Universell Byggisolering

PAROC eXtraImage

PAROC eXtra (Vägg-/Bjälklagsskiva Trä, Väggskiva Trä c450, Stålregelskiva c600, Stålregelskiva c450)

PAROC eXtra är en universal isolerskiva tillverkad av obrännbar stenull och används för värmeisolering, ljudisolering och brandskydd i till exempel väggar, på vindar och golv i alla typer av byggnader. Formaten är anpassade till regelavståndet. Skivan är enkel att hantera, skära och montera i olika tillämpningar. Isoleringen sjunker inte ihop, krymper inte och tappar inte sina isoleregenskaper under produktens livslängd. Skivans höga densitet gör att värme inte överförs genom konvektion och värmemotståndet bibehålls även under mycket kalla vintrar.


PAROC eXtra pImage

PAROC eXtra p (Bjälklagsskiva med vindskydd)

PAROC eXtra p är en universal isolerskiva tillverkad av obrännbar stenull med pappersbeläggning på en sida och används som översta isolerskiktet på vindsbjälklag. Pappret förhindrar att luftströmmar försämrar isolerfunktionen. Formatet anpassat till takstolar med c1200 mm. Skivan är enkel att hantera, skära och montera. Isoleringen sjunker inte ihop, krymper inte och tappar inte sina isoleregenskaper under produktens livslängd. Skivans höga densitet gör att värme inte överförs genom konvektion och värmemotståndet bibehålls även under mycket kalla vintrar.

PAROC eXtra pfImage

PAROC eXtra pf (Snedtakskiva)

PAROC eXtra pf är en universal isolerskiva tillverkad av obrännbar stenull med flamskyddat papper på en sida och används som isolering mellan takstolar i snedtak samt i stödbensväggar. Skivan monteras inifrån i kant med takstolens insida och alltid med pappret utåt. På så sätt skapas en luftspalt mellan isolering och yttertak. Formatet är anpassat till takstolsavstånd c1200 mm. Isoleringen sjunker inte ihop, krymper inte och tappar inte sina isoleregenskaper under produktens livslängd. Skivans höga densitet gör att värme inte överförs genom konvektion och värmemotståndet bibehålls även under mycket kalla vintrar.

PAROC eXtra plusImage

PAROC eXtra plus (Vägg-/Bjälklagsskiva Trä)

PAROC eXtra plus är en universal isolerskiva tillverkad av obrännbar stenull och används för värmeisolering, ljudisolering och brandskydd i till exempel väggar, på vindar och golv i alla typer av byggnader. Formaten är anpassade till regelavståndet. Skivan är enkel att hantera, skära och montera i olika tillämpningar. Isoleringen sjunker inte ihop, krymper inte och tappar inte sina isoleregenskaper under produktens livslängd. Skivans höga densitet gör att värme inte överförs genom konvektion och värmemotståndet bibehålls även under mycket kalla vintrar.


PAROC eXtra plus tImage

PAROC eXtra plus t (SubFloorskiva)

PAROC eXtra plus t är en universal isolerskiva tillverkad av obrännbar stenull och används som värme- och ljudisolering i SubFloor golvregelsystem. Skivan är enkel att hantera, skära och montera i olika tillämpningar. Isoleringen sjunker inte ihop, krymper inte och tappar inte sina isoleregenskaper under produktens livslängd. Skivans höga densitet gör att värme inte överförs genom konvektion och värmemotståndet bibehålls även under mycket kalla vintrar.

PAROC eXtra proImage

PAROC eXtra pro (Vägg-/Bjälklagsskiva Trä)

PAROC eXtra pro är en universal isolerskiva tillverkad av obrännbar stenull och används för värmeisolering, ljudisolering och brandskydd i till exempel väggar, på vindar och golv i alla typer av byggnader. Formaten är anpassade till regelavståndet. Skivan är enkel att hantera, skära och montera i olika tillämpningar. Isoleringen sjunker inte ihop, krymper inte och tappar inte sina isoleregenskaper under produktens livslängd. Skivans höga densitet gör att värme inte överförs genom konvektion och värmemotståndet bibehålls även under mycket kalla vintrar.


PAROC Natura LanaImage

PAROC Natura Lana (Vägg-/Bjälklagsskiva trä, Stålregelskiva c600)

PAROC Natura Lana är vår första koldioxidneutrala isolerskiva. Den är tillverkad av obrännbar stenull och har lambdaklass 0,036. PAROC Natura Lana är designad för att användas i en mängd applikationer i energieffektiva gröna byggnader, speciellt i regelkonstruktioner och vindsbjälklag. Utmärkt hållbarhet, brand och fuktsäkerhet samt ljudreducerande egenskaper är alltid en del av Parocs isoleringsprestanda. PAROC Natura Lana är enkel och snabb att installera mellan reglar eftersom den behåller sin form och sitter på plats utan ytterligare stöd.

Med ett mycket lågt GWP värde ((A1-A3) = 0,59 kg CO2-ekv/m2, R=1) är PAROC Natura Lana det perfekta valet för att reducera koldioxidavtrycket i en byggnad.


PAROC SonusImage

PAROC Sonus (Mellanväggsskiva)

PAROC Sonus är tillverkad av obrännbar stenull och används som ljudisolering i vertikala och horisontella regelkonstruktioner. Den optimerade vikten gör produkten till ett utmärkt och kostnadseffektivt alternativ för ljudisolering i trä- eller stålregelstommar. Skivan är enkel att hantera, skära och montera. Isoleringen sjunker inte ihop, krymper inte och tappar inte sina isoleregenskaper under produktens livslängd.

PAROC TURFImage

PAROC TURF (Torvtaksskiva)

PAROC TURF ™ Torvtaksskiva är av obrännbar stenullsisolering och används som lastbärande som lastbärande värmeisoleringsskikt på befintliga och nya torvtak. Den vattenavvisande skivan installeras ovanpå ett vattentätt membran i träkonstruktioner i ett eller flera lager. Produktens tryckspänning är 30 kPa, vilket betyder att skivan klarar en last på 3000 kg/m² i samband med montering och bruk.

PAROC UNM 37pzImage

PAROC UNM 37pz (Byggmatta)

Byggmattan PAROC UNM 37pz är tillverkad av obrännbar stenullsisolering och täckt av papper. Den är avsedd att användas som översta skikt vid takisolering. Mattan förhindrar konvektion i vindsisoleringen. Isoleringen sjunker inte ihop, krymper inte och tappar inte sina isoleringsegenskaper under produktens livslängd. Förpackningarna komprimeras så att det åtgår mindre utrymme vid transport och lagring.


PAROC XIA 001 SpaceloftImage

PAROC XIA 001 Spaceloft

PAROC Spaceloft är en flexibel isolermatta av fiberförstärkt aerogel med extremt goda värmeisolerande egenskaper. Spaceloft har också goda brandskyddande och ljudisolerande egenskaper. Spaceloft används som värmeisolering för väggar, golv och tak och för att bryta köldbryggor i konstruktionsdetaljer. Spaceloft är lämplig för användning i nyproduktion, renovering och vid restaurering av historiska byggnader.