Isolering för Låglutande tak

PAROC ROB 60Image

PAROC ROB 60 (Renoveringsboard)

Takboarden PAROC ROB 60 är av obrännbar stenullsisolering och används som översta lagret på befintliga och nya låglutande tak. Takisoleringsskivan är utvecklad för att ge ett hållbart, hårt och brandsäkert underlag för de flesta typer av taktäckning. Den isolerar även det bärande skiktet vid renovering. Produktens tryckspänning är 60 kPa, vilket betyder att skivan klarar en last på 6 000 kg/m2 i samband med montering och bruk.

PAROC ROB 80Image

PAROC ROB 80 (Takboard)

Takboarden PAROC ROB 80 är av obrännbar stenullsisolering och används som översta lagret på befintliga och nya låglutande tak. Takisoleringsskivan är utvecklad för att ge ett hållbart, hårt och brandsäkert underlag för de flesta typer av taktäckning. Den isolerar även det bärande skiktet vid renovering. Produktens tryckspänning är 80 kPa, vilket betyder att skivan klarar en last på 8 000 kg/m2 i samband med montering och bruk.


PAROC ROBSTER 50Image

PAROC ROBSTER 50 (Stålunderlagsboard)

PAROC Robster 50 är anpassad särskilt för att fungera som undre lastbärande skikt på underlag av bärande profilerad stålplåt och vid tunna utvändiga kondensisoleringar. Mycket hög tramphållfasthet gör boarden gångbar på bärande plåtar med stora profilspann. Formatet gör utläggning av det undre lagret snabbare än vid läggning av konventionella underlagsskivor. Boarden har ett ytskikt som minimerar friktion mot andra ytor, vilket gör hanteringen smidigare när boarden lyfts av pall och vid utläggning på stålunderlaget.

PAROC ROBSTER 60Image

PAROC ROBSTER 60 (Stålunderlagsboard/Takboard)

PAROC ROBSTER 60 är anpassad särskilt för att fungera som undre lastbärande skikt på underlag av bärande profilerad stålplåt. ROBSTER 60 kan även användas som överskiva vid utvändig takisolering samt och vid tunna utvändiga kondensisoleringar. Mycket hög tramphållfasthet gör boarden gångbar på bärande plåtar med stora profilspann. Formatet gör utläggning av det undre lagret snabbare än vid läggning av konventionella underlagsskivor. Boarden har ett ytskikt som minimerar friktion mot andra ytor, vilket gör hanteringen smidigare när boarden lyfts av pall och vid utläggning på stålunderlaget.

PAROC ROL 30Image

PAROC ROL 30 (Taklamell)

PAROC ROL 30 Taklamell är tillverkad av obrännbar stenullsisolering och används som lastbärande värmeisoleringsskikt på befintliga och nya låglutande tak. Taklamellen är utvecklad för att ge ett hållbart, hårt och brandsäkert underlag för ett styvt översta isoleringsskikt. Den isolerar även det bärande skiktet vid renovering. Tryckhållfastheten hos PAROC ROL 30 är 30 kPa, vilket betyder att lamellen klarar en last på 3 000 kg/m2 i den färdiga konstruktionen. Det betyder att den är lämplig för tak med normal belastning.


PAROC ROS 20Image

PAROC ROS 20 (Underskiva Plåt)

Takskivan PAROC ROS 20 är av obrännbar stenullsisolering och används som lastbärande värmeisoleringsskikt på befintliga och nya låglutande tak. Takisoleringsskivan är utvecklad för att ge ett hållbart, hårt och brandsäkert underlag för ett styvt översta isoleringsskikt. Den isolerar även det bärande skiktet vid renovering. Lämplig takskiva väljs utifrån produktens mekaniska egenskaper och värmekonduktivitet. Tryckspänningen hos PAROC ROS 20 är 20 kPa, vilket betyder att skivan klarar en last på 2 000 kg/m2 i samband med montering och bruk. Det betyder att den är lämplig för normal till låg belastning. PAROC ROS 20 rekommenderas endast när taket är av korrugerad plåt. 
 

PAROC ROS 20tImage

PAROC ROS 20t (Underskiva plåt)

Takskivan PAROC ROS 20t är av obrännbar stenullsisolering och används som lastbärande värmeisoleringsskikt på befintliga och nya låglutande tak. Takisoleringsskivan är utvecklad för att ge ett hållbart, hårt och brandsäkert underlag för ett styvt översta isoleringsskikt. Den isolerar även det bärande skiktet vid renovering. Lämplig takskiva väljs utifrån produktens mekaniska egenskaper och värmekonduktivitet. Tryckspänningen hos PAROC ROS 20t är 20 kPa, vilket betyder att skivan klarar en last på 2 000 kg/m2 i samband med montering och bruk. Det betyder att den är lämplig för normal till låg belastning. Takskivan är täckt av naturfärgad glasfiberväv. PAROC ROS 20 rekommenderas endast till det understa skiktet under diffusionsspärren när taket är av korrugerad plåt.


PAROC ROS 30Image

PAROC ROS 30 (Underskiva / Underlagsplate)

Takskivan PAROC ROS 30 är av obrännbar stenullsisolering och används som lastbärande värmeisoleringsskikt på befintliga och nya låglutande tak. Takisoleringsskivan är utvecklad för att ge ett hållbart, hårt och brandsäkert underlag för ett styvt översta isoleringsskikt. Den isolerar även det bärande skiktet vid renovering. Lämplig takskiva väljs utifrån produktens mekaniska egenskaper och värmekonduktivitet. Tryckspänningen hos PAROC ROS 30 är 30 kPa, vilket betyder att skivan klarar en last på 3 000 kg/m2 i samband med montering och bruk. Det betyder att den är lämplig för normal belastning.

