maximal isoleringseffekt i väggar och tak.

PAROC XIS 022pImage

PAROC XIS 022p (Ecopir papperslaminat)

PAROC XIS 022p Ecopir är en skiva i polyisocyanurat (PIR). Skivan är beklädd med diffusionstätt papperslaminat på båda sidor. Skivornas värmekonduktivitet är λD 0,022 W/mK, vilket innebär att man med en tunn isolerskiva uppnår maximal isoleringseffekt i väggar och tak.

PAROC XIS 022pjImage

PAROC XIS 022pj (Ecopir papperslaminat spontad)

PAROC XIS 022pj Ecopir är en skiva i polyisocyanurat (PIR) med hel spont och not på alla sidor. Skivan är beklädd med diffusionstätt papperslaminat på båda sidor. Skivornas värmekonduktivitet är λD 0,022 W/mK, vilket innebär att man med en tunn isolerskiva uppnår maximal isoleringseffekt i väggar och tak.