PAROC ROS 30gImage

PAROC ROS 30g (Underskiva Air)

Takskivan PAROC ROS 30g är av obrännbar stenullsisolering och används som lastbärande värmeisoleringsskikt på befintliga och nya ventilerade låglutande tak. Takisoleringsskivan är utvecklad för att ge ett hållbart, hårt och brandsäkert underlag för ett styvt översta isoleringsskikt. Den isolerar även det bärande skiktet vid renovering. Lämplig takskiva väljs utifrån produktens mekaniska egenskaper och värmekonduktivitet. Tryckspänningen hos PAROC ROS 30g är 30 kPa, vilket betyder att skivan klarar en last på 3 000 kg/m2 i samband med montering och bruk. Det betyder att den är lämplig för normal belastning. Ventilationsspåren på skivans yta monteras uppåt i samband med monteringen. Dessa spår möjliggör kontinuerlig torkning av hela takkonstruktionen.

PAROC ROS 60Image

PAROC ROS 60

Takskivan PAROC ROS 60 är en hård, brandsäker skiva av stenull med mycket goda egenskaper för lastupptagning och används som bärande värmeisoleringsskikt på låglutande tak av betong eller trapetsprofilerad stålplåt. Den är lämplig för isolering i ett skikt där den erforderliga isolertjockleken är mindre än 150 mm. Tryckspänningen hos PAROC ROS 60 är 60 kPa, vilket betyder att skivan klarar en last på 6 000 kg/m2 i samband med montering och bruk. 

PAROC ROU 60 4Image

PAROC ROU 60 4 (Takfallsskiva 1:60)

Den kilformiga takskivan PAROC ROU 60 4 är av obrännbar stenullsisolering och används som ett sluttande understa lager på befintliga och nya låglutande tak. Den kilformiga takisoleringsskivan är utvecklad för att ge ett hållbart, hårt och brandsäkert underlag till ett styvt översta isoleringsskikt. Lämplig kilformig takskiva för låglutande tak väljs utifrån vilken vinkel som behövs på lutningen. Lutningsvinkeln för PAROC ROU 60 4 är 1:60 och den klarar en last på 6 000 kg/m2 i samband med montering och bruk. Det betyder att den är lämplig för normal belastning. Följ monteringsanvisningarna för att välja rätt skiva.

PAROC ROU 60 5Image

PAROC ROU 60 5 (Takfallsskiva 1:40)

Den kilformiga takskivan PAROC ROU 60 5 är av obrännbar stenullsisolering och används som ett sluttande understa lager på befintliga och nya låglutande tak. Den kilformiga takisoleringsskivan är utvecklad för att ge ett hållbart, hårt och brandsäkert underlag till ett styvt översta isoleringsskikt. Lämplig kilformig takskiva för låglutande tak väljs utifrån vilken vinkel som behövs på lutningen. Lutningsvinkeln för PAROC ROU 5 är 1:40 och den klarar en last på 6 000 kg/m2 i samband med montering och bruk. Det betyder att den är lämplig för normal belastning. Följ monteringsanvisningarna för att välja rätt skiva.

PAROC ROV 60 1Image

PAROC ROV 60 1 (Takkil / Motfall)

Den kilformiga takskivan PAROC ROV 60 1 är av obrännbar stenullsisolering och används som ett sluttande understa lager på befintliga och nya låglutande tak. Den kilformiga takisoleringsskivan är utvecklad för att ge ett hållbart, hårt och brandsäkert underlag till ett styvt översta isoleringsskikt. PAROC ROV 60 1 används för att skapa en lutning från takets kant in mot mitten. Lutningsvinkeln för PAROC ROV 60 1 varierar mellan olika tjocklekar och den klarar en last på 6 000 kg/m2 i samband med montering och bruk. Det betyder att den är lämplig för hög belastning. Följ monteringsanvisningarna för att välja rätt skiva.


PAROC ROV 60 2 (Ränndalskil / Tak-kiler)

Den kilformiga takskivan PAROC ROV 60 2 är av obrännbar stenullsisolering och används som ett sluttande understa lager på befintliga och nya låglutande tak. Den kilformiga takisoleringsskivan är utvecklad för att ge ett hållbart, hårt och brandsäkert underlag till ett styvt översta isoleringsskikt. PAROC ROV 60 2 används för att skapa en lutning i två olika riktningar. Lutningsvinkeln för PAROC ROU 60 2 är 1:15/1:60 och den klarar en last på 6 000 kg/m2 i samband med montering och bruk. Det betyder att den är lämplig för hög belastning. Följ monteringsanvisningarna för att välja rätt skiva.


PAROC ROX 2Image

PAROC ROX 2 (Stav / Brand / Brannseksjoneringsstav)

Den formade taklamellen PAROC ROX 2 är av obrännbar stenullsisolering och används som fyllning i korrugerad plåt till nya flacka tak. Den formade takisoleringslamellen är utvecklad för att ge ett hållbart, hårt och brandsäkert underlag till en diffusionsspärr och ett isoleringsskikt